Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraadsfractie

De fractie van D66 Bloemendaal fractie@d66bloemendaal.nl  

Wethouder

D66 is met een wethouder vertegen- woordigd in het college van B&W

Bestuur

Het bestuur van D66 Bloemendaal bestuur@d66bloemendaal.nl

PPC

Wat doet de Permanente Programma Commissie? De Permanente Programma Commissie (PPC) heeft als belangrijkste taak het schrijven van een conceptverkiezingsprogramma. Hierbij laat de PPC zich leiden door het sociaal-liberaal gedachtengoed van D66. De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart 2018. We volgen de actuele politiek, maar werken aan de…

Wat doet de fractie?

D66 Bloemendaal vergadert twee keer per maand om de onderwerpen van de commissies en raadsvergaderingen voor te bereiden. Onder het keuzemenu Agenda vindt u de data van de fractie-, commissie- en raadsvergaderingen. De stukken vindt u hier. In die commissie-en raadsvergaderingen dragen we onze standpunten uit, stellen we vragen en overleggen we met het college van…

Wat doet het bestuur?

Het bestuur geeft leiding aan de lokale partij in algemene zin en legt besluiten voor aan de leden.