Steun ons en help Nederland vooruit

Programmacommissie

De Programmacommissie (PC) is verantwoordelijk voor het tijdig tot stand komen van een gebalanceerd verkiezingsprogramma dat draagvlak geniet onder de leden van D66 Bloemendaal.

De commissie bestaat uit vijf personen. Er zit altijd een bestuurslid en fractielid in de PC om een goede connectie met het bestuur en de inhoudelijke kennis van de fractie te borgen. De voorzitter van de PC zorgt ervoor dat – indien relevant – ook de wethouder wordt betrokken bij het opstellen van het programma.

In de ledenvergadering is het profiel van de PC vastgesteld: “De PC bestaat uit een afspiegeling van de leden van de afdeling (demografisch, geografisch) en beschikt over diverse talenten (ideeën ophalen, tekstschrijven, etc.). Verder verwachten we dat de leden van de PC de vijf D66-richtingwijzers onderschrijven. Ook zijn de leden in staat om snel kennis te nemen van (lokale) politieke discussies en thema’s, deze te vertalen naar heldere voorstellen voor standpunten, en/of te duiden wat er nog nodig is om tot een helder, door de AAV gedragen standpunt te komen.”

Al met al voert de PC voert de volgende taken uit:

  • het initiëren van bijeenkomsten en gesprekken over de toekomst van de gemeente;
  • het samenbrengen van ideeën en plannen voor het verkiezingsprogramma;
  • het betrekken van sleutelspeler/organisaties, fractieleden, leden en kiezers bij de ideeënvorming;
  • het opstellen van een concept-verkiezingsprogramma voor de AAV;
  • het bespreken en verwerken van alle moties en amendementen op het programma, i.s.m. het bestuur

Het verkiezingsprogramma is tevens leidraad voor de raadsleden van D66 bij het maken van politieke keuzes. Verder wordt het gebruikt als basis voor eventuele coalitie-onderhandelingen.
De AAV heeft op 28 september 2021 het definitieve verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2026 vastgesteld.

 

 

 

 

 

Laatst gewijzigd op 9 oktober 2021