Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

13 publicaties gevonden.

 • Algemene beschouwingen 2020

  Algemene beschouwingen D66 november 2020

  • Gepubliceerd op 5 november 2020
 • Motie bij concept Regionale Energie Strategie

  De motie roept het college op om bij de concept Regionale Energie Strategie een ambitieuzere bijdrage te leveren.

  • Gepubliceerd op 18 september 2020
 • Motie Nota Kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen

  Motie Vreemd aan de orde van de dag om een Nota Kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen op te stellen.

  • Gepubliceerd op 18 september 2020
 • Twee moties die hinder van motorvoertuigen beperken

  Twee moties aangenomen op 17 september 2020 die de hinder van motorvoertuigen willen beperken.

  • Gepubliceerd op 18 september 2020
 • Standaard afdelingsreglement mei 2020

  Standaard Afdelingsreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) 3 Artikel 3 De commissies van de AAV 4 Artikel 4 Bijeenkomen van de AAV 4 Artikel 5 Het bestuur 5 Artikel 6 Financiën 6 Artikel 7 Deelname aan gemeenteraadsverkiezingen 7 Artikel 8…

  • Gepubliceerd op 8 september 2020
 • Verslag nieuwjaarsbijeenkomst 21 januari 2020

  Op de Nieuwjaarsbijeenkomst van D66 Bloemendaal werd na een uitleg over de gemeentelijke financien een goed gesprek gevoerd over hoe te bezuinigen en hoe eventueel inkomsten te verhogen.

  • Gepubliceerd op 16 februari 2020
 • Algemene Beschouwingen

  Algemene Beschouwingen 7 november 2019 - Fractievoorzitter Lex Oude Weernink   Voorzitter, Te midden van de verstedelijkte Randstad is onze gemeente uniek. Bennebroek, Vogelenzang, Aerdenhout, Overveen en Bloemendaal. Elke dorpskern heeft zijn eigen, bijzondere kenmerken. Wij hebben de zee,…

  • Gepubliceerd op 10 november 2019
 • Discussienota Inspraak en Burgerparticipatie

  D66 Discussienota Inspraak en Burgerparticipatie

  • Gepubliceerd op 18 juni 2019
 • Overzicht inlichtingenverzoeken en raadsvragen

  C50 Overzicht inlichtichtingenverzoeken en raadsvragen 2019003400

  • Gepubliceerd op 20 april 2019
 • Motie bij woonvisie – realisatie en instandhouding betaalbare woningen

  Deze motie verzoekt het college om een doelgroepenverordening op te stellen, waardoor het mogelijk wordt om in bestemmingsplannen regels op te nemen over sociale en middeldure huurwoningen en over particulier opdrachtgeverschap.

  • Gepubliceerd op 28 januari 2019