Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

16 publicaties gevonden.

 • Coalitieakkoord 2022-2026

  D66, VVD en PvdA hebben een coalitieakkoord op hoofdlijnen vastgesteld, met als titel Sterk, sociaal, vooruit. Klik hier voor dit coalitieakkoord.

  • Gepubliceerd op 9 november 2022
 • Verkiezingsprogramma 2022-2026

  Zie voor het verkiezingsprogramma van D66 Bloemendaal de samenvatting van ons verkiezingsprogramma. Wil je echt van de hoed en de rand weten, lees dan ons gehele Verkiezingsprogramma 2022-2026

  • Gepubliceerd op 9 november 2022
 • Initiatiefvoorstel Minder mitsen voor het splitsen

  In dit Initiatiefvoorstel van GroenLinks, de PvdA, HvB, D66 en het CDA worden de regels voor het splitsen van woningen aangepast op basis van de uitgangspunten zoals genoemd in het voorstel.

  • Gepubliceerd op 29 oktober 2021
 • Algemene beschouwingen 2020

  Algemene beschouwingen D66 november 2020

  • Gepubliceerd op 5 november 2020
 • Motie bij concept Regionale Energie Strategie

  De motie roept het college op om bij de concept Regionale Energie Strategie een ambitieuzere bijdrage te leveren.

  • Gepubliceerd op 18 september 2020
 • Motie Nota Kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen

  Motie Vreemd aan de orde van de dag om een Nota Kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen op te stellen.

  • Gepubliceerd op 18 september 2020
 • Twee moties die hinder van motorvoertuigen beperken

  Twee moties aangenomen op 17 september 2020 die de hinder van motorvoertuigen willen beperken.

  • Gepubliceerd op 18 september 2020
 • Standaard afdelingsreglement mei 2020

  Standaard Afdelingsreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) 3 Artikel 3 De commissies van de AAV 4 Artikel 4 Bijeenkomen van de AAV 4 Artikel 5 Het bestuur 5 Artikel 6 Financiën 6 Artikel 7 Deelname aan gemeenteraadsverkiezingen 7 Artikel 8…

  • Gepubliceerd op 8 september 2020
 • Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 21 januari 2020

  Op de Nieuwjaarsbijeenkomst van D66 Bloemendaal werd na een uitleg over de gemeentelijke financien een goed gesprek gevoerd over hoe te bezuinigen en hoe eventueel inkomsten te verhogen.

  • Gepubliceerd op 16 februari 2020
 • Algemene Beschouwingen

  Algemene Beschouwingen 7 november 2019 - Fractievoorzitter Lex Oude Weernink   Voorzitter, Te midden van de verstedelijkte Randstad is onze gemeente uniek. Bennebroek, Vogelenzang, Aerdenhout, Overveen en Bloemendaal. Elke dorpskern heeft zijn eigen, bijzondere kenmerken. Wij hebben de zee,…

  • Gepubliceerd op 10 november 2019