Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Participatie en democratie

D66 Bloemendaal staat voor een open bestuurscultuur. Open wat betreft de benaderbaarheid van het bestuur en open wat betreft de beschikbaarheid van informatie. Voor het laatste is de toekomstige Wet open overheid een belangrijk instrument. In principe is alle informatie digitaal beschikbaar voor de inwoners.
D66 wil dat mensen zich betrokken voelen bij ons democratisch stelsel. We willen verder experimenteren met 'digipanels' en gelote burgerpanels. Hierbij worden de deelnemers geloot uit het kiesregister en deelname is vrijwillig. Deze gelote burgerpanels kunnen meedenken en meepraten over afgebakende, gemeentebrede vraagstukken.

De inwoners centraal