Steun ons en help Nederland vooruit

Koester de grondrechten en gedeelde waarden

5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018