Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

Onderwijs is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. D66 wil dat iedereen in Bloemendaal een eerlijke kans krijgt op goed onderwijs, ongeacht zijn achtergrond. Onderwijs is bovendien essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en mondigheid en het bevordert verbinding en dialoog. Goed onderwijs biedt de basis om op een volwaardige manier deel te kunnen nemen aan de samenleving en kan daarmee ook een antwoord zijn op de groeiende tweedeling.

D66 wil

Integrale kindcentra, waar onderwijs en opvang worden gecombineerd.

Het gaat om leren en om ontspannen. Zo kunnen deze centra bijvoorbeeld ruimte bieden aan muziek, beweging, kunst en ouderenactiviteiten. De huisvesting van scholen dient hiervoor adequaat te zijn ingericht, waarbij het in voorbereiding zijnde huisvestingplan voor het onderwijs een eerste stap is. Er is beleid nodig hoe om te gaan met verminderde leerlingaantallen in de toekomst.

Dat kinderen van jongs af aan via school of opvang in aanraking komen met cultuur, zoals literatuur, kunst en muziek.

Het vergroot hun historisch besef en bevordert hun intellectuele en harmonische ontwikkeling. D66 wil blijvend aandacht voor muziekonderwijs voor alle kinderen, waarbij de gemeentelijke muziekschool onveranderd een belangrijke rol speelt. We willen de speciale projecten continueren en het liefst uitbreiden, zoals de bewegingsmusicals en de blazersklas. Privé-muzieklessen zouden daartoe misschien geprivatiseerd kunnen worden. De ensemble-functie van de muziekschool mag hier niet onder lijden.

Continuering van het burgerschapsvormingsinitiatief van de gemeenteraad op de basisscholen “Raadslid in de klas”.

Het is belangrijk dat jongeren gemotiveerd raken door het belang van hun betrokkenheid te benadrukken. D66 wil jongeren actief betrekken bij de gemeentepolitiek, door manieren te vinden die aansluiten bij hun belevingswereld.

Lees het volledige verkiezingsprogramma hier:
https://bloemendaal.d66.nl/content/uploads/sites/68/2018/01/D66-Bloemendaal-VKP-2018.definitief.pdf

Laatst gewijzigd op 22 november 2018