Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 juli 2017 dinsdag 29 november 2016
Ton van Rijnberk

Ton van Rijnberk

Sinds 16 december 2015 is Noordwijker Ton van Rijnberk (66) wethouder in Bloemendaal voor de portefeuilles wonen, zorg, onderwijs & cultuur. Van Rijnberk is al sinds 1980 politiek actief voor D66 en heeft veel politiek-bestuurlijke ervaring: hij was bestuurslid, vijftien jaar raadslid en negen jaar wethouder in respectievelijk Noordwijk en Hillegom. In drie colleges…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 26 september 2014
Lex Oude Weernink

Lex Oude Weernink

Lex Oude Weernink is lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. “Een goede harmonie tussen mens en leefomgeving wordt steeds belangrijker. Om dat voor elkaar te krijgen, is een goede band tussen het gemeentebestuur en de inwoners heel belangrijk. Dat kan alleen op basis van wederzijds respect, met oog voor elkaars belangen.…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 11 augustus 2014
Jur Botter

Jur Botter

Jur Botter was van  mei 2014 tot september 2015 wethouder namens D66 in het College van Burgemeester en Wethouders met de volgende portefeuilles: de 3 decentralisaties in het sociaal domein, Volksgezondheid, Ouderenzorg, Wmo, Sociale Zaken, Volkshuisvesting, Economische Zaken, Jeugd, Onderwijs, Recreatie, Cultuur en Strand.

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 december 2013
Conny van Stralen

Conny van Stralen

Sinds begin 2008 is Conny raadslid voor D66 Bloemendaal en lid van de commissie Bestuur en Middelen. Op 19 maart 2014 is zij opnieuw met voorkeurstemmen in de gemeenteraad van Bloemendaal gekozen en heeft in december 2015 het fractievoorzitterschap op zich genomen. Conny is voorzitter van de commissie samenleving. Conny is werkzaam als…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 februari 2018
Sacha Kuijs

Sacha Kuijs

In maart 2018 is Sacha verkiesbaar als raadslid als nummer 2 op de kandidatenlijst. “Het raadslidmaatschap biedt dé kans om mee te denken en te beslissen over je directe leefomgeving. Dat is voor mij een duurzame leefomgeving, waar meer mensen dan nu zich gehoord voelen.”

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 december 2013
Robert van Bussel

Robert van Bussel

Als secretaris is Robert verantwoordelijk voor de organisatorische zaken binnen het bestuur. Voorbeelden van zijn taken zijn het organiseren en verslaan van de algemene ledenvergaderingen en het organiseren van partijverkiezingen. Secretariaat/postadres afdelingsbestuur: Dr. D. Bakkerlaan 65, 2061 EV Bloemendaal.

Bekijk nieuwsbericht
Jerker Westphal

Jerker Westphal

Jerker Westphal is sinds 2008 raadslid voor D66 Bloemendaal en was daarvoor al lid van de commissie Grondgebied. Die portefeuille beheert hij nog altijd. Op 1 januari 2013 volgde hij Alice Jeltes op als fractievoorzitter van D66 Bloemendaal en had die rol tot 1 december 2015. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 was hij lijsttrekker. …

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 februari 2018
Philip Groen

Philip Groen

Philip Groen is in maart 2018 verkiesbaar als raadslid als nummer 3 op de kandidatenlijst. “Ik doe graag mijn best voor een grote D66-fractie in de gemeenteraad. Ten eerste om het gemeentebeleid in goede en groene banen te leiden. Ten tweede omdat ik de jonge kiezers wil vertegenwoordigen, in thema’s die hun aangaan: sport,…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 31 december 2013
Maaike Kamps

Maaike Kamps

Maaike is op 19 maart 2014 met voorkeurstemmen in de gemeenteraad van Bloemendaal gekozen en hield zich met name bezig met beleid in het sociaal domein. Zij is afgetreden in december 2016. Op 31 mei 2017 werd zij in het bestuur gekozen en heeft de portefeuille  communicatie en campagne.

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 februari 2018
Eva Voorham

Eva Voorham

Eva Voorham is in maart 2018 verkiesbaar als raadslid als nummer 4 op de kandidatenlijst. “Ik heb de afgelopen jaren ervaring opgedaan in de politiek als fractiemedewerker van D66 Haarlem. Ik wil mij inzetten voor een verdergaande actieve deelname van de inwoners van de gemeente Bloemendaal aan de besluitvorming. Het is van belang dat…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 2 januari 2018 vrijdag 27 januari 2017 vrijdag 26 september 2014 zondag 11 februari 2018
Erik Kempenaar

Erik Kempenaar

Erik Kempenaar is in maart 2018 verkiesbaar als raadslid als nummer 5 op de kandidatenlijst. “Ik hoop mijn bijdrage te mogen leveren aan een grote D66 fractie op de terreinen Sport & Fietsen. Meer mensen op de fiets, meer ruimte voor (kwetsbare-) fietsers in onze dorpskernen, een kwaliteitsverbetering op drukke en kansrijke fietsroutes en…

Bekijk nieuwsbericht
Annemieke Schep

Annemieke Schep

Annemieke Schep was wethouder in Bloemendaal van 2009-2014. In maart 2018 is zij verkiesbaar als raadslid als nummer 6 op de kandidatenlijst. ”Ik vind het een uitdaging om samen met u te zorgen voor een waanzinnig mooie gemeente Bloemendaal, waar het fijn is om duurzaam te wonen, te leven en te werken.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 november 2015 maandag 30 december 2013
Maurits van Tol

Maurits van Tol

Maurits van Tol is in december 2016 geinstalleerd als gemeenteraadslid voor D66 in Bloemendaal. Hij is lid van de commissie bestuur & middelen en woordvoerder financiën. In maart 2018 is hij weer verkiesbaar. “Ik wil een bijdrage leveren aan een goed bestuur van onze gemeente. Het is dan ook mijn streven in…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 februari 2018
Pieterjan van der Hulst

Pieterjan van der Hulst

Pieterjan van der Hulst is in maart 2018 verkiesbaar als raadslid als nummer 8 op de kandidatenlijst. “Ik zet me graag in voor onze mooie gemeente. Dat doe ik graag vanuit het gedachtengoed en met de mensen van D66. Optimistisch, duurzaam en mensgericht. Zelf ben ik bestuurskundige in de ruimtelijke ordening en de energietransitie.…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 7 maart 2018