Steun ons en help Nederland vooruit

Programmacommissie

D66 Bloemendaal is op zoek naar twee leden voor de Programmacommissie (PC). U kunt zich melden bij het bestuur als u interesse heeft.

De Programmacommissie is verantwoordelijk voor het tijdig tot stand komen van een gebalanceerd verkiezingsprogramma dat draagvlak geniet onder de leden van D66 Bloemendaal.  De commissie bestaat uit ca. 5 personen, inclusief de voorzitter. Het bestuur en de fractie zijn vertegenwoordigd in de PC om een goede connectie met het bestuur en de inhoudelijke kennis van de fractie te borgen. De voorzitter zorgt ervoor dat – indien relevant – ook de wethouder wordt betrokken bij het opstellen van het programma.

Bij voorkeur bestaat de PC uit een afspiegeling van de leden van de afdeling (demografisch, geografisch) en beschikt de commissie over diverse talenten (ideeën ophalen, tekstschrijven, etc.). Verder verwachten we dat de leden van de PC de vijf D66-richtingwijzers onderschrijven. Ook zijn de leden in staat om snel kennis te nemen van (lokale) politieke discussies en thema’s, deze te vertalen naar heldere voorstellen voor standpunten, en/of te duiden wat er nog nodig is om tot een helder, door de AAV gedragen standpunt te komen.

Al met al voert de PC voert de volgende taken uit:

  • het initiëren van bijeenkomsten en gesprekken over de toekomst van de gemeente;
  • het samenbrengen van ideeën en plannen voor het verkiezingsprogramma;
  • het betrekken van sleutelspeler/organisaties, fractieleden, leden en kiezers bij de ideeënvorming;
  • het opstellen van een concept-verkiezingsprogramma voor de AAV van september 2021;
  • het bespreken en verwerken van alle moties en amendementen op het programma, i.s.m. het bestuur.

De AAV zal dan het definitieve verkiezingsprogramma uiterlijk 30 september 2021 vaststellen.

 

 

 

 

 

Laatst gewijzigd op 27 december 2020