Steun ons en help Nederland vooruit

Wat doet de fractie?

  • D66 Bloemendaal vergadert twee keer per maand om de onderwerpen van de commissies en raadsvergaderingen voor te bereiden.
  • In die commissie-en raadsvergaderingen dragen we onze standpunten uit, stellen we vragen en overleggen we met het college van B&W en andere partijen. De data en onderwerpen vindt u hier.
  • In de raadsvergadering dienen we regelmatig – vaak samen met andere partijen- moties en amendementen op voorstellen in om die naar ons inzicht te verbeteren. Door ons ingediende moties en amendementen zijn hier terug te vinden.

Kom langs of mail ons!

Wilt u ons graag uw mening laten horen over een onderwerp op de gemeentelijke agenda? Bij D66 bent u van harte welkom op de fractievergaderingen op de maandagavond (vanaf 20:00). Als u langs wilt komen of ons liever per mail op de hoogte stelt, stuur dan een bericht naar fractie@d66bloemendaal.nl

Laatst gewijzigd op 7 maart 2018