Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kwaliteit van de leefomgeving

De kwaliteit van de leefomgeving staat centraal in het verkiezingsprogramma.
Iedereen wil een veilige en een gezonde leefomgeving. In een gezonde leefomgeving kan men sporten en bewegen en is er rust, groen en een goede kwaliteit van lucht, bodem en water. Deze hoge kwaliteit van de leefomgeving wil D66 in de gemeente Bloemendaal behouden en verder verbeteren. Aandacht blijft nodig voor zowel gebruik als inrichting van de publieke ruimte.
Versterking van de ambtelijke capaciteit is dringend nodig, met name op het gebied van ruimtelijke ordening en met het oog op de Omgevingswet. Samenwerking met buurgemeenten moet worden onderzocht.

Wonen, ruimtelijke ordening, leefbaarheid, openbaarheid en groen