Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

AAV 10 december

Donderdag, 10 december 2020, digitaal

Beste leden van D66 Bloemendaal, Bij dezen nodigen we u uit voor de AAV van 10 december 2020, om 20 uur. Het gaat om een digitale vergadering. Leden hebben de link en het wachtwoord per ...

Beste leden van D66 Bloemendaal,

Bij dezen nodigen we u uit voor de AAV van 10 december 2020, om 20 uur.
Het gaat om een digitale vergadering. Leden hebben de link en het wachtwoord per mail ontvangen.

Deze AAV is de eerste ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezing 2022. Dit klinkt misschien nog ver weg, maar de gemeenteraadsverkiezing vindt al over 15 maanden al plaats en vergt tijdige voorbereiding.
Doel van deze vergadering is een eerste gesprek te voeren over het deelnamebesluit: gaat het ons lukken om genoeg commissieleden en kandidaten te vinden om deel te nemen aan de verkiezingen? Verder vragen we de AAV om een aantal formele besluiten te nemen, zoals vaststelling van het afdelingsreglement en het mandateren van het bestuur m.b.t. het ‘vullen’ van de commissies.

Tot 10 december a.s.!
Het bestuur van D66 Bloemendaal

10 december

20:00 uur

Digitaal