Steun ons en help Nederland vooruit

Voorzitter Programmacommissie

Het bestuur heeft Vincent Verheij uit Overveen gevraagd om voorzitter voor de Programmacommissie te worden. Op de bijeenkomst van 19 januari a.s. en op de AAV van 1 februari a.s. zal hij zich voorstellen. De Programmacommissie is verantwoordelijk voor de totstandkoming van een verkiezingsprogramma dat draagvlak geniet onder de leden van D66 Bloemendaal.  De PC-voorzitter:

  • onderschrijft de vijf D66-richtingwijzers;
  • is een netwerker die de expertise van binnen en buiten de partij weet te mobiliseren;
  • is een organisator die snel tot een gedragen plan van aanpak komt, evenals tot uitvoering hiervan;
  • weet de betrokken schrijvers en werkgroepen te motiveren, inspireren en coachen (hoeft zelf niet te kunnen schrijven); weet daarbij opbouwende feedback te geven;
  • is in staat is om snel kennis te nemen van (lokale) politieke discussies, denkkaders en thema’s, deze te doorgronden en te (laten)vertalen naar heldere voorstellen voor standpunten en/of te duiden wat er nog voornodig is om tot een helder standpunt te komen;
  • beschikt over politieke sensitiviteit en de diplomatieke kwaliteiten om alle relevante belangengroepen (vrijwilligers, leden van D66, bestuur en fractie) aan boord te houden, ook bij

Vincent woont in Overveen en is in zijn dagelijks leven Senior adviseur leefbaarheid en veiligheid bij Gemeente Amsterdam. Zijn kracht ligt in het het vlottrekken van complexe vraagstukken en het creëren van samenwerking en draagvlak om tot een gedragen visie te komen.

Laatst gewijzigd op 27 december 2020