Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 augustus 2012 vrijdag 13 juli 2012

Burgerpeiling in Bloemendaal over verbouwing gemeentehuis

1040 handtekeningen zijn er gezet onder de referendumaanvraag over de verbouwing van het gemeentehuis. Dat zijn er veel meer dan vereist. De raad behandelt dit verzoek tijdens de raadsvergadering op 12 juli. D66 is allereerst van mening, dat het beste moment om hierover een referendum te houden lag in 2010 toen de raad koos voor…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 juli 2012
Publieke tribune moet weer veel geduld hebben met de Bloemendaalse Raad

Publieke tribune moet weer veel geduld hebben met de Bloemendaalse Raad

De commissie grondgebied had de dag voor de extra raadsvergadering van 11 juli het plan van aanpak van de externe gemeentelijke projectmanager voor de planontwikkeling landgoed Elswouthoek willen bespreken. Het college had dit plan van aanpak onverhoopt echter niet vastgesteld en dus was het er niet. De commissie was daarover ontstemt. Daarom volgde daarover in…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 9 juli 2012
Dorpshuis Vogelenzang als duurzaam voorbeeldproject

Dorpshuis Vogelenzang als duurzaam voorbeeldproject

De Bloemendaalse gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 21 juni ingestemd met maatregelen om het beheer van het dorpshuis in Vogelenzang een duurzamer karakter te geven. De gemeente heeft besloten om €120.000 beschikbaar te stellen om van het dorpshuis een duurzaam voorbeeldproject te maken. Met deze investering zal het dorpshuis worden voorzien van verwarming en…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 3 juli 2012

Extra ALV: over verbouwing gemeentehuis

Beste Democraat, Met veel genoegen nodigen wij u uit voor een extra Algemene Ledenvergadering op maandag 9 juli in het Gemeentehuis te Bloemendaal. Aanvang om 20.00 uur.  Ingang aan de achterzijde van het Gemeentehuis. AGENDA 1.      Opening 2.      Verslag Algemene Leden…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 juni 2012 dinsdag 5 juni 2012

Zat. 9 juni: open huis Gemeentehuis Bloemendaal

Deze dag staat geheel in het teken van de plannen voor de vernieuwing van het gemeentehuis. In de burgerzaal lichten experts het project toe.11.00 uur: Deuren open, start informatiemarkt en kinderactiviteiten11.20 uur: Opening door burgemeester Ruud Nederveen 11.30 uur: Themabijeenkomst ‘Buitenruimte’ door Irene Fortuyn (Studio Irene Fortuyn).Vanaf 12.00 uur start er elk uur…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 26 mei 2012

Kom naar de ALV op 4 juni 2012

Regelmatig nodigt het afdelingsbestuur de leden uit voor een algemene ledenvergadering. Hieronder de uitnodiging voor een speciale vergadering over het plan voor de verbouwing van het gemeentehuis en een mogelijk verzoek van inwoners voor een referendum hierover.UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERINGBeste Democraat,Met veel genoegen nodigen wij u uit voor een Algemene Ledenvergadering op maandag 4 juni in…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 24 mei 2012

Vragen over subsidies

Bezuinigen zal het credo zijn bij de volgende begrotingsbehandeling voor 2013. Maar waarop? In Bloemendaal is op initiatief van GroenLinks een subsidiemeetlat gebruikt om met toetsingscriteria de subsidies te beoordelen op belang en doeltreffendheid. Die resultaten kan de raad dan gebruiken voor de besluitvorming. Dat is ook voor D66 een goed uitgangspunt ook, maar de…

Bekijk nieuwsbericht
Bloemendaal krijgt pluim van Plastic Heroes

Bloemendaal krijgt pluim van Plastic Heroes

Plastic Hero heeft wethouder Annemieke Schep op 21 mei in het zonnetje gezet. Het promotieteam bezocht Bloemendaal om de gemeente en haar inwoners te bedanken voor het scheiden van plastic verpakkingsafval. Bloemendaal behaalt, in verhouding tot vergelijkbare gemeenten, goede inzamelresultaten omdat de bewoners veel afval gescheiden aanbied. In 2010 werd de gemeente Bloemendaal al beloond…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 12 april 2012
Een nieuw bezoekerscentrum voor Nationaal Park Zuid-Kennemerland bij 't Wed

Een nieuw bezoekerscentrum voor Nationaal Park Zuid-Kennemerland bij 't Wed

PWN heeft het plan een nieuw bezoekerscentrum te bouwen op de huidige parkeerplaats Koevlak bij de ingang van het Nationaal Park. Het huidige bezoekerscentrum, de Zandwaaier, staat tegenover de ingang van het Nationaal Park aan de andere kant van de drukke Zeeweg. Voor het bouwen van het nieuwe bezoekerscentrum is een ontheffing van de Provincie…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 4 april 2012
Elswouthoek, de Graaf Florisschool, en hoe belangrijk vindt Bloemendaal fietsen eigenlijk?

Elswouthoek, de Graaf Florisschool, en hoe belangrijk vindt Bloemendaal fietsen eigenlijk?

Op 29 maart laat voor de derde keer dit jaar – 3 maal is scheepsrecht – de techniek de gemeenteraad van Bloemendaal in de steek. We kunnen de raadsvergadering wel opnemen, maar niet uitzenden. Gelukkig is er nog AB-Radio, die kan wel uitzenden, dus kunnen we toch vergaderen. Later zijn we ook weer online. …

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 17 maart 2012 woensdag 14 maart 2012

Meewerken aan verkiezingsprogramma?

Leden van D66 Bloemendaal kunnen meewerken aan de totstandkoming van het verkiezingsprogramma. Dat kan door zitting te nemen in de zogeheten Permanente Programma Commissie. Het instellen van deze commissie is op 3 april 2012 tijdens de Algemene Ledenvergadering in Bloemendaal goedgekeurd met het onderstaande statuut. Leden worden binnenkort door…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 maart 2012

Opknapplan voor Elswouthoek dreigt in schoonheid te sterven

Op donderdagavond 23 februari zal gezien de uitkomst van de commissievergadering de raad instemmen met het college voorstel niet mee te werken met een wijziging van het bestemmingplan ten behoeve van een opknapplan Elswouthoek. Het opknapplan Elswouthoek behelst het herstel van het landgoed (rijksmonument en liggend in de ecologische hoofdstructuur) plus de nieuwbouw van een…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 10 maart 2012

Kom naar de ALV op 3 april 2012 in De Rusthoek

Op dinsdag 3 april houdt de afdeling D66 Bloemendaal weer een algemene ledenvergadering in restaurant De Rusthoek in Bloemendaal. Hieronder vindt u de uitnodiging aan de leden. Belangstellenden zijn ook welkom.UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING Beste Democraat, Met veel genoegen nodigen wij u uit voor een Algemene Ledenvergadering op dinsdag 3 april 2012…

Bekijk nieuwsbericht

Alexander Pechtold in Haarlem

D66 komt op zaterdag 31 maart naar Haarlem. U kunt kennismaken met diverse D66 politici en een lezing bijwonen van Alexander Pechtold. Dit alles in de Toneelschuur, Lange Begijnstraat 9. Onder leiding van Boris van der Ham is er in de ochtend een bijeenkomst met Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy, Tweede Kamerlid Wassila Hachchi,…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 februari 2012
Afscheid, afschrijvingstermijnen en een speeltuin moet een speeltuin blijven

Afscheid, afschrijvingstermijnen en een speeltuin moet een speeltuin blijven

In de raadsvergadering van 23 februari 2012 nemen we afscheid van mevrouw Verkaik-Vernooij van het CDA, die om persoonlijke redenen aftreedt en verwelkomen we de heer Beusen, die haar plaats inneemt. De vergadering begint met het opschorten van het agendapunt “ Verzoek om partiële herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied” . De aanvrager heeft…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 14 februari 2012
D66 huldigt chauffeurs Welzijn Bloemendaal op Valentijnsdag

D66 huldigt chauffeurs Welzijn Bloemendaal op Valentijnsdag

De vervoersvrijwilligers van Welzijn Bloemendaal die rijden in Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang zijn op Valentijnsdag door D66 in het zonnetje gezet. D66 Bloemendaal heeft grote waardering voor mensen die in hun vrije tijd allerhande werkzaamheden verrichten met grote maatschappelijke waarde. Deze vrijwilligers zijn een belangrijke motor voor de samenleving,…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 23 december 2011 donderdag 22 december 2011 dinsdag 13 december 2011
Kortste raad ooit!

Kortste raad ooit!

Op 24 november is de raad snel klaar. Wethouder Bruggeman deelt mee, dat de Bibliotheek Vogelenzang in de Jozefschool gevestigd kan worden. Totdat de bibliotheek naar de school kan, blijft de huidige vestiging open. In het vragenuur brengt het CDA ter sprake dat er rumoer is ontstaan over de te…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 9 december 2011

Verslag bestuursvergadering 1 december 2011

Het bestuur is in een kleine samenstelling op 1 december weer bijelkaar geweest om een aantal actuele zaken te bespreken. Er is gesproken over de jaarkalender PCC acties (Campagne en debatten) en over de zaken die spelen in de raad. Op14 december zal de voorzitter samen met de campagne-verantwoordelijke een overleg hebben met buur D66-afdelingen…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 30 november 2011

8 dec.: Debatavond Hoger Onderwijs

In Hogeschool InHolland in Haarlem wordt op 8 december een debatavond gehouden over de kwaliteit van het hoger Onderwijs. Sprekers zijn o.a. Doekle Terpstra (bestuursvoorzitter van InHolland) en Boris van der Ham (Tweede Kamerlid D66).Plaats: InHolland, Bijdorplaan 15, Haarlem, van 20.00-22.00 uur, toegang gratis. Zie ook de poster.

Bekijk nieuwsbericht
De heiligheid van meetbaarheid

De heiligheid van meetbaarheid

Column door Tim Jansen, fractieassistent Wie als jonge student in de plaatselijke politiek verzeilt raakt zal binnen de kortste keren zijn vocabulaire ingrijpend zien verbreden. In weerwil van de roep om 'Jip&Janneke-taal' en het dichten van de kloof tussen burger en politiek, word je geconfronteerd met abstracte begrippen die 98 procent van…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 november 2011 zaterdag 12 november 2011

22 nov.: Raoul Heertje onder het mes van Frénk van der Linden

Dinsdag 22 november gaat tijdens het Politiek Café van D66, GroenLinks en Boekhandel Bloemendaal Raoul Heertje onder het mes van Frénk van der Linden. De discussie zal gaan over het circus van tv, interview en onderzoeksbureau Maurice de Hond.Locatie: Hartenlustmavo, Vijverweg 31, Bloemendaal Iedereen welkom! Toegang 5 euro inclusief koffie/theeProgramma19.30     Zaal open20.00     Welkom…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 1 november 2011 zondag 30 oktober 2011
Verslag Ledenvergadering 26 oktober 2011

Verslag Ledenvergadering 26 oktober 2011

Op 26 oktober waren 14 leden aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering van D66 Bloemendaal in het gemeentehuis in Overveen. Drie leden hadden zich afgemeld.De agenda bestond uit de volgende punten:OpeningVerslag Algemene Leden Vergadering 18-4-11SecretariaatFinanciën. Begroting 2012 en Benoeming KascommissieBezuinigingenUpdate van de Permanente Programma Commissie (PPC) en Permanente Campagne Commissie (PCC)D66 congres op 5 november‘Stand van…

Bekijk nieuwsbericht