Steun ons en help Nederland vooruit

Vereniging

Hier vind je alle informatie over D66 Bloemendaal. Klik op een kop als je meer informatie over een thema wilt zien.

Over D66 Bloemendaal

De afdeling D66 Bloemendaal heeft zo'n 120 leden. We komen regelmatig bij elkaar. Wil je je bij ons aansluiten? Klik dan op de kop voor meer informatie.

Vereniging

De afdeling D66 Bloemendaal is onderdeel van D66 landelijk. Dat wil zeggen dat men lid wordt bij landelijk, waarna men als lid aan de afdeling van de eigen gemeente wordt toegevoegd.

Mensen

Een vereniging bestaat bij gratie van vrijwilligers. Bij D66 Bloemendaal gaat het om de fractie, het bestuur en de vele leden die hand- en spandiensten verrichten.

Programmacommissie

De Programmacommissie stelt in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen het concept-verkiezingsprogramma op, dat vervolgens aan de leden wordt aangeboden. De leden kunnen dit amenderen en daarna het gewijzigde programma vaststellen.

Afdelingsreglement

Het afdelingsreglement is gelijk aan het standaard afdelingsreglement, zoals vastgesteld door het landelijk bestuur van D66.