Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 mei 2015 woensdag 6 mei 2015 maandag 13 april 2015
Werkbezoek aan regionaal werkplein

Werkbezoek aan regionaal werkplein

Op woensdag 1 april bezochten raadsleden en bestuurders de vernieuwde locatie van het Werkplein aan de Zijlsingel in Haarlem. Het is in ieder geval een  mooie werklocatie gevonden. Voor inwoners en werkgevers is er nu 1 regionale plek waar gesprekken plaatsvinden over werken en scholing. Binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond werken negen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 31 maart 2015 dinsdag 10 maart 2015 donderdag 19 februari 2015 vrijdag 23 januari 2015
D66-fractievoorzitter Westphal blikt terug op een roerige week

D66-fractievoorzitter Westphal blikt terug op een roerige week

De burgemeester weg, een wethouder weg. Een motie van wantrouwen tegen een derde bestuurder. Al met al was er sprake van een tumultueuze week in de Bloemendaalse politiek. Hoe heeft D66-fractievoorzitter Jerker Westphal de afgelopen dagen ervaren? “Ik kijk met gemengde gevoelens terug. Op dit soort commotie zit niemand te wachten. Het is jammer dat…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 januari 2015

D66 Bloemendaal overrompeld door vertrek wethouder De Rooij

D66 Bloemendaal voelt zich overrompeld door het plotselinge vertrek van Groen Links-wethouder Marjolein de Rooij. Zij heeft op 4 januari jl. aangekondigd dat ze een baan heeft geaccepteerd bij een Bloemendaalse ontwikkelingsorganisatie in Tanzania, een opmerkelijke keuze gezien het feit dat ze pas een half jaar geleden is geïnstalleerd als wethouder voor de gehele ambtsperiode…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 25 december 2014 maandag 22 december 2014
Ter herinnering aan Frits Roemers

Ter herinnering aan Frits Roemers

Iedereen zal bij het vernemen van het bericht van iemand’s  plotselinge overlijden automatisch terugdenken aan de laatste keer dat men de overledene heeft gesproken. Voor mij was dat eind mei jl. in de hal van het gebouw van Publieke Werken tijdens de fotopresentatie van de nieuwe wethouders. Frits spoedde zich vlug en lenig de trap…

Bekijk nieuwsbericht
D66 steunt aangifte van schending geheimhoudingsplicht

D66 steunt aangifte van schending geheimhoudingsplicht

Onlangs heeft raadslid mevrouw Roos geheime stukken gepubliceerd op de website van Hart voor Bloemendaal (HvB). De gemeente had geheimhouding opgelegd vanwege bepalingen in de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). De burgemeester heeft, als voorzitter van de gemeenteraad, op basis van het proces-verbaal van de notaris en de publicatie op de website van HvB geconstateerd…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 10 december 2014
D66 en GroenLinks stellen vragen over mogelijke verkoop Vafamil terrein

D66 en GroenLinks stellen vragen over mogelijke verkoop Vafamil terrein

Op 10 december hebben D66 en GroenLinks schriftelijke vragen (artikel 40 RvO) gesteld aan het college van Bloemendaal over de mogelijke verkoop van een natuurcamping-terrein aan de Zeeweg in Overveen. Er is grote zorg over een mogelijk natuur-verstorende bestemming als dit terrein, dat in het Nationaal Park ligt, wordt verkocht aan particulieren. Voorafgaand…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 3 december 2014
Gemeente zet nodige stappen voor lokaal goed geregelde zorg in 2015

Gemeente zet nodige stappen voor lokaal goed geregelde zorg in 2015

Terwijl de alarmbellen afgaan in de media als het gaat over de voortgang van de drie decentralisaties bij de meeste gemeenten, verloopt de transitie in de gemeente Bloemendaal voortvarend onder leiding van onze ervaren D66-wethouder Jur Botter. Tientallen contracten zijn afgesloten met aanbieders en in de gemeenteraad van 27 november zijn het beleidsplan en alle…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 27 november 2014 maandag 10 november 2014 zaterdag 1 november 2014 vrijdag 31 oktober 2014

Hogere kwaliteit raadsvoorstellen nodig

D66 heeft met een motie meer aandacht gevraagd voor het raadsperspectief bij het opstellen van raadsvoorstellen. Raadsvoorstellen moeten alle informatie bevatten die raadsleden nodig hebben om hun kaderstellende rol goed uit te kunnen voeren. De daaruit voortvloeiende raadsbesluiten eenduidig, compleet en helder geformuleerd moeten zijn, om duidelijk te zijn voor de inwoners. …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 23 oktober 2014
D66 zorgt voor betere bescherming persoonsgegevens in Bloemendaal

D66 zorgt voor betere bescherming persoonsgegevens in Bloemendaal

Iedere gemeente verzamelt en beheert gegevens van haar inwoners. De verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen regelt hoe en wanneer de gemeente persoonsgegevens van haar inwoners mag verstrekken aan derden. Op de raadsvergadering van 23 oktober jl. heeft D66 een amendement ingediend op deze verordening om deze regels aan te scherpen. Een gemeente moet…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 20 oktober 2014 zaterdag 4 oktober 2014 vrijdag 26 september 2014
Gemeente wil kansen voor gymzaal Hartenlustmavo benutten

Gemeente wil kansen voor gymzaal Hartenlustmavo benutten

De Hartelustmavo in Bloemendaal wacht al jaren op een nieuwe, geschikte gymzaal voor haar leerlingen. Het vinden van een geschikte plek was geen sinecure. Een gymzaal voor middelbare scholieren moet namelijk aan veel wettelijke eisen voldoen, niet iedere sportaccommodatie is toereikend. Tot voor kort leek zo’n gymzaal niet of nauwelijks realiseerbaar binnen Bloemendaal. …

Bekijk nieuwsbericht
Franciscusschool beste keuze voor Centraal Service Punt

Franciscusschool beste keuze voor Centraal Service Punt

De gemeente heeft al een tijdje plannen om in Bennebroek een Centraal Service Punt te realiseren.  Hier zouden een aantal functies efficiënt kunnen worden samengebracht, zoals het gemeenteloket, het politieloket, de bibliotheek en Welzijn Bloemendaal. Het verouderde gemeentehuis en de bibliotheek aan de Bennebroekerlaan kunnen dan opnieuw worden ontwikkeld. Onlangs is een…

Bekijk nieuwsbericht
Duidelijke prioriteiten in Veiligheidsbeleid Bloemendaal

Duidelijke prioriteiten in Veiligheidsbeleid Bloemendaal

Bij de raadsvergadering in september 2014 stond de veiligheidsanalyse van Bloemendaal op de agenda. Deze analyse is gebaseerd op gegevens uit politie-registratiesystemen, de veiligheidsmonitor en de gebiedsscan van politie. Op basis hiervan is de raad gevraagd om aan te geven welke punten prioriteit verdienen in het Veiligheidsbeleid 2015-2018. Dit zijn wat D66 betreft woninginbraak, verkeersveiligheid,…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 5 augustus 2014

Persbericht 5 augustus

Persbericht van de fracties van VVD Bloemendaal, GroenLinks Bloemendaal en D66 Bloemendaal op 5 augustus 2014: In een ingelaste vergadering naar aanleiding van een uitzending van Eén Vandaag stemde de raad op 31 juli over het vertrek van de burgemeester. Zes van de zestien aanwezige raadsleden steunden een onmiddellijk vertrek. Er viel…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 31 juli 2014
Vragen aan de burgemeester

Vragen aan de burgemeester

De gemeenteraad van Bloemendaal is op donderdagavond 31 juli in spoedzitting bijeen naar aanleiding van het tv-programma Een Vandaag. Burgemeester Ruud Nederveen van onze gemeente wordt beschuldigd van oplichting, intimidatie en monddood maken van de lokale pers. Jerker Westphal, fractievoorzitter van D66 Bloemendaal neemt als eerste het woord tijdens de raadsvergadering en…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 mei 2014
D66 weer in college in Bloemendaal

D66 weer in college in Bloemendaal

D66 Bloemendaal is verheugd te kunnen melden dat de D66, GroenLinks en VVD een nieuwe coalitie in de gemeente Bloemendaal hebben gevormd. Het coalitieprogramma is gericht op nieuwe taken en samenwerking met inwoners. De coalitie draagt de heren Tames Kokke (VVD), Jur Botter (D66) en mevrouw Marjolein de Rooij(GroenLinks) voor als wethouders voor het nieuwe…

Bekijk nieuwsbericht