Steun ons en help Nederland vooruit

Joost Kramer

Raadslid

Joost (1980) is in 2022 geïnstalleerd als raadslid voor D66 Bloemendaal. Zijn kindertijd heeft hij veel in Bloemendaal doorgebracht. Dat beviel zo goed, dat hij zijn kinderen hier ook laat opgroeien.

“Ik geniet van het wonen in Bloemendaal (sinds 2015), een gemeente die ik al goed ken door het opgroeien in een aangrenzende Haarlemse wijk (De Krim). Ik heb veel familie, vrienden en kennissen in de gemeente en met veel plezier breng ik mijn kinderen naar mijn eigen oude basisschool in Bloemendaal. Graag draag ik dan ook een steentje bij aan het behoud van het ‘groene welzijn’ in de gemeente. Ook vind ik het belangrijk een bijdrage te leveren aan het versterken van de democratie en het openbaar bestuur in Nederland in het algemeen.

Juist op gemeentelijk niveau kunnen overheid en burger dichter bij elkaar komen. Idealiter komt er in Nederland goed doordacht beleid tot stand in het algemeen belang en met voldoende ‘ruimte’ bij de uitvoering kunnen onze inwoners hun eigen, bij de gemeente passende, keuzes maken. Dit vraagt solide bestuur –zowel in de organen, bij de (politieke) ambtsdragers, de direct en indirect
bij de gemeente werkzame personen–, gezonde gemeentefinanciën en het denken in ‘lange lijnen’. Gezien mijn persoonlijke en zakelijke kennis en ervaring kan ik hier een bijdrage aan leveren.”

Functies
Raadscommissie: Bestuur en Middelen
Huidige functie: adviseur corporate governance (JJK).
Vroegere functie(s) binnen D66: lid Programmacommissie Bloemendaal.
Andere maatschappelijke functies: bestuurder Nyenrode/VCV; Commissarissen Kring, platform De Jonge Commissaris; toezichthouder DJCT en stichting Bewaarder Van Riebeeckfonds.

Zie mijn Linkedin
Email: fractie@D66Bloemendaal.nl

Meer van Joost Kramer