Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 januari 2013 vrijdag 28 december 2012
D66 wenst u vooruitgang in 2013!

D66 wenst u vooruitgang in 2013!

D66 Bloemendaal gaat in 2013 verder met vooruitkijken voor Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang en wenst u ook een gezond en voorspoedig nieuwjaar. In de landelijke politiek is er veel verandering geweest afgelopen jaar. Bekijk dit filmpje, waarin Alexander Pechtold terugblikt op politiek jaar 2012. Hij vertelt o.a. wat voor hem de hoogte-…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 30 november 2012 donderdag 8 november 2012
Algemene beschouwingen – Uitdagingen

Algemene beschouwingen – Uitdagingen

Bij de begrotingsbehandeling heeft Alice Jeltes, fractievoorzitter van D66 Bloemendaal, de volgende algemene beschouwingen uitgesproken: Voorzitter, college, mede-raadsleden, kijkende of luisterende burgers, Alle gemeenten, dus ook de gemeente Bloemendaal, staan de komende jaren voor grote uitdagingen. De gemeenten moeten bezuinigen en krijgen tegelijkertijd steeds meer taken overgedragen van het Rijk en de Provincie. Aan…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 24 oktober 2012

Burgers betrekken bij bouwplannen. Onze uitdaging

Jerker Westphal, gemeenteraadslid van D66 Bloemendaal, vertelt in deze video over de woningbouwplannen voor het terrein van de Haringbuys in Aerdenhout. De gemeente is bezig met het maken van een bestemmingsplan en de omwonenden en potentiële kopers worden daarbij betrokken.     Omwonenden hebben aangegeven dat zij de wens hebben dat hier particulier opdrachtgeverschap wordt…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 22 oktober 2012

D66 neemt burgerpeiling serieus

De ledenvergadering van D66 Bloemendaal heeft zich op 24 september gebogen over de uitslag van de burgerpeiling over de gemeentelijke huisvesting. Omdat een referendum voor een gecompliceerde problematiek als deze niet geschikt is hoopte D66 door een burgerpeiling te bereiken dat de Bloemendaalse burgers de gemeenteraad een duidelijk signaal zouden willen geven. Dat is helaas…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 17 oktober 2012

De raad in uw dorp

Op woensdag 17 oktober 2012 zal de gemeenteraad haar eerste van een reeks van vijf dorpskernenbezoeken aftrappen in Aerdenhout. Het doel van deze avond is dat de gemeenteraad met inwoners van gedachten wisselt over thema’s die in de dorpskern spelen. Inwoners van Aerdenhout zijn vanaf 20 uur welkom inde aula van het Montessori College…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 oktober 2012 zaterdag 29 september 2012

Verslag ALV 24 september 2012

De secretaris heeft weer een verslag gemaakt van de algemene ledenvergadering van D66 Bloemendaal. Dit concept verslag zal de volgende keer ter goedkeuring voorliggen. VERSLAG van  de ALGEMENE LEDENVERGADERING van D66 BLOEMENDAAL op  24 september in het Gemeentehuis van Bloemendaal                                                                                                                                       AGENDA 1.    Opening 2.    Verslag Algemene Leden Vergadering 9-7-12…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 25 september 2012

D66 stelt met GroenLinks vragen over rapport burgerpeiling

De fracties van D66 en GroenLinks hebben nog vragen over het rapport over de resultaten van de burgerpeiling dat donderdag in de raadsvergadering besproken zal worden. Daarom hebben Conny van Stralen van D66 en Richard Kruijswijk van Groen Links de volgende vragen gesteld aan het college opdat de antwoorden voor bespreking in de raad beschikbaar kunnen…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen over aankoop grond

Op 26 juni 2008 heeft de gemeente Bloemendaal voor één miljoen euro een stuk grond/bouwperceel van 1068m2 in het centrum van Bloemendaal gekocht dat aangeduid wordt als het Landje van Van Riessen. De grond was vervuild en is door de gemeente gesaneerd. Eerder dit jaar ontving de raad op verzoek het door notaris Janssens opgestelde…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 september 2012

Doe mee aan de burgerpeiling

Oproep aan inwoners van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang! Doe mee aan de burgerpeiling over de verbouwing van het gemeentehuis ! Op 12 september wordt er naast de verkiezing voor de Tweede Kamer, ook een burgerpeiling gehouden in de gemeente Bloemendaal over de verbouwing van het gemeentehuis. Laat uw mening horen en…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 26 augustus 2012

Kom naar de ALV op 24 september 2012!

D66 Bloemendaal houdt een Algemene Ledenvergadering op 24 september in het Gemeentehuis te Bloemendaal. Aanvang om 20.00 uur. Ingang aan de achterzijde van het Gemeentehuis. Iedere belangstellende welkom. AGENDA   1.      Opening 2.      Verslag Algemene Leden Vergadering 9-7-'12 3.      Bespreking van de burgerpeiling. De fractie wil haar standpunt bepalen met betrekking tot de…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 23 augustus 2012

Verbouwing gemeentehuis is geen luxeproject

De gemeente Bloemendaal is van plan om de gemeentelijke huisvesting toekomstbestendig te maken. Diverse partijen in de gemeenteraad steunen het plan om de gemeentelijke diensten te centreren op een locatie, in plaats van de huidige drie locaties. De verbouwing van de nieuwe locatie kan tevens aangegrepen worden om de gemeentelijke huisvesting duurzamer en toekomstbestendiger te…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 7 augustus 2012
Echte liberalen stemmen D66

Echte liberalen stemmen D66

Liberale kleur bekennen? Stem op D66 op 12 september 2012. In september start D66 Bloemendaal een posteractie in Bloemendaal en langs de boulevard naar Zandvoort. De poster is als voorproefje al te zien geweest op de gay-pride in Amsterdam (en leidde al tot zeer veel reacties op twitter #D66 ). D66Bloemendaal komt straks…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 13 juli 2012

Burgerpeiling in Bloemendaal over verbouwing gemeentehuis

1040 handtekeningen zijn er gezet onder de referendumaanvraag over de verbouwing van het gemeentehuis. Dat zijn er veel meer dan vereist. De raad behandelt dit verzoek tijdens de raadsvergadering op 12 juli. D66 is allereerst van mening, dat het beste moment om hierover een referendum te houden lag in 2010 toen de raad koos voor…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 juli 2012
Publieke tribune moet weer veel geduld hebben met de Bloemendaalse Raad

Publieke tribune moet weer veel geduld hebben met de Bloemendaalse Raad

De commissie grondgebied had de dag voor de extra raadsvergadering van 11 juli het plan van aanpak van de externe gemeentelijke projectmanager voor de planontwikkeling landgoed Elswouthoek willen bespreken. Het college had dit plan van aanpak onverhoopt echter niet vastgesteld en dus was het er niet. De commissie was daarover ontstemt. Daarom volgde daarover in…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 9 juli 2012
Dorpshuis Vogelenzang als duurzaam voorbeeldproject

Dorpshuis Vogelenzang als duurzaam voorbeeldproject

De Bloemendaalse gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 21 juni ingestemd met maatregelen om het beheer van het dorpshuis in Vogelenzang een duurzamer karakter te geven. De gemeente heeft besloten om €120.000 beschikbaar te stellen om van het dorpshuis een duurzaam voorbeeldproject te maken. Met deze investering zal het dorpshuis worden voorzien van verwarming en…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 3 juli 2012

Extra ALV: over verbouwing gemeentehuis

Beste Democraat, Met veel genoegen nodigen wij u uit voor een extra Algemene Ledenvergadering op maandag 9 juli in het Gemeentehuis te Bloemendaal. Aanvang om 20.00 uur.  Ingang aan de achterzijde van het Gemeentehuis. AGENDA 1.      Opening 2.      Verslag Algemene Leden…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 juni 2012 dinsdag 5 juni 2012

Zat. 9 juni: open huis Gemeentehuis Bloemendaal

Deze dag staat geheel in het teken van de plannen voor de vernieuwing van het gemeentehuis. In de burgerzaal lichten experts het project toe.11.00 uur: Deuren open, start informatiemarkt en kinderactiviteiten11.20 uur: Opening door burgemeester Ruud Nederveen 11.30 uur: Themabijeenkomst ‘Buitenruimte’ door Irene Fortuyn (Studio Irene Fortuyn).Vanaf 12.00 uur start er elk uur…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 26 mei 2012

Kom naar de ALV op 4 juni 2012

Regelmatig nodigt het afdelingsbestuur de leden uit voor een algemene ledenvergadering. Hieronder de uitnodiging voor een speciale vergadering over het plan voor de verbouwing van het gemeentehuis en een mogelijk verzoek van inwoners voor een referendum hierover.UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERINGBeste Democraat,Met veel genoegen nodigen wij u uit voor een Algemene Ledenvergadering op maandag 4 juni in…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 24 mei 2012

Vragen over subsidies

Bezuinigen zal het credo zijn bij de volgende begrotingsbehandeling voor 2013. Maar waarop? In Bloemendaal is op initiatief van GroenLinks een subsidiemeetlat gebruikt om met toetsingscriteria de subsidies te beoordelen op belang en doeltreffendheid. Die resultaten kan de raad dan gebruiken voor de besluitvorming. Dat is ook voor D66 een goed uitgangspunt ook, maar de…

Bekijk nieuwsbericht
Bloemendaal krijgt pluim van Plastic Heroes

Bloemendaal krijgt pluim van Plastic Heroes

Plastic Hero heeft wethouder Annemieke Schep op 21 mei in het zonnetje gezet. Het promotieteam bezocht Bloemendaal om de gemeente en haar inwoners te bedanken voor het scheiden van plastic verpakkingsafval. Bloemendaal behaalt, in verhouding tot vergelijkbare gemeenten, goede inzamelresultaten omdat de bewoners veel afval gescheiden aanbied. In 2010 werd de gemeente Bloemendaal al beloond…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 april 2012
Een nieuw bezoekerscentrum voor Nationaal Park Zuid-Kennemerland bij 't Wed

Een nieuw bezoekerscentrum voor Nationaal Park Zuid-Kennemerland bij 't Wed

PWN heeft het plan een nieuw bezoekerscentrum te bouwen op de huidige parkeerplaats Koevlak bij de ingang van het Nationaal Park. Het huidige bezoekerscentrum, de Zandwaaier, staat tegenover de ingang van het Nationaal Park aan de andere kant van de drukke Zeeweg. Voor het bouwen van het nieuwe bezoekerscentrum is een ontheffing van de Provincie…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 4 april 2012
Elswouthoek, de Graaf Florisschool, en hoe belangrijk vindt Bloemendaal fietsen eigenlijk?

Elswouthoek, de Graaf Florisschool, en hoe belangrijk vindt Bloemendaal fietsen eigenlijk?

Op 29 maart laat voor de derde keer dit jaar – 3 maal is scheepsrecht – de techniek de gemeenteraad van Bloemendaal in de steek. We kunnen de raadsvergadering wel opnemen, maar niet uitzenden. Gelukkig is er nog AB-Radio, die kan wel uitzenden, dus kunnen we toch vergaderen. Later zijn we ook weer online. …

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 17 maart 2012