Steun ons en help Nederland vooruit

Wethouder

Even voorstellen

De terechte vraag bij mijn aanstelling als wethouder in de gemeente Bloemendaal was: “wie is die vent?”. Dit gold in de gemeenteraad, maar zal zeker ook bij de leden van D66 Bloemendaal een vraag zijn geweest. Inmiddels hebben de leden die op de AAV aanwezig waren kennis met mij kunnen maken, maar voor wat meer achtergrondinformatie stel ik mezelf graag voor.

Henk Wijkhuisen met een s, want anders komen de e-mails niet aan. Ik ben geboren op 17 juli 1960 in Haarlem, maar enkele uren voor mijn geboorte bivakkeerde mijn moeder nog in de tent op het toenmalig kampeerpaspoortterrein “Het Liguster” in de Kennemerduinen. Het heeft dus slechts enkele uren gescheeld, of ik was ingeschreven in de gemeente Bloemendaal.

Ik woon in Driehuis in de gemeente Velsen samen met Willemijn, met wie ik een tweeling heb, Annika en Emma (24 jaar).

Na het VWO op de toenmalige Lorentz Scholengemeenschap in Haarlem ben ik in 1980 als vakantiehulp in het Provinciaal Ziekenhuis te Santpoort (gemeente Bloemendaal!) gaan werken. Ik was helaas uitgeloot voor medicijnen. En vanwege de belangstelling voor geneeskunde, ben ik de opleiding gaan volgen tot psychiatrisch verpleegkundige alhier. Vervolgens heb ik in het OLVG in Amsterdam de opleiding gevolgd tot algemeen verpleegkundige (A-opleiding) en heb in totaal 12 jaar in de gezondheidszorg gewerkt. Op de ambulance bij Broeder de Vries BV en in de nachtdienst in Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang (wederom inmiddels gemeente Bloemendaal!). Ik heb destijds bewust voor de nachtdienst gekozen, om daarnaast een voltijds studie politieke wetenschappen te volgen. In 1992 ben ik aan de RU Leiden afgestudeerd bij Prof. Joop van den Berg, wellicht bekend als oud directeur van de VNG en oud senator voor de PvdA. Mijn afstudeerscriptie ging over de besluitvorming rond het circuit van Zandvoort.

Aangezien ik in mijn vrije tijd veel bezig was met natuurstudie en natuurbescherming kon ik in 1992 beleidsmedewerker worden bij de Stichting Duinbehoud in Leiden. Hier heb ik negen jaar gewerkt. In deze periode hield ik mij ook actief bezig met onder meer de besluitvorming rond het circuit, maar ook met het inmiddels verlaten Provinciaal Ziekenhuis, dat we toen Landgoed Meer en Berg hebben genoemd en helaas onterecht Park Brederode is gaan heten.

Na negen jaar Duinbehoud ben ik zeven jaar lobbyist/belangenbehartiger geweest bij de ANWB in Den Haag op de afdeling Algemeen Ledenbelang en vervolgens ruim negen jaar programmamanager bij Recreatie Noord-Holland, de oude groendienst van de provincie. Hier was ik onder meer verantwoordelijk voor de recreatiegebieden Twiske-Waterland en het Alkmaarder-en Uitgeestermeer.

In al die jaren zijn er twee rode draden door mijn leven gegaan: natuur en openbaar bestuur. Ik heb vanaf mijn middelbare schooltijd veel tijd doorgebracht in de Kennemerduinen, waar ik sinds 1975 broedvogelonderzoek doe. Ik heb ook altijd bestuursfuncties bekleed in de wereld van natuurstudie-en bescherming. Tot voor kort nog als voorzitter van de Stichting Thijsse’s Hof, waar ik helaas afstand van moest doen vanwege mijn huidige functie.
Ik ben als scholier al betrokken bij D66 en al heel lang lid. Wel even enkele jaren teleurgesteld dolende geweest, toen Jan Terlouw het Waddengas ging verkopen en staatssecretaris Zeevalking (ook D66) een weg door Amelisweert bij Utrecht ging aanleggen. Maar uiteindelijk toch weer teruggekeerd bij de club, omdat ik geen alternatief had gevonden.
Mijn eerste functie in het openbaar bestuur was Hoofdingeland (lid algemeen bestuur) bij het Hoogheemraadschap van Rijnland (1995-1999). In 2000 kwam ik in de gemeenteraad van Velsen. Helaas moest ik 2002 weer uit de raad, omdat ik ongeveer 200 stemmen tekort had om door te gaan. Maar in 2006 kwam ik terug in de raad van Velsen, waar ik vanaf die periode tot mijn benoeming in Bloemendaal fractievoorzitter ben geweest. In de periode 2014-1018 waren we zelfs de grootste fractie met zes zetels.

En er is nog een derde rode draad in mijn leven: Zweden. Niet omdat ik roots heb in dit land, maar omdat ik hier verliefd ben geworden op de rust, ruimte en natuur. In 2006 hebben we in Zweden een huis gekocht, een stuga uit 1860. Wie het wil zien: www.zweedse.info
Ik ben bestuurslid van de Zweeds-Nederlandse Vereniging en voor de regio Kinda/Östergötland “Konsul”, waardoor ik nog wel eens op de emigratiebeurs en de vakantiebeurs beland om voorlichting en begeleiding te geven voor mensen die Noordwaarts willen gaan.

Tot slot, niet onbelangrijk: Bloemendaal.
Ik vond het tijd voor een nieuw project in mijn leven en toen kwam het wethouderschap langs. En aangezien ik al mijn hele leven betrokkenheid heb met Bloemendaal, hoefde ik niet zo lang na te denken. Mijn vrije tijd zat en zit ik vooral in de Bloemendaalse duinen, ik heb in totaal acht jaar in de gemeente gewerkt en enkele jaren gewoond op de Ter Hofsteedeweg in Overveen. De meeste boeken over de historie van de gemeente staan in mijn kast. Zoals van Wim Post, Jannes de Haan, boeken over het Kareol en ook het proefschrift van Pier Hoekstra: Proeve ener streekgeschiedenis, Bloemendaal uit 1946. En ik heb ze allemaal gelezen. En altijd actief geweest om de gemeente weer wat mooier te maken zoals bijvoorbeeld met de Vereniging Behoud Landgoed Meer en Berg en bij de Stichting Duinbehoud. Overigens altijd netjes en democratisch actie gevoerd!

Als ik op de reacties af ga, dan heb ik het moedigste besluit genomen van mijn leven. Zo’n mooi beeld als men heeft van de Bloemendaalse duinen, zo’n negatief beeld heeft men van de Bloemendaalse politiek. Ik weet dat ik een avontuur ben aangegaan waar onzekerheden aan kleven en een pad ben opgegaan, dat niet bepaald geplaveid zal zijn.
Met de vernieuwde D66-fractie, de leden van D66 Bloemendaal en met de nieuwe gemeenteraad wil ik mijn rug eronder zetten om de komende jaren een constructief en ambitieus bestuur neer te zetten. Het ultieme doel is dat Bloemendaal niet alleen gelinkt wordt aan rijkdom en mooie natuur, maar ook als constructieve gemeente waar ruimtelijk, qua duurzaamheid en infrastructuur stappen zijn gezet in opwaartse richting. En u snapt het al: onder meer ruimtelijke ordening, verkeer en milieu zitten in mijn portefeuille.
Ik heb er enorm veel zin in en sta open voor suggesties, aanbevelingen en feed-back.

Henk Wijkhuisen

Henk Wijkhuisen

Henk Wijkhuisen

Wethouder