Steun ons en help Nederland vooruit

Sport en bewegen

Eén van de manieren waarop de gemeente kan bijdragen aan de gezonde ontwikkeling van mensen is door ervoor te zorgen dat iedereen, van jong tot oud, kan sporten en bewegen. Bovendien komen mensen met verschillende achtergronden en van alle leeftijden op het sportveld en in het park makkelijk met elkaar in contact. Dat zorgt voor gelijke (ontwikkel)kansen en veel sociale contacten.

Sporten kan kortom het welzijn verhogen en daarmee de behoefte aan zorg verminderen. Uitgangspunt van D66 is dat gestreefd wordt naar zelfredzaamheid van verenigingen en andere sportaanbieders. Waar nodig dient de gemeente verenigingen te ondersteunen om de zelfredzaamheid te vergroten. Gemeentes hebben een (financieel) aandeel in het bouwen van een accommodatie  in een verantwoordelijkheid in het inrichten van de openbare ruimte, in het bevorderen van sporten en bewegen op school, in het stimuleren van minder actieve groepen in de samenleving en, uiteraard, in het faciliteren van (on)georganiseerde en commerciële sport.

D66 wil

  •  breed opgeleide vakleerkrachten, buurtsportcoaches, blijven inzetten voor hoogwaardig bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Bewegingsonderwijs moet structureel worden gegeven, zowel binnen als buiten het lesrooster. Speciale aandacht is nodig voor inactieve kinderen en kinderen met een beperking.
  •  dat alle kinderen kunnen sporten en zwemles krijgen. Daarom blijven we de vergoeding van sportactiviteiten opnemen in de “kindpakketten” die de gemeente aanbiedt. Nadrukkelijk willen we hierbij aandacht voor zwemlesmogelijkheden.
  •  overleg op politiek en bestuurlijk niveau over een betere regionale afstemming van het gebruik en de ontwikkeling van sportaccommodaties. Sommige Bloemendaalse clubs zijn tegen hun grenzen aangelopen, mede doordat ook veel sporters uit de regio graag in Bloemendaal sporten. De huidige situatie veroorzaakt in de omgeving van de clubs overlast en uitbreidingswensen leiden tot discussie en onrust waarbij omwonenden en de clubs tegenover elkaar komen te staan. Een regionale sportnota kan ertoe leiden dat omwonenden en sporters elkaar niet in de weg zitten.
  •  een nieuwe eigenaar en exploitant voor sporthal De Kooi in Bennebroek, opdat de sportfunctie behouden blijft.

 

Lees het volledige verkiezingsprogramma hier:
https://bloemendaal.d66.nl/content/uploads/sites/68/2018/01/D66-Bloemendaal-VKP-2018.definitief.pdf

Laatst gewijzigd op 22 november 2018