Steun ons en help Nederland vooruit

Erik Alexander Kempenaar, Sacha Kuijs en Lex Oude Weernink

Gemeenteraadsfractie

De fractie van D66 Bloemendaal bestaat uit: Sacha Kuijs, Lex Oude Weernink en Erik Alexander Kempenaar.

Wethouder

Henk Wijkhuisen is de D66-wethouder in Bloemendaal. Zijn portefeuille omvat: Omgevingsbeleid (inclusief invoering Omgevingswet en projecten) Mobiliteit, verkeer en wegbeheer. Energietransitie, duurzaamheid en milieu.

Wethouder

Bestuur

Het bestuur van D66 Bloemendaal is verantwoordelijk voor de lokale partijorganisatie van D66. Het bestuur legt verantwoording af aan de ongeveer 110 D66-leden uit de vijf dorpskernen.

Programmacommissie

De Programmacommissie schrijft het conceptverkiezingsprogramma, mede aan de hand van gesprekken met leden en inwoners van Bloemendaal.

Fractievergadering bijwonen?

Dat kan! Klik op de link in de kop van dit artikel voor meer informatie.