Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

“Nu kiezen voor morgen” Verkiezingsprogramma 2018-2022

FOCUS op DUURZAAMHEID
Een duurzame ontwikkeling van Bloemendaal voor onze inwoners staat bij D66 voorop. Dit komt tot uitdrukking in duurzaam bouwen, duurzame mobiliteit, duurzame energieopwekking en zorgvuldig natuurbeheer in onze gemeente.

PARTICIPATIE en DEMOCRATIE
D66 Bloemendaal staat voor een open bestuurscultuur. Open wat betreft de benaderbaarheid van het bestuur en open wat betreft de beschikbaarheid van informatie. Voor het laatste is de toekomstige Wet open overheid een belangrijk instrument. In principe is alle informatie digitaal beschikbaar voor de inwoners.
D66 wil dat mensen zich betrokken voelen bij ons democratisch stelsel. We willen verder experimenteren met gelote burgerpanels. Hierbij worden de deelnemers geloot uit het kiesregister en deelname is vrijwillig. Deze gelote burgerpanels kunnen meedenken en meepraten over afgebakende, gemeente-brede vraagstukken.

KWALITEIT van de LEEFOMGEVING
Iedereen wil een veilige en een gezonde leefomgeving. In een gezonde leefomgeving kan men sporten en bewegen en is er rust, groen en een goede kwaliteit van lucht, bodem en water. Deze hoge kwaliteit van de leefomgeving wil D66 in de gemeente Bloemendaal behouden en verder verbeteren. Aandacht blijft nodig voor zowel gebruik als inrichting van de publieke ruimte.
Versterking van de ambtelijke capaciteit is dringend nodig, met name op het gebied van ruimtelijke ordening en met het oog op de Omgevingswet. Samenwerking met buurgemeenten moet worden onderzocht.

Download hieronder het verkiezingsprogramma van D66 Bloemendaal voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Gepubliceerd op 19-01-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018