Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 juni 2018
Henk Wijkhuisen

Henk Wijkhuisen

Wethouder met de volgende portefeuilles: Omgevingsbeleid (inclusief invoering Omgevingswet en projecten) Mobiliteit, verkeer en wegbeheer Energietransitie, duurzaamheid en milieu Onderhoud en reiniging openbare ruimte, natuur en groenvoorziening Water(wegen) en riolering Monumenten Speelvoorzieningen

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 21 juli 2017 vrijdag 26 september 2014 zondag 11 februari 2018
Sacha Kuijs

Sacha Kuijs

In maart 2018 is Sacha met voorkeurstemmen gekozen als gemeenteraadslid in Bloemendaal. Zij is lid van de commissie Grondgebied en fractievoorzitter. “Het raadslidmaatschap biedt dé kans om mee te denken en te beslissen over je directe leefomgeving. Dat is voor mij een duurzame leefomgeving, waar meer mensen dan nu zich gehoord voelen.”

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 december 2013
Conny van Stralen

Conny van Stralen

In januari 2009 is Conny toegetreden tot de gemeenteraad voor D66 Bloemendaal en werd lid van de commissie Bestuur en Middelen. Op 19 maart 2014 is zij opnieuw met voorkeurstemmen in de gemeenteraad van Bloemendaal gekozen en heeft in december 2015 het fractievoorzitterschap op zich genomen. Totdat zij de raad verliet in maart 2018 was zij ook…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 26 september 2014
Lex Oude Weernink

Lex Oude Weernink

Lex Oude Weernink is bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 gekozen in de gemeenteraad van Bloemendaal. “Een goede harmonie tussen mens en leefomgeving wordt steeds belangrijker. Om dat voor elkaar te krijgen, is een goede band tussen het gemeentebestuur en de inwoners heel belangrijk. Dat kan alleen op basis van wederzijds respect,…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 december 2013
Robert van Bussel

Robert van Bussel

Als secretaris is Robert verantwoordelijk voor de organisatorische zaken binnen het bestuur. Voorbeelden van zijn taken zijn het organiseren en verslaan van de algemene ledenvergaderingen en het organiseren van partijverkiezingen. Secretariaat/postadres afdelingsbestuur: Dr. D. Bakkerlaan 65, 2061 EV Bloemendaal.

Bekijk nieuwsbericht
Jerker Westphal

Jerker Westphal

Jerker Westphal is van januari 2009 tot maart 2018 raadslid voor D66 Bloemendaal geweest en was daarvoor al lid van de commissie Grondgebied. Op 1 januari 2013 volgde hij Alice Jeltes op als fractievoorzitter van D66 Bloemendaal en had die rol tot 1 december 2015. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 was hij lijsttrekker. …

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 31 december 2013
Maaike Kamps

Maaike Kamps

Maaike is op 19 maart 2014 met voorkeurstemmen in de gemeenteraad van Bloemendaal gekozen en hield zich met name bezig met beleid in het sociaal domein. Zij is afgetreden in december 2016. Op 31 mei 2017 werd zij in het bestuur gekozen en in september 2020 is zij verkozen tot afdelingsvoorzitter.

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 februari 2018
Eva Voorham

Eva Voorham

Eva Voorham is in maart 2018  met voorkeurstemmen gekozen in de gemeenteraad van Bloemendaal. Zij is lid van de commissie samenleving en van de werkgeverscommissie voor de griffiers. “Ik heb de afgelopen jaren ervaring opgedaan in de politiek als fractiemedewerker van D66 Haarlem. Ik wil mij inzetten voor een verdergaande actieve deelname…

Bekijk nieuwsbericht
Philip Groen

Philip Groen

Philip Groen was in maart 2018 verkiesbaar als raadslid als nummer 3 op de kandidatenlijst, net niet gekozen maar wel benoemd als commissielid in de commissie bestuur en middelen. Ook is hij lid van de auditcommissie. “Ik doe graag mijn best voor een grote D66-fractie in de gemeenteraad. Ten eerste om het gemeentebeleid in…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 2 januari 2018 vrijdag 27 januari 2017 vrijdag 26 september 2014 zondag 11 februari 2018
Erik Alexander Kempenaar Erik Kempenaar

Erik Alexander Kempenaar

Erik Alexander – Bestuurslid Campagne & Engagement Biografie politiek Erik Alexander Kempenaar was in maart 2018 kandidaat nummer 5 op de kieslijst van D66 Bloemendaal bij de gemeenteraadsverkiezingen. In september 2020 is hij verkozen tot bestuurslid. Politiek verleden Het zat er altijd al in, dat engagement. Zo was ik vaak klassenvertegenwoordiger,…

Bekijk nieuwsbericht
Annemieke Schep

Annemieke Schep

Annemieke Schep was wethouder in Bloemendaal van 2009-2014. In maart 2018 is zij verkiesbaar als raadslid als nummer 6 op de kandidatenlijst. ”Ik vind het een uitdaging om samen met u te zorgen voor een waanzinnig mooie gemeente Bloemendaal, waar het fijn is om duurzaam te wonen, te leven en te werken.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 november 2015 maandag 30 december 2013
Maurits van Tol

Maurits van Tol

Maurits van Tol was van december 2016 tot maart 2018 gemeenteraadslid voor D66 in Bloemendaal. Hij was lid van de commissie bestuur & middelen en woordvoerder financiën. In maart 2018 was hij weer verkiesbaar als nummer 7 op de lijst. “Ik wil een bijdrage leveren aan een goed bestuur van onze gemeente. Het is dan…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 februari 2018
Pieterjan van der Hulst

Pieterjan van der Hulst

Pieterjan van der Hulst is in maart 2018 verkiesbaar als raadslid als nummer 8 op de kandidatenlijst. “Ik zet me graag in voor onze mooie gemeente. Dat doe ik graag vanuit het gedachtengoed en met de mensen van D66. Optimistisch, duurzaam en mensgericht. Zelf ben ik bestuurskundige in de ruimtelijke ordening en de energietransitie.…

Bekijk nieuwsbericht