Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid

D66 wil dat mensen zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid keuzes maken over de vormgeving van hun leven. Vanzelfsprekend ligt hier een taak voor de gemeente. De gemeente zorgt voor de veiligheid van haar inwoners. De gemeente speelt een belangrijke rol in het beschermen van de democratische rechtsstaat, als fundament van de vrijheid van ons allemaal, tegen geweld, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van ondermijning.

Bij veiligheid is preventie belangrijk. Een onderdeel van preventie waarbij de gemeente een belangrijke rol speelt is de uitstraling in een buurt. Een gemeente met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder vandalisme en overlast. D66 vindt het daarom de taak van de gemeente om te investeren in kwaliteit van de openbare ruimte en deze op orde te houden.

D66 wil

  •  dat het in Bloemendaal veilig is en dat mensen zich hier veilig voelen. Wij stimuleren initiatieven van inwoners: mensen zijn zelf goed op de hoogte van de mate van veiligheid in hun eigen leefomgeving. Nadrukkelijk willen wij de door de (wijk)politie en gemeente ondersteunde WhatsApp-buurtgroepen blijven stimuleren door hier meer voorlichting over te geven.
  •  een goede handhaving van de openbare orde en veiligheid in de strandtenten en op het strand. Dit behoeft continue aandacht voor goede afspraken, adequate regulering en consequente handhaving door BOA’s en politie.
  •  de politie inzetten voor regelmatige, wijkgebonden, interactieve bijeenkomsten. Het is zaak dat mensen wegwijs worden gemaakt in het Politiekeurmerk Veilig wonen en informatie krijgen over beveiliging van hun huis, zoals het bekijken van camerabeelden via een smartphone.
  •  vuurwerkoverlast voorkomen. Vuurwerk levert brandgevaar op voor onder andere rieten daken en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verbiedt op dit moment al afsteken binnen 50 meter van een rieten dak. De handhaving moet echter verbeterd worden. Ook willen we meer vuurwerkvrije zones. Hierbij respecteren we de uitkomsten van de gemeentelijke peiling die eind 2017 is uitgevoerd.
  •  een verdere professionalisering van de gemeentelijke organisatie op het gebied van cyberveiligheid. Het is de taak van de organisatie om de privacy van inwoners te beschermen.

Lees het volledige verkiezingsprogramma hier:
https://bloemendaal.d66.nl/content/uploads/sites/68/2018/01/D66-Bloemendaal-VKP-2018.definitief.pdf

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018