Steun ons en help Nederland vooruit

Fractievergadering bijwonen?

  • D66 Bloemendaal vergadert twee keer per maand, meestal op maandagavond van 20 tot 22 uur, om de onderwerpen van de commissies en raadsvergaderingen voor te bereiden.
  • In die vergaderingen dragen we onze standpunten uit, stellen we vragen en overleggen we met het college van B&W en andere partijen. De data en onderwerpen vindt u hier.
  • In de raadsvergadering dienen we regelmatig – vaak samen met andere partijen- moties en amendementen op voorstellen in om die naar ons inzicht te verbeteren. Door ons ingediende moties en amendementen zijn¬†hier¬†terug te vinden.

Kom langs of mail ons!
Wilt u ons graag uw mening laten horen over een onderwerp op de gemeentelijke agenda? Mail ons of kom langs op onze fractievergadering.

Laatst gewijzigd op 31 maart 2021