Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg en welzijn

Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. Daarom investeren we in preventie en versterken we de eigen regie van inwoners, maar met aandacht voor hen die desondanks begeleiding nodig hebben. Mensen hebben vaak goede ideeën over hoe hun ondersteuning en zorg ingericht zou moeten zijn. Daarom worden ze zoveel mogelijk betrokken bij hun eigen ondersteuningsplan. Ze hebben bij voorkeur één aanspreekpunt.

D66 wil

  •  dat inwoners die ondersteuning nodig hebben, deze snel vinden en tevreden zijn over de kwaliteit. Door een juiste ondersteuning kunnen ouderen zich zo lang mogelijk naar eigen wens thuis redden.
  •  dat de ondersteuning en zorg voldoende beschikbaar, doelmatig en van goede kwaliteit zijn. D66 is voor meer samenwerking tussen betrokken gemeenten om de vele gemeenschappelijke regelingen op dit gebied goed aan te sturen. We willen daarom voor een goede organisatie hiervan in dialoog met andere gemeenteraden.
  •  dat de gemeente oog heeft voor vrijwilligers en mantelzorgers die overvraagd dreigen te worden. Er moet bijvoorbeeld voldoende vervangende zorg voor mantelzorgers zijn. Daarnaast willen we vrijwilligers nadrukkelijk aandacht en waardering blijven geven door bijvoorbeeld feestelijke bijeenkomsten te organiseren. Vrijwilligers zijn van groot belang voor de sociale cohesie in onze dorpen.
  •  dat inwoners met een beperking op een volwaardige manier mee kunnen doen in de samenleving. D66 Bloemendaal wil daarom een goede invulling geven aan het implementatieplan voor het `VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap`. Dit VN-verdrag is van toepassing op zowel fysieke, psychische als verstandelijke beperkingen die mensen kunnen hinderen bij het meedraaien in de maatschappij. Het verdrag gaat onder meer over werken, onderwijs, wonen, vervoer en sport.
  •  de eenzaamheid onder mensen terugdringen. Daarom vinden wij het belangrijk dat een werkgroep, bestaande uit Welzijn Bloemendaal, Zorgbalans, Sportsupport, GGD Kennemerland en de gemeente, hier verder mee aan de slag gaan.
  •  de integratie van statushouders blijven faciliteren. D66 wil daarom dat de gemeente statushouders zo nodig blijft helpen om snel hun plek in de samenleving te laten vinden. Dit kan via hulp bij het inburgeren en bij het vinden van werk en permanente huisvesting.

Lees het volledige verkiezingsprogramma hier:
https://bloemendaal.d66.nl/content/uploads/sites/68/2018/01/D66-Bloemendaal-VKP-2018.definitief.pdf

Laatst gewijzigd op 22 november 2018