Steun ons en help Nederland vooruit

Lijsttrekker

Sacha Kuijs is in juni 2021 door de leden gekozen tot lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Hieronder leest u meer over wat het lijsttrekkerschap inhoudt en welke kwaliteiten daarvoor nodig zijn.

Verantwoordelijkheden
De lijsttrekker van D66 Bloemendaal is, naast zijn/haar rol als lid van de fractie, hét gezicht van D66 in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Zowel binnen de fractie als in de campagne is hij/zij zichtbaar en actief. Onze lijsttrekker is, samen met de campagnecommissie, verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de lokale campagne en motiveert en enthousiasmeert de lokale leden, fractieleden en kandidaat-raadsleden. Hij/zij voert de lokale lijsttrekkersdebatten en is de D66-woordvoerder naar de media bij de verkiezingen.

Competenties / ervaringen / vereisten
De lijsttrekker heeft een positieve uitstraling en een grote mate van bevlogenheid, waarmee hij/zij de D66-waarden actief en met overtuigingskracht uitdraagt.

De lijsttrekker:

  • voldoet aan het profiel zoals uiteengezet in ‘Profiel kandidaten D66 Bloemendaal (GR2022)
  • is verbaal sterk ontwikkeld, kan het D66-verkiezingsprogramma verwoorden in voor de kiezer aansprekende termen en is in staat tot een scherp lijsttrekkersdebat;
  • weet te laveren tussen politieke scherpte enerzijds en relativering anderzijds. Hij/zij moet tijdens de campagne kunnen uitleggen waarin D66 verschilt van andere partijen, maar tegelijkertijd de weg naar coalitievorming na de verkiezingen openhouden;
  • is zowel leider als verbinder, en daardoor in staat om als inspirerend en coachend teamleider te fungeren voor alle leden die politiek actief zijn binnen het D66;
  • is flexibel, d.w.z dat hij/zij zich gemakkelijk kan aanpassen aan veranderingen in het politieke spectrum of binnen het (campagne) team;
  • zoekt de media actief op en weet zich hiermee ter verhouden;
  • heeft tot en met de gemeenteraadsverkiezingen voldoende tijd om zich meer dan 100% voor D66 Bloemendaal in te zetten.

 

 

 

 

 

 

Laatst gewijzigd op 6 juni 2021