Steun ons en help Nederland vooruit

Programma Commissie

Wat doet een Programma Commissie?

De  Programma Commissie (PC) heeft als belangrijkste taak het schrijven van een conceptverkiezingsprogramma. Hierbij laat de commissie zich leiden door het sociaal-liberaal gedachtengoed van D66. De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022.

  • We volgen de actuele politiek, maar werken aan de toekomstige politieke positionering.
  • Door themagerichte bijeenkomsten en samenwerking met D66-leden en –instituties zal het nieuwe verkiezingsprogramma tot stand komen. Voor thema-bijeenkomsten wordt samengewerkt met de Campagne Commissie.
  • We vergaderen wanneer nodig. Het zwaartepunt van onze activiteiten zal liggen tussen januari en november 2021.

Mail ons als u mee wilt helpen of ideeën heeft!

De PC is momenteel op zoek naar nieuwe leden om het programma voor 2021 te schrijven. Als u zich aan wilt melden of als u ideeën heeft voor het verkiezingsprogramma, stuur dan een e-mail naar D66 Bloemendaal.

Laatst gewijzigd op 22 december 2020