Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie bij woonvisie – realisatie en instandhouding betaalbare woningen

Deze motie verzoekt het college om een doelgroepenverordening op te stellen, waardoor het mogelijk wordt om in bestemmingsplannen regels op te nemen over sociale en middeldure huurwoningen en over particulier opdrachtgeverschap.

Gepubliceerd op 28-01-2019 - Laatst gewijzigd op 30-01-2019