Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeenteraadsfractie

De fractie van D66 Bloemendaal fractie@d66bloemendaal.nl

Wethouder

Wethouder Henk Wijkhuisen stelt zich voor.

Wethouder

Bestuur

Het afdelingsbestuur van D66 Bloemendaal is te bereiken via e-mail: bestuur@d66bloemendaal.nl

Programma Commissie

Wat doet een Programma Commissie? De  Programma Commissie (PC) heeft als belangrijkste taak het schrijven van een conceptverkiezingsprogramma. Hierbij laat de commissie zich leiden door het sociaal-liberaal gedachtengoed van D66. De eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022. We volgen de actuele politiek, maar werken aan de…

Wat doet de fractie?

D66 Bloemendaal vergadert twee keer per maand om de onderwerpen van de commissies en raadsvergaderingen voor te bereiden. In die commissie-en raadsvergaderingen dragen we onze standpunten uit, stellen we vragen en overleggen we met het college van B&W en andere partijen. De data en onderwerpen vindt u hier. In de raadsvergadering…

Wat doet het bestuur?

Het bestuur geeft leiding aan de lokale partij in algemene zin en legt besluiten voor aan de leden.