Steun ons en help Nederland vooruit

Over D66 Bloemendaal

De afdeling D66 Bloemendaal heeft zo’n 110 leden. Zo’n twee à drie keer per jaar komen zij bij elkaar op een algemene ledenvergadering (AAV). Daarnaast worden de leden uitgenodigd voor informatieve en gezellige bijeenkomsten. De afdeling werkt samen met de andere D66-afdelingen in Zuid-Kennemerland.

Je kunt geen lid worden van de afdeling, wel kun je hier lid worden van de landelijke vereniging van D66. Je wordt dan automatisch uitgenodigd voor alle D66-bijeenkomsten en evenementen in je eigen gemeente.

Organisatie:

  • Het bestuur van D66 Bloemendaal is verantwoordelijk voor ledenwerving en -behoud (‘boeien en binden’) en voor het regelen van alle relevante zaken ten behoeve van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Denk aan het werven van potentiële raadsleden en – indien relevant – een wethouder. Het bestuur wordt hierbij ondersteund door een zgn. ‘lijstadviescommissie’ (LAC)  en ‘wethoudersadviescommissie’ (WAC).
  • De verkiezingscommissie (VC) controleert of alles omtrent de verkiezingen goed en eerlijk verloopt.
  • Het campagneteam zet zich – samen met de leden- in voor de verkiezingscampagnes van D66.
  • De Programmacommissie (PC) schrijft het concept-verkiezingsprogramma dat – na eventuele wijzigingen – door de ledenvergadering wordt vastgesteld.
  • De AAV (= de ledenvergadering) besluit of D66 Bloemendaal deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daarna stelt de AAV het verkiezingsprogramma vast. De AAV kiest een lijsttrekker en bepaalt de volgorde van de kieslijst aan de hand van een advies van de LAC.

D66-leden uit de gemeente Bloemendaal kunnen zich – onder voorwaarden – op de kieslijst van D66 Bloemendaal laten plaatsen. De AAV bepaalt de volgorde op de kieslijst. Wie er in de gemeenteraad komt, is afhankelijk van de volgorde op de kieslijst en het aantal zetels dat D66 Bloemendaal bij de gemeenteraadsverkiezingen behaalt. Soms krijgt een kandidaat-raadslid voldoende stemmen om een voorkeurszetel te bemachtigen. Dan schuiven de andere potentiële raadsleden een plaatsje naar achteren op de kieslijst.

Na de gemeenteraadsverkiezingen komt er een D66-fractie in de gemeenteraad. De fractieleden zitten ‘zonder last’ in de gemeenteraad. Dat wil zeggen dat ieder fractielid vrij is te stemmen zoals hij of zij zelf wil. Er is wel sprake van een politiek-morele binding: de fractieleden  legt minimaal tweemaal per jaar en wanneer nodig verantwoording af aan de leden van D66 Bloemendaal. Raadsleden mogen daarnaast ook ‘ruggespraak’ houden, ofwel overleggen met hun achterban.

Laatst gewijzigd op 3 april 2021