Steun ons en help Nederland vooruit

Erik Alexander Kempenaar

Gemeenteraadslid

Bloemendaal

Erik Alexander Kempenaar is op 8 juli 2021 benoemd tot gemeenteraadslid. Hij was in maart 2018 kandidaat nummer 5 op de kieslijst van D66 Bloemendaal bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is bovendien campagneleider en voorzitter van de commissie Campagne en Evenementen. Hieronder stelt hij zich voor.

Politiek verleden
“Het zat er altijd al in, dat engagement. Zo was ik vaak klassenvertegenwoordiger, lid van afdelingsraad en de centrale Medezeggenschapsraad van hogeschool de Horst (Driebergen) en daarnaast voorzitter van de Studentenvakbond van de Horst (voornamelijk belast met het organiseren van demonstraties, feestjes, schoolkrant en bar-activiteiten. Kortom, mijn studietijd was meer politiek dan studeren lijkt het wel. Ik ben kort lid en fractiemedewerker geweest van de PvdA, afdeling Amsterdam-Bijlmer. Echter, omdat het cliëntelisme me erg tegenstond heb ik nieuw politiek onderdak gezocht en gevonden bij D66. Ik heb D66, samen met een andere ex-PvdA’er, nieuw leven ingeblazen in de Bijlmer, hetgeen niet echt makkelijk was. Vanwege gezinsvorming ben ik verhuisd naar Bloemendaal en vervolgens ben ik hier actief geworden bij D66, eerst als bestuurslid Campagne en evenementen, daarna als kandidaat-raadslid,  toen weer als bestuurslid Campagne en evenementen en nu als raadslid.”

Ambitie
“Als bestuurder Campagne en evenementen wil ik graag veel leuke acties (mede) organiseren, samen met andere afdelingen in Kennemerland-Zuid, waardoor de leden zich betrokken voelen bij de afdeling(en) en waardoor er in Bloemendaal meer mensen op D66 gaan stemmen, aangezien wij de enige liberale partij zijn, welke het beste past bij de woon- en recreatieve omgeving.”

“Als politicus  hoop ik mijn bijdrage te mogen leveren aan een grote D66-fractie op de terreinen Sport & Fietsen. Meer mensen op de fiets, meer ruimte voor (kwetsbare) fietsers in onze dorpskernen, een kwaliteitsverbetering op drukke en kansrijke fietsroutes en het optimaliseren van het gebruik van de fiets in samenhang met het OV. Uiteraard zet ik mij hierdoor ook automatisch in voor anderen (sporters) op de openbare wegen, fietspaden en wandelpaden.”

Nevenfunctie(s)

  • Beroep: part-time remotely New Business Developer en part-time Provocatief Coach “Commute als training” voor Triatleten en andere duursporters
  • Vrijwillig: vader van twee kinderen, echtgenoot, schaatscoach WIKO IJsclub Haarlem, Sport buddy
  • Vragen of wil je Erik bereiken? Stuur dan een mail.