Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemerschap en werkgelegenheid

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Voor ons zijn ondernemende mensen een basis voor een open en levendige maatschappij. Wij hebben vertrouwen in de vindingrijkheid die de ruimte tot ondernemen bij mensen losmaakt. Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat hangt met veel beleidsterreinen samen: met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, goede bereikbaarheid en toegankelijkheid en een mooie en groene woonomgeving. In Bloemendaal speelt de gemeente daarin een belangrijke rol.

D66 wil

  •  dat werkgelegenheid in Bloemendaal behouden blijft en gefaciliteerd wordt. De maatschappelijke verandering, onder meer door digitalisering en robotisering en circulaire economie, schept nieuwe en vaak kleinschalige vormen van werkgelegenheid.
  •  dat het voorzieningenniveau in Bloemendaal optimaal blijft. Hierbij gaat het ook om toegankelijkheid en bereikbaarheid. Hiertoe wordt samengewerkt met buurgemeenten, ondernemers, culturele instellingen en verenigingen.
  •  winkelstraten met een breed aanbod, onder meer om de sociale cohesie in de dorpskernen te bevorderen. D66 ziet een afgewogen mix tussen detailhandel en horeca, desgewenst in één pand, als een manier om winkelstraten aantrekkelijk te houden. De mogelijkheid van oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca behoeft aandacht. Het mag bijvoorbeeld niet zo zijn dat er verschillen zijn in vergunningvereisten.
  •  aantrekkelijk ogende en veilige winkelstraten. D66 is voorstander van het oprichten van “Bedrijven Investeringszones” (BIZ, een winkelstratenfonds), mits daar voldoende draagvlak voor is bij ondernemers. De ondernemers en vastgoedeigenaren in een dergelijke zone betalen een heffing aan de gemeente. De gemeente stelt de opbrengst ter beschikking aan een vereniging of stichting ten behoeve van de veiligheid, toegankelijkheid of aanzien van een specifiek gebied.
  •  voldoende parkeergelegenheid voor zowel auto´s als fietsen in of bij winkelstraten. Als er een nieuw grootwinkelbedrijf wordt gevestigd, dan worden parkeervoorzieningen bij voorkeur ondergronds gerealiseerd.
  •  dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt goed begeleid worden door regionale sociale werkbedrijven. De gemeente moet een actieve rol spelen om zoveel mogelijk detachering bij reguliere bedrijven te laten plaatsvinden, terwijl een centrale opvangfunctie behouden blijft.

Lees het volledige verkiezingsprogramma hier:
https://bloemendaal.d66.nl/content/uploads/sites/68/2018/01/D66-Bloemendaal-VKP-2018.definitief.pdf

Laatst gewijzigd op 22 november 2018