Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 maart 2012

Meewerken aan verkiezingsprogramma?

Leden van D66 Bloemendaal kunnen meewerken aan de totstandkoming van het verkiezingsprogramma. Dat kan door zitting te nemen in de zogeheten Permanente Programma Commissie. Het instellen van deze commissie is op 3 april 2012 tijdens de Algemene Ledenvergadering in Bloemendaal goedgekeurd met het onderstaande statuut. Leden worden binnenkort door…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 maart 2012

Opknapplan voor Elswouthoek dreigt in schoonheid te sterven

Op donderdagavond 23 februari zal gezien de uitkomst van de commissievergadering de raad instemmen met het college voorstel niet mee te werken met een wijziging van het bestemmingplan ten behoeve van een opknapplan Elswouthoek. Het opknapplan Elswouthoek behelst het herstel van het landgoed (rijksmonument en liggend in de ecologische hoofdstructuur) plus de nieuwbouw van een…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 10 maart 2012

Kom naar de ALV op 3 april 2012 in De Rusthoek

Op dinsdag 3 april houdt de afdeling D66 Bloemendaal weer een algemene ledenvergadering in restaurant De Rusthoek in Bloemendaal. Hieronder vindt u de uitnodiging aan de leden. Belangstellenden zijn ook welkom.UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Beste Democraat, Met veel genoegen nodigen wij u uit voor een Algemene Ledenvergadering op dinsdag 3 april 2012…

Bekijk nieuwsbericht

Alexander Pechtold in Haarlem

D66 komt op zaterdag 31 maart naar Haarlem. U kunt kennismaken met diverse D66 politici en een lezing bijwonen van Alexander Pechtold. Dit alles in de Toneelschuur, Lange Begijnstraat 9. Onder leiding van Boris van der Ham is er in de ochtend een bijeenkomst met Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy, Tweede Kamerlid Wassila Hachchi,…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 februari 2012
Afscheid, afschrijvingstermijnen en een speeltuin moet een speeltuin blijven

Afscheid, afschrijvingstermijnen en een speeltuin moet een speeltuin blijven

In de raadsvergadering van 23 februari 2012 nemen we afscheid van mevrouw Verkaik-Vernooij van het CDA, die om persoonlijke redenen aftreedt en verwelkomen we de heer Beusen, die haar plaats inneemt. De vergadering begint met het opschorten van het agendapunt “ Verzoek om partiële herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied” . De aanvrager heeft…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 14 februari 2012
D66 huldigt chauffeurs Welzijn Bloemendaal op Valentijnsdag

D66 huldigt chauffeurs Welzijn Bloemendaal op Valentijnsdag

De vervoersvrijwilligers van Welzijn Bloemendaal die rijden in Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang zijn op Valentijnsdag door D66 in het zonnetje gezet. D66 Bloemendaal heeft grote waardering voor mensen die in hun vrije tijd allerhande werkzaamheden verrichten met grote maatschappelijke waarde. Deze vrijwilligers zijn een belangrijke motor voor de samenleving,…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 23 december 2011 donderdag 22 december 2011 dinsdag 13 december 2011
Kortste raad ooit!

Kortste raad ooit!

Op 24 november is de raad snel klaar. Wethouder Bruggeman deelt mee, dat de Bibliotheek Vogelenzang in de Jozefschool gevestigd kan worden. Totdat de bibliotheek naar de school kan, blijft de huidige vestiging open. In het vragenuur brengt het CDA ter sprake dat er rumoer is ontstaan over de te…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 9 december 2011

Verslag bestuursvergadering 1 december 2011

Het bestuur is in een kleine samenstelling op 1 december weer bijelkaar geweest om een aantal actuele zaken te bespreken. Er is gesproken over de jaarkalender PCC acties (Campagne en debatten) en over de zaken die spelen in de raad. Op14 december zal de voorzitter samen met de campagne-verantwoordelijke een overleg hebben met buur D66-afdelingen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 30 november 2011

8 dec.: Debatavond Hoger Onderwijs

In Hogeschool InHolland in Haarlem wordt op 8 december een debatavond gehouden over de kwaliteit van het hoger Onderwijs. Sprekers zijn o.a. Doekle Terpstra (bestuursvoorzitter van InHolland) en Boris van der Ham (Tweede Kamerlid D66).Plaats: InHolland, Bijdorplaan 15, Haarlem, van 20.00-22.00 uur, toegang gratis. Zie ook de poster.

Bekijk nieuwsbericht
De heiligheid van meetbaarheid

De heiligheid van meetbaarheid

Column door Tim Jansen, fractieassistent Wie als jonge student in de plaatselijke politiek verzeilt raakt zal binnen de kortste keren zijn vocabulaire ingrijpend zien verbreden. In weerwil van de roep om 'Jip&Janneke-taal' en het dichten van de kloof tussen burger en politiek, word je geconfronteerd met abstracte begrippen die 98 procent van…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 november 2011 zaterdag 12 november 2011

22 nov.: Raoul Heertje onder het mes van Frénk van der Linden

Dinsdag 22 november gaat tijdens het Politiek Café van D66, GroenLinks en Boekhandel Bloemendaal Raoul Heertje onder het mes van Frénk van der Linden. De discussie zal gaan over het circus van tv, interview en onderzoeksbureau Maurice de Hond.Locatie: Hartenlustmavo, Vijverweg 31, Bloemendaal Iedereen welkom! Toegang 5 euro inclusief koffie/theeProgramma19.30     Zaal open20.00     Welkom…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 1 november 2011 zondag 30 oktober 2011
Verslag Ledenvergadering 26 oktober 2011

Verslag Ledenvergadering 26 oktober 2011

Op 26 oktober waren 14 leden aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering van D66 Bloemendaal in het gemeentehuis in Overveen. Drie leden hadden zich afgemeld.De agenda bestond uit de volgende punten:OpeningVerslag Algemene Leden Vergadering 18-4-11SecretariaatFinanciën. Begroting 2012 en Benoeming KascommissieBezuinigingenUpdate van de Permanente Programma Commissie (PPC) en Permanente Campagne Commissie (PCC)D66 congres op 5 november‘Stand van…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 17 oktober 2011 woensdag 12 oktober 2011 donderdag 6 oktober 2011
Ledenvergadering op 26 oktober

Ledenvergadering op 26 oktober

Het bestuur van D66 Bloemendaal nodigt leden en belangstellenden met veel genoegen uit voor een Algemene Ledenvergadering op woensdag 26-10-2011  om 20.00 uur in het gemeentehuis van Bloemendaal. AGENDA OpeningVerslag Algemene Leden Vergadering 18-4-11SecretariaatFinanciën. Begroting 2012/ Benoeming Kas CommissieBezuinigingen: Dit heeft tot gevolg dat de Gemeente minder taken …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 september 2011 vrijdag 2 september 2011 vrijdag 26 augustus 2011 vrijdag 15 juli 2011

Druk bezocht politiek debat in cafe De Rusthoek

Ter afsluiting van het politiek seizoen organiseerde D66 Bloemendaal in samenwerking met GroenLinks en boekhandel Bloemendaal deze maand een politiek debat. Cafe De Rusthoek zat die avond tjokvol. De speciale gasten, historicus Thomas von der Dunk, politicoloog Meindert Fennema en burgemeester Ruud Nederveen  bleken ware publiekstrekkers. Lees het verslag (pdf) van Louise Leupen in het…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 juli 2011

Raad kiest voor woningbouwontwikkeling aan Bennebroekerlaan

Op de extra vergadering op 6 juli 2011 staat maar één onderwerp geagendeerd: de visie op herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis in Bennebroek. Door een op dezelfde dag binnengekomen bezwaar van SBEZK tegen behandeling van dit onderwerp, begint de raad met een ordedebat. Het bezwaar richt zich in eerste instantie tegen de reeds vastgestelde visie…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 28 juni 2011

Debat als afsluiting politiek seizoen

D66 Bloemendaal en Groen Links Bloemendaal organiseren samen met Boekhandel Bloemendaal op 6 juli in Hotel Bloemendaal/De Rusthoek een avond om het einde van het politieke seizoen te markeren. Zowel plaatselijke, regionale als landelijke thema's zullen aan de orde komen. Met: Meindert Fennema & Thomas von der Dunk o.l.v. Gijs…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 1 juni 2011

Voorzomerse mededelingen van het bestuur

Het bestuur van D66 Bloemendaal is weer bijeen geweest om de lopende bestuurszaken te bespreken. Op 1 juli zal een “einde seizoensborrel” worden georganiseerd voor de vernieuwing van contacten en bijpraten over de politiek dicht bij huis en ver weg. Houd t.z.t. de website in de gaten voor locatie en tijd. Verder:…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 24 mei 2011

Verbouwing gemeentehuis in Overveen

De gemeente Bloemendaal is al enige tijd bezig met het verbeteren van de dienstverlening en evaluatie van huisvesting van de ambtenaren en het bestuur – en opnieuw na de fusie van Bennebroek en Bloemendaal. Een aantal ambtenaren zit in tijdelijke huisvesting. Voor het realiseren van een moderne ambtenarenorganisatie en een klantcontactcentrum (een opdracht van het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 25 april 2011

In Memoriam Elly Poncin

Zondag 24 april is ons voormalige duo-commissielid, Elly Poncin overleden. In 2007 belde Elly op met de vraag of ze als stagiair bij de fractie kon komen. Zij deed een cursus vrouw en politiek en had als opdracht gekregen een stageplek te zoeken bij een politieke partij. Natuurlijk kon dat, wij voelden ons vereerd,…

Bekijk nieuwsbericht