Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 april 2014
D66, GroenLinks en VVD starten coalitieonderhandelingen

D66, GroenLinks en VVD starten coalitieonderhandelingen

Op dinsdagavond 1 april zijn vertegenwoordigers van D66, GroenLinks en VVD bij elkaar geweest om een start te maken met de coalitieonderhandelingen die moeten leiden tot collegevorming in de gemeente Bloemendaal. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn in zeer goede sfeer met name afspraken gemaakt over het komende onderhandelingsproces. Bovendien hebben de deelnemende…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 1 april 2014
D66 wil met VVD en GroenLinks aan tafel

D66 wil met VVD en GroenLinks aan tafel

Een coalitie van VVD, GroenLinks en D66 kan nader onderzocht worden De verkiezingsuitslag heeft de politieke verhoudingen in de gemeente Bloemendaal behoorlijk gewijzigd, daarom is een zorgvuldige verkenning van mogelijke coalities belangrijk. “D66 heeft twee uitgangspunten bij de coalitievorming: we willen een stabiele coalitie van maximaal drie partijen met een stevige meerderheid in de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 24 maart 2014 zondag 9 maart 2014
D66 stelt vragen over aanvraag lichtmasten bij tennisbaan in Bloemendaal

D66 stelt vragen over aanvraag lichtmasten bij tennisbaan in Bloemendaal

Tennisvereniging LTC Bloemendaal heeft een aanvraag gedaan bij de gemeente om de zes tennisbanen te gaan voorzien van verlichting. Hun verwachting is dat de gemeente de aanvraag zal goedkeuren. Op basis van het huidige beleid verwacht D66 dat dat niet zo is. Echter, de communicatie daarover vanuit de gemeente naar omwonenden toe lijkt positief ten aanzien…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 januari 2014
D66 Bloemendaal wil nu vooruit!

D66 Bloemendaal wil nu vooruit!

D66 Bloemendaal heeft haar verkiezingsprogramma gepubliceerd hier op de website,  Speerpunten zijn de kwaliteit van de leefomgeving, de best mogelijke zorg en een betere dienstverlening voor de inwoners in de gemeente Bloemendaal. “Ons programma is betrokken en inhoudelijk,” zegt lijsttrekker Jerker Westphal. “Hiermee maakt D66 het verschil in Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 25 januari 2014 zaterdag 18 januari 2014
D66 in gesprek met …

D66 in gesprek met …

Politiek gaat vaak over maatschappelijke problemen en de oplossingen die politieke partijen daarvoor hebben. De afgelopen maanden ging D66 in heel Nederland de straat en sprak duizenden bewoners over wat zij goed en voor verbetering vatbaar vinden in hun gemeente.  Zo legde D66 meer dan 700 gesprekken vast op www.gesprekmetnederland.nl. D66-Tweede Kamerlid en campagneleider Kees Verhoeven vatte…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 16 januari 2014
Communicatie met inwoners grote uitdaging voor lokale politiek

Communicatie met inwoners grote uitdaging voor lokale politiek

Twee lokale communicatie experts uit Bloemendaal hebben de lokale politiek eens goed onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in een vlot leesbaar en amusante verslaglegging van de commissie- en raadsvergaderingen: “De slag om het gemeentehuis”. Deze begint vanaf het moment dat de groep “bezorgde inwoners” met een referendumverzoek naar de raad kwam vanwege vernieuwing van huisvesting voor…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 27 oktober 2013

Algemene Ledenvergadering D66 Bloemendaal op 20 november

Met veel genoegen nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 20 november 2013 in het Gemeentehuis te Bloemendaal. Aanvang om 20.00 uur.  Agenda: 1. Opening2. Verslag van de ALV van 16-9-133. Secretariaat4. Financiën. Begroting 20145. Afdelingsreglement D66 Bloemendaal. Voorstel voor enkele wijzigingen. (zie bijlage)6.  Verkiezingen 2014. Verkiezingsprogramma m.b.t. de gemeenteraadverkiezingen 2014. (zie bijlage)…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 17 oktober 2013
Wethouder Schep trots op duurzaam project Buurtboomgaard Overveen

Wethouder Schep trots op duurzaam project Buurtboomgaard Overveen

De Buurtboomgaard is een project waarin Bloemendalers vrijwillig zorg dragen voor appel- en perenbomen op het terrein van de Buurtvereniging Overveen. De bomen zijn middels een eenmalige subsidie van de gemeente Bloemendaal aangeschaft. Afgelopen zaterdag bleken de investeringen van portefeuillehouder Schep, tijdens het eerste Oogstfeest, ruimschoots te worden terugbetaald. In het duurzaamheidsprogramma 2013 is…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 6 oktober 2013

Lijst D66 Bloemendaal 2014-2018 bekend!

De leden van D66 Bloemendaal hebben gesproken. Nadat zij eerst lijsttrekker Jerker Westphal unanieme steun toezegden, konden ze de afgelopen twee weken stemmen op hun favoriete volgorde van de overige kandidaten. De kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is na het sluiten van de stemming als volgt: 1. Jerker Westphal …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 16 september 2013 vrijdag 13 september 2013 zaterdag 31 augustus 2013

Wethouder Schep betrekt woning in Bloemendaal

D66 Bloemendaal wil Annemieke Schep van harte feliciteren met haar woning in Bloemendaal. Ze heeft sinds 16 augustus jl. haar intrek in een pand aan de Kleverlaan in Bloemendaal gedaan. Een belangrijke ontwikkeling aangezien ingezetenschap voorwaardelijk is voor het wethouderschap.  Vanaf het begin van haar aanstelling heeft Annemieke aangegeven zich zo spoedig mogelijk in…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 augustus 2013

Agenda ALV 4 sept. '13

Beste Democraat,   Met veel genoegen nodigen wij u uit voor een Algemene Ledenvergadering op 4 september 2013 in het Gemeentehuis te Bloemendaal. Ingang aan de achterzijde. Aanvang om 20.00 uur.    AGENDA 1.      Opening 2.      Verslag Algemene Leden Vergadering 24-9-13 3.       Secretariaat. 4.      Financiën. Decharge penningmeester. Onze penningmeester Tim Gombault zal ons verlaten vanwege…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 18 juli 2013 donderdag 4 juli 2013
Moderne bestemmingsplannen in Bloemendaal met nokhoogte

Moderne bestemmingsplannen in Bloemendaal met nokhoogte

Een warme zomeravond is het gegarandeerd in het gemeentehuis van Bloemendaal op 27 juni, al is het buiten koel. D66 start met het agenderen van een aantal punten voor na het reces: brief met vraag over definitie van moderne gezinswoning op landgoed Elswouthoek, ideaalproces gezamenlijke besluitvorming gemeenteraden Zuid-Kennemerland, informatievoorziening aan omwonenden bij verlenen omgevingsvergunningen en…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 27 juni 2013
De raad kijkt terug en vooruit eind mei

De raad kijkt terug en vooruit eind mei

Op 30 mei bespreekt de raad eerst een interpellatie over het eindrapport van de bemiddelingscommissie inzake Elswoutshoek en de adviezen van de klachtencommissie over de klachten van de eigenaren van Elswouthoek tegen de gemeente. GroenLinks stelt 36 vragen. Uit de antwoorden blijkt dat de bemiddelingscommissie vooral heeft gekeken wat de planologische mogelijkheden waren volgens het bestemmingsplan om een gezinswoning…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 26 april 2013
Kwalitatief goede huishoudelijke hulp voor een sociaal tarief in Bloemendaal

Kwalitatief goede huishoudelijke hulp voor een sociaal tarief in Bloemendaal

Een korte agenda leidt niet altijd tot een korte vergaderavond. Op 25 april kan er veel aandacht gegeven worden aan de drie bespreekpunten en dat doet de Bloemendaalse gemeenteraad dan volop. De VVD meldt tijdens het vragenhalfuur dat er ernstige klachten zijn over het ophalen van het afval met de nieuwe ophaalwagen met robotarm.…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 25 april 2013
D66 stelt vragen over informeren omwonenden bij wijzigen bestemmingsplan

D66 stelt vragen over informeren omwonenden bij wijzigen bestemmingsplan

In 2007 heeft de raad met een motie van D66 het College van B&W in Bloemendaal gevraagd om altijd omwonenden schriftelijk te informeren in geval van wijzigen van een bestemmingsplan met behulp van een zgn. "art. 19 procedure". Omdat de regelgeving inmiddels gewijzigd is, wil D66 nu graag weten hoe het College deze motie nu interpreteert…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 23 april 2013 maandag 25 maart 2013 dinsdag 19 maart 2013

D66 Bloemendaal steunt kwaliteitsslag voor Bloemendaal aan Zee

Bloemendaal aan Zee ligt in een bijzondere locatie tussen de Noordzee en het nationaal park Kennermerduinen. Het strandgebied heeft vooral een functie voor bezoekers. Bezoekers uit de regio, maar ook van ver daarbuiten komen naar Bloemendaal aan Zee voor natuurschoon, vertier, rust en recreatie.  Het voorhanden ontwerpbestemmingsplan  bevat de juiste ingrediënten om deze functies…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 17 maart 2013
Gymzaal midden in het dorp

Gymzaal midden in het dorp

Op 24 januari en 7 februari behandelde de gemeenteraad in twee avonden veel onderwerpen, al had het wat D66 best wat sneller en efficiënter had gemogen. D66 wil een eenduidig besluit over de plek voor gymzaal in Bloemendaal-dorp. Geen vertraging meer. De school niet straffen voor onze traagheid. Het Landje van Van Riessen is…

Bekijk nieuwsbericht
Raad wil termijnen gewoon halen = betrouwbaar bestuur

Raad wil termijnen gewoon halen = betrouwbaar bestuur

De raad stelt als hamerpunt op 28 februari het duurzaamheids- en milieuprogramma 2013 vast. Hierin wordt niet alleen voldaan aan de wettelijke milieu-verplichtingen, maar geeft Bloemendaal ook invulling aan het speerpunt duurzaamheid. Met actiepunten op het gebied van klimaat & energie, duurzame (ver)bouw, mobiliteit, duurzaam bedrijfsleven en horeca, sport & cultuur, duurzaam gedrag wordt er…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 27 februari 2013
Ledenvergadering op 27 maart

Ledenvergadering op 27 maart

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2013 van D66 afdeling Bloemendaal in het Gemeentehuis te Bloemendaal. Ingang aan de achterzijde. Aanvang om 20.00 uur. AGENDA 1. Opening 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24-9-123. Secretariaat. 4. Financiën. Decharge penningmeester 5. Discussiepunt: Mogelijke lokale samenwerking met GroenLinks in Bloemendaal …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 22 februari 2013

Zet u in voor gemeenteraadsverkiezingen 2014

Oproep deelname voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 2014 Democraten van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang!   Bij het begin van dit nieuwe jaar heeft u ongetwijfeld goede voornemens gemaakt. Ook het bestuur van D66 Bloemendaal heeft zich een aantal doelen gesteld. Het belangrijkste doel is een goede voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Op…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 februari 2013
Valentijnsactie D66 Bloemendaal: Hulde aan de Bloemendaalse Reddingsbrigade

Valentijnsactie D66 Bloemendaal: Hulde aan de Bloemendaalse Reddingsbrigade

Op maandagavond 11 februari is het waterkoud aan de Bloemendaalse kust. Strand en zee wanen zich in een serene rust. Helemaal verlaten is de kust echter niet. Uit het aardedonker doemt het strategisch gelegen clubhuis 'de Kentering' van de Bloemendaalse reddingsbrigade op. Daar is D66 Bloemendaal vanavond te gast ter eren van de jaarlijkse Valentijnsactie…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 17 januari 2013
De goede voornemens van de raad voor 2013

De goede voornemens van de raad voor 2013

Naast de gebruikelijke besluitvorming kenmerkt de laatste Bloemendaalse gemeenteraadsvergadering van 2012 op 20 december zich door goede voornemens over omgangsvormen in de raad. Burgemeester Nederveen opent de vergadering met opmerkingen over de recente publiciteit omtrent de schijn van belangenverstrengeling en corruptie die zich in Bloemendaal eerder dit jaar zou hebben afgespeeld rond het besluitvorming over…

Bekijk nieuwsbericht