Steun ons en help Nederland vooruit

Kunst en cultuur

Sociaal-liberalen vinden het belangrijk dat mensen zich ook cultureel kunnen ontwikkelen, niet alleen als individu, maar ook als onderdeel van de samenleving. Daarnaast bepalen kunst en cultuur  mede het gezicht van een gemeente. Cultuur zorgt niet alleen voor sociale cohesie en een prettig woon-, werk- en ondernemingsklimaat, maar ook voor het aantrekken van toeristen.

Cultuur, waaronder kunst, spreekt tot de verbeelding en prikkelt mensen om kritisch na te denken. Zo komen mensen met elkaar in contact en voelen zij zich verbonden met hun gemeente of regio. Cultuur voedt het maatschappelijk debat, maakt de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk en creëert ruimte voor (menings)verschil. D66 maakt zich daarom sterk voor een cultuurbeleid, dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur en bijdraagt aan een open samenleving met gelijke kansen.

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het cultuurbeleid: gezamenlijk geven zij in Nederland het meest uit aan kunst en cultuur. Bovendien zijn zij vrij hun cultuurbeleid zelf in te vullen. D66 pleit ervoor dat gemeenten gebruik maken van hun mogelijkheden, maar ook over hun grenzen heen kijken door met buurgemeenten samen te werken.

D66 wil

  •  dat beeldbepalende panden, bomen en dorpsgezichten in kaart worden gebracht om te bepalen of zij beschermd kunnen worden via de toekomstige omgevingsvisie en het omgevingsplan. Het gaat hier om objecten die Bloemendaal zijn karakteristieke uitstraling geven. Hierbij kunnen de Stichting Ons Bloemendaal en de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek ook een rol spelen.
  •  dat bibliotheken meegroeien met de veranderende behoefte van de burger en nog klantgerichter worden. Bibliotheken en hun dependances staan onder druk door de afnemende belangstelling voor de uitleen van boeken en de opkomst van het E-book. De “leerfunctie” van bibliotheken blijft echter van belang, zeker ook voor laaggeletterden en kinderen. Gelukkig ontwikkelen bibliotheken zich al steeds meer tot ontmoetingsruimte, kunst- en cultureel centrum en zelfs werkplek voor ZZP-ers. Dit willen we behouden en waar mogelijk versterken.

Lees het volledige verkiezingsprogramma hier:
https://bloemendaal.d66.nl/content/uploads/sites/68/2018/01/D66-Bloemendaal-VKP-2018.definitief.pdf

Laatst gewijzigd op 22 november 2018