Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 juli 2017 dinsdag 29 november 2016
Ton van Rijnberk

Ton van Rijnberk

Sinds 16 december 2015 is Noordwijker Ton van Rijnberk (66) wethouder in Bloemendaal voor de portefeuilles wonen, zorg, onderwijs & cultuur. Van Rijnberk is al sinds 1980 politiek actief voor D66 en heeft veel politiek-bestuurlijke ervaring: hij was bestuurslid, vijftien jaar raadslid en negen jaar wethouder in respectievelijk Noordwijk en Hillegom. In drie colleges…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 26 september 2014 maandag 11 augustus 2014
Jur Botter

Jur Botter

Jur Botter was van  mei 2014 tot september 2015 wethouder namens D66 in het College van Burgemeester en Wethouders met de volgende portefeuilles: de 3 decentralisaties in het sociaal domein, Volksgezondheid, Ouderenzorg, Wmo, Sociale Zaken, Volkshuisvesting, Economische Zaken, Jeugd, Onderwijs, Recreatie, Cultuur en Strand.

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 december 2013
Conny van Stralen

Conny van Stralen

Sinds begin 2008 is Conny raadslid voor D66 Bloemendaal en lid van de commissie Bestuur en Middelen. Op 19 maart 2014 is zij opnieuw met voorkeurstemmen in de gemeenteraad van Bloemendaal gekozen en heeft in december 2015 het fractievoorzitterschap op zich genomen. Conny is voorzitter van de commissie samenleving. Conny is werkzaam als…

Bekijk nieuwsbericht
Robert van Bussel

Robert van Bussel

Als secretaris is Robert verantwoordelijk voor de organisatorische zaken binnen het bestuur. Voorbeelden van zijn taken zijn het organiseren en verslaan van de algemene ledenvergaderingen en het organiseren van partijverkiezingen. Secretariaat/postadres afdelingsbestuur: Dr. D. Bakkerlaan 65, 2061 EV Bloemendaal.

Bekijk nieuwsbericht
Jerker Westphal

Jerker Westphal

Jerker Westphal is sinds 2008 raadslid voor D66 Bloemendaal en was daarvoor al lid van de commissie Grondgebied. Die portefeuille beheert hij nog altijd. Op 1 januari 2013 volgde hij Alice Jeltes op als fractievoorzitter van D66 Bloemendaal en had die rol tot 1 december 2015. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 was hij lijsttrekker. …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 26 september 2014 dinsdag 31 december 2013
Maaike Kamps

Maaike Kamps

Maaike is op 19 maart 2014 met voorkeurstemmen in de gemeenteraad van Bloemendaal gekozen en hield zich met name bezig met beleid in het sociaal domein. Zij is afgetreden in december 2016. Op 31 mei 2017 werd zij in het bestuur gekozen en heeft de portefeuille  communicatie en campagne.

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 december 2013 vrijdag 27 januari 2017 vrijdag 26 september 2014 maandag 22 december 2014 dinsdag 24 november 2015