Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juli 2013 donderdag 27 juni 2013
De raad kijkt terug en vooruit eind mei

De raad kijkt terug en vooruit eind mei

Op 30 mei bespreekt de raad eerst een interpellatie over het eindrapport van de bemiddelingscommissie inzake Elswoutshoek en de adviezen van de klachtencommissie over de klachten van de eigenaren van Elswouthoek tegen de gemeente. GroenLinks stelt 36 vragen. Uit de antwoorden blijkt dat de bemiddelingscommissie vooral heeft gekeken wat de planologische mogelijkheden waren volgens het bestemmingsplan om een gezinswoning…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 26 april 2013
Kwalitatief goede huishoudelijke hulp voor een sociaal tarief in Bloemendaal

Kwalitatief goede huishoudelijke hulp voor een sociaal tarief in Bloemendaal

Een korte agenda leidt niet altijd tot een korte vergaderavond. Op 25 april kan er veel aandacht gegeven worden aan de drie bespreekpunten en dat doet de Bloemendaalse gemeenteraad dan volop. De VVD meldt tijdens het vragenhalfuur dat er ernstige klachten zijn over het ophalen van het afval met de nieuwe ophaalwagen met robotarm.…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 25 april 2013
D66 stelt vragen over informeren omwonenden bij wijzigen bestemmingsplan

D66 stelt vragen over informeren omwonenden bij wijzigen bestemmingsplan

In 2007 heeft de raad met een motie van D66 het College van B&W in Bloemendaal gevraagd om altijd omwonenden schriftelijk te informeren in geval van wijzigen van een bestemmingsplan met behulp van een zgn. "art. 19 procedure". Omdat de regelgeving inmiddels gewijzigd is, wil D66 nu graag weten hoe het College deze motie nu interpreteert…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 23 april 2013 maandag 25 maart 2013 dinsdag 19 maart 2013

D66 Bloemendaal steunt kwaliteitsslag voor Bloemendaal aan Zee

Bloemendaal aan Zee ligt in een bijzondere locatie tussen de Noordzee en het nationaal park Kennermerduinen. Het strandgebied heeft vooral een functie voor bezoekers. Bezoekers uit de regio, maar ook van ver daarbuiten komen naar Bloemendaal aan Zee voor natuurschoon, vertier, rust en recreatie.  Het voorhanden ontwerpbestemmingsplan  bevat de juiste ingrediënten om deze functies…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 17 maart 2013
Gymzaal midden in het dorp

Gymzaal midden in het dorp

Op 24 januari en 7 februari behandelde de gemeenteraad in twee avonden veel onderwerpen, al had het wat D66 best wat sneller en efficiënter had gemogen. D66 wil een eenduidig besluit over de plek voor gymzaal in Bloemendaal-dorp. Geen vertraging meer. De school niet straffen voor onze traagheid. Het Landje van Van Riessen is…

Bekijk nieuwsbericht
Raad wil termijnen gewoon halen = betrouwbaar bestuur

Raad wil termijnen gewoon halen = betrouwbaar bestuur

De raad stelt als hamerpunt op 28 februari het duurzaamheids- en milieuprogramma 2013 vast. Hierin wordt niet alleen voldaan aan de wettelijke milieu-verplichtingen, maar geeft Bloemendaal ook invulling aan het speerpunt duurzaamheid. Met actiepunten op het gebied van klimaat & energie, duurzame (ver)bouw, mobiliteit, duurzaam bedrijfsleven en horeca, sport & cultuur, duurzaam gedrag wordt er…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 27 februari 2013
Ledenvergadering op 27 maart

Ledenvergadering op 27 maart

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2013 van D66 afdeling Bloemendaal in het Gemeentehuis te Bloemendaal. Ingang aan de achterzijde. Aanvang om 20.00 uur. AGENDA 1. Opening 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24-9-123. Secretariaat. 4. Financiën. Decharge penningmeester 5. Discussiepunt: Mogelijke lokale samenwerking met GroenLinks in Bloemendaal …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 22 februari 2013

Zet u in voor gemeenteraadsverkiezingen 2014

Oproep deelname voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen 2014 Democraten van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang!   Bij het begin van dit nieuwe jaar heeft u ongetwijfeld goede voornemens gemaakt. Ook het bestuur van D66 Bloemendaal heeft zich een aantal doelen gesteld. Het belangrijkste doel is een goede voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Op…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 13 februari 2013
Valentijnsactie D66 Bloemendaal: Hulde aan de Bloemendaalse Reddingsbrigade

Valentijnsactie D66 Bloemendaal: Hulde aan de Bloemendaalse Reddingsbrigade

Op maandagavond 11 februari is het waterkoud aan de Bloemendaalse kust. Strand en zee wanen zich in een serene rust. Helemaal verlaten is de kust echter niet. Uit het aardedonker doemt het strategisch gelegen clubhuis 'de Kentering' van de Bloemendaalse reddingsbrigade op. Daar is D66 Bloemendaal vanavond te gast ter eren van de jaarlijkse Valentijnsactie…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 17 januari 2013
De goede voornemens van de raad voor 2013

De goede voornemens van de raad voor 2013

Naast de gebruikelijke besluitvorming kenmerkt de laatste Bloemendaalse gemeenteraadsvergadering van 2012 op 20 december zich door goede voornemens over omgangsvormen in de raad. Burgemeester Nederveen opent de vergadering met opmerkingen over de recente publiciteit omtrent de schijn van belangenverstrengeling en corruptie die zich in Bloemendaal eerder dit jaar zou hebben afgespeeld rond het besluitvorming over…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 januari 2013 vrijdag 28 december 2012
D66 wenst u vooruitgang in 2013!

D66 wenst u vooruitgang in 2013!

D66 Bloemendaal gaat in 2013 verder met vooruitkijken voor Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang en wenst u ook een gezond en voorspoedig nieuwjaar. In de landelijke politiek is er veel verandering geweest afgelopen jaar. Bekijk dit filmpje, waarin Alexander Pechtold terugblikt op politiek jaar 2012. Hij vertelt o.a. wat voor hem de hoogte-…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 30 november 2012 donderdag 8 november 2012
Algemene beschouwingen – Uitdagingen

Algemene beschouwingen – Uitdagingen

Bij de begrotingsbehandeling heeft Alice Jeltes, fractievoorzitter van D66 Bloemendaal, de volgende algemene beschouwingen uitgesproken: Voorzitter, college, mede-raadsleden, kijkende of luisterende burgers, Alle gemeenten, dus ook de gemeente Bloemendaal, staan de komende jaren voor grote uitdagingen. De gemeenten moeten bezuinigen en krijgen tegelijkertijd steeds meer taken overgedragen van het Rijk en de Provincie. Aan…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 24 oktober 2012

Burgers betrekken bij bouwplannen. Onze uitdaging

Jerker Westphal, gemeenteraadslid van D66 Bloemendaal, vertelt in deze video over de woningbouwplannen voor het terrein van de Haringbuys in Aerdenhout. De gemeente is bezig met het maken van een bestemmingsplan en de omwonenden en potentiële kopers worden daarbij betrokken.     Omwonenden hebben aangegeven dat zij de wens hebben dat hier particulier opdrachtgeverschap wordt…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 22 oktober 2012

D66 neemt burgerpeiling serieus

De ledenvergadering van D66 Bloemendaal heeft zich op 24 september gebogen over de uitslag van de burgerpeiling over de gemeentelijke huisvesting. Omdat een referendum voor een gecompliceerde problematiek als deze niet geschikt is hoopte D66 door een burgerpeiling te bereiken dat de Bloemendaalse burgers de gemeenteraad een duidelijk signaal zouden willen geven. Dat is helaas…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 17 oktober 2012

De raad in uw dorp

Op woensdag 17 oktober 2012 zal de gemeenteraad haar eerste van een reeks van vijf dorpskernenbezoeken aftrappen in Aerdenhout. Het doel van deze avond is dat de gemeenteraad met inwoners van gedachten wisselt over thema’s die in de dorpskern spelen. Inwoners van Aerdenhout zijn vanaf 20 uur welkom inde aula van het Montessori College…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 oktober 2012 zaterdag 29 september 2012

Verslag ALV 24 september 2012

De secretaris heeft weer een verslag gemaakt van de algemene ledenvergadering van D66 Bloemendaal. Dit concept verslag zal de volgende keer ter goedkeuring voorliggen. VERSLAG van  de ALGEMENE LEDENVERGADERING van D66 BLOEMENDAAL op  24 september in het Gemeentehuis van Bloemendaal                                                                                                                                       AGENDA 1.    Opening 2.    Verslag Algemene Leden Vergadering 9-7-12…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 25 september 2012

D66 stelt met GroenLinks vragen over rapport burgerpeiling

De fracties van D66 en GroenLinks hebben nog vragen over het rapport over de resultaten van de burgerpeiling dat donderdag in de raadsvergadering besproken zal worden. Daarom hebben Conny van Stralen van D66 en Richard Kruijswijk van Groen Links de volgende vragen gesteld aan het college opdat de antwoorden voor bespreking in de raad beschikbaar kunnen…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt vragen over aankoop grond

Op 26 juni 2008 heeft de gemeente Bloemendaal voor één miljoen euro een stuk grond/bouwperceel van 1068m2 in het centrum van Bloemendaal gekocht dat aangeduid wordt als het Landje van Van Riessen. De grond was vervuild en is door de gemeente gesaneerd. Eerder dit jaar ontving de raad op verzoek het door notaris Janssens opgestelde…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 september 2012

Doe mee aan de burgerpeiling

Oproep aan inwoners van Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang! Doe mee aan de burgerpeiling over de verbouwing van het gemeentehuis ! Op 12 september wordt er naast de verkiezing voor de Tweede Kamer, ook een burgerpeiling gehouden in de gemeente Bloemendaal over de verbouwing van het gemeentehuis. Laat uw mening horen en…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 26 augustus 2012

Kom naar de ALV op 24 september 2012!

D66 Bloemendaal houdt een Algemene Ledenvergadering op 24 september in het Gemeentehuis te Bloemendaal. Aanvang om 20.00 uur. Ingang aan de achterzijde van het Gemeentehuis. Iedere belangstellende welkom. AGENDA   1.      Opening 2.      Verslag Algemene Leden Vergadering 9-7-'12 3.      Bespreking van de burgerpeiling. De fractie wil haar standpunt bepalen met betrekking tot de…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 23 augustus 2012

Verbouwing gemeentehuis is geen luxeproject

De gemeente Bloemendaal is van plan om de gemeentelijke huisvesting toekomstbestendig te maken. Diverse partijen in de gemeenteraad steunen het plan om de gemeentelijke diensten te centreren op een locatie, in plaats van de huidige drie locaties. De verbouwing van de nieuwe locatie kan tevens aangegrepen worden om de gemeentelijke huisvesting duurzamer en toekomstbestendiger te…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 7 augustus 2012
Echte liberalen stemmen D66

Echte liberalen stemmen D66

Liberale kleur bekennen? Stem op D66 op 12 september 2012. In september start D66 Bloemendaal een posteractie in Bloemendaal en langs de boulevard naar Zandvoort. De poster is als voorproefje al te zien geweest op de gay-pride in Amsterdam (en leidde al tot zeer veel reacties op twitter #D66 ). D66Bloemendaal komt straks…

Bekijk nieuwsbericht