Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 oktober 2014 donderdag 23 oktober 2014
D66 zorgt voor betere bescherming persoonsgegevens in Bloemendaal

D66 zorgt voor betere bescherming persoonsgegevens in Bloemendaal

Iedere gemeente verzamelt en beheert gegevens van haar inwoners. De verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen regelt hoe en wanneer de gemeente persoonsgegevens van haar inwoners mag verstrekken aan derden. Op de raadsvergadering van 23 oktober jl. heeft D66 een amendement ingediend op deze verordening om deze regels aan te scherpen. Een gemeente moet…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 20 oktober 2014 zaterdag 4 oktober 2014 vrijdag 26 september 2014
Gemeente wil kansen voor gymzaal Hartenlustmavo benutten

Gemeente wil kansen voor gymzaal Hartenlustmavo benutten

De Hartelustmavo in Bloemendaal wacht al jaren op een nieuwe, geschikte gymzaal voor haar leerlingen. Het vinden van een geschikte plek was geen sinecure. Een gymzaal voor middelbare scholieren moet namelijk aan veel wettelijke eisen voldoen, niet iedere sportaccommodatie is toereikend. Tot voor kort leek zo’n gymzaal niet of nauwelijks realiseerbaar binnen Bloemendaal. …

Bekijk nieuwsbericht
Franciscusschool beste keuze voor Centraal Service Punt

Franciscusschool beste keuze voor Centraal Service Punt

De gemeente heeft al een tijdje plannen om in Bennebroek een Centraal Service Punt te realiseren.  Hier zouden een aantal functies efficiënt kunnen worden samengebracht, zoals het gemeenteloket, het politieloket, de bibliotheek en Welzijn Bloemendaal. Het verouderde gemeentehuis en de bibliotheek aan de Bennebroekerlaan kunnen dan opnieuw worden ontwikkeld. Onlangs is een…

Bekijk nieuwsbericht
Duidelijke prioriteiten in Veiligheidsbeleid Bloemendaal

Duidelijke prioriteiten in Veiligheidsbeleid Bloemendaal

Bij de raadsvergadering in september 2014 stond de veiligheidsanalyse van Bloemendaal op de agenda. Deze analyse is gebaseerd op gegevens uit politie-registratiesystemen, de veiligheidsmonitor en de gebiedsscan van politie. Op basis hiervan is de raad gevraagd om aan te geven welke punten prioriteit verdienen in het Veiligheidsbeleid 2015-2018. Dit zijn wat D66 betreft woninginbraak, verkeersveiligheid,…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 5 augustus 2014

Persbericht 5 augustus

Persbericht van de fracties van VVD Bloemendaal, GroenLinks Bloemendaal en D66 Bloemendaal op 5 augustus 2014: In een ingelaste vergadering naar aanleiding van een uitzending van Eén Vandaag stemde de raad op 31 juli over het vertrek van de burgemeester. Zes van de zestien aanwezige raadsleden steunden een onmiddellijk vertrek. Er viel…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 31 juli 2014
Vragen aan de burgemeester

Vragen aan de burgemeester

De gemeenteraad van Bloemendaal is op donderdagavond 31 juli in spoedzitting bijeen naar aanleiding van het tv-programma Een Vandaag. Burgemeester Ruud Nederveen van onze gemeente wordt beschuldigd van oplichting, intimidatie en monddood maken van de lokale pers. Jerker Westphal, fractievoorzitter van D66 Bloemendaal neemt als eerste het woord tijdens de raadsvergadering en…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 mei 2014
D66 weer in college in Bloemendaal

D66 weer in college in Bloemendaal

D66 Bloemendaal is verheugd te kunnen melden dat de D66, GroenLinks en VVD een nieuwe coalitie in de gemeente Bloemendaal hebben gevormd. Het coalitieprogramma is gericht op nieuwe taken en samenwerking met inwoners. De coalitie draagt de heren Tames Kokke (VVD), Jur Botter (D66) en mevrouw Marjolein de Rooij(GroenLinks) voor als wethouders voor het nieuwe…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 2 april 2014
D66, GroenLinks en VVD starten coalitieonderhandelingen

D66, GroenLinks en VVD starten coalitieonderhandelingen

Op dinsdagavond 1 april zijn vertegenwoordigers van D66, GroenLinks en VVD bij elkaar geweest om een start te maken met de coalitieonderhandelingen die moeten leiden tot collegevorming in de gemeente Bloemendaal. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn in zeer goede sfeer met name afspraken gemaakt over het komende onderhandelingsproces. Bovendien hebben de deelnemende…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 1 april 2014
D66 wil met VVD en GroenLinks aan tafel

D66 wil met VVD en GroenLinks aan tafel

Een coalitie van VVD, GroenLinks en D66 kan nader onderzocht worden De verkiezingsuitslag heeft de politieke verhoudingen in de gemeente Bloemendaal behoorlijk gewijzigd, daarom is een zorgvuldige verkenning van mogelijke coalities belangrijk. “D66 heeft twee uitgangspunten bij de coalitievorming: we willen een stabiele coalitie van maximaal drie partijen met een stevige meerderheid in de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 24 maart 2014 zondag 9 maart 2014
D66 stelt vragen over aanvraag lichtmasten bij tennisbaan in Bloemendaal

D66 stelt vragen over aanvraag lichtmasten bij tennisbaan in Bloemendaal

Tennisvereniging LTC Bloemendaal heeft een aanvraag gedaan bij de gemeente om de zes tennisbanen te gaan voorzien van verlichting. Hun verwachting is dat de gemeente de aanvraag zal goedkeuren. Op basis van het huidige beleid verwacht D66 dat dat niet zo is. Echter, de communicatie daarover vanuit de gemeente naar omwonenden toe lijkt positief ten aanzien…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 27 januari 2014
D66 Bloemendaal wil nu vooruit!

D66 Bloemendaal wil nu vooruit!

D66 Bloemendaal heeft haar verkiezingsprogramma gepubliceerd hier op de website,  Speerpunten zijn de kwaliteit van de leefomgeving, de best mogelijke zorg en een betere dienstverlening voor de inwoners in de gemeente Bloemendaal. “Ons programma is betrokken en inhoudelijk,” zegt lijsttrekker Jerker Westphal. “Hiermee maakt D66 het verschil in Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 25 januari 2014 zaterdag 18 januari 2014
D66 in gesprek met …

D66 in gesprek met …

Politiek gaat vaak over maatschappelijke problemen en de oplossingen die politieke partijen daarvoor hebben. De afgelopen maanden ging D66 in heel Nederland de straat en sprak duizenden bewoners over wat zij goed en voor verbetering vatbaar vinden in hun gemeente.  Zo legde D66 meer dan 700 gesprekken vast op www.gesprekmetnederland.nl. D66-Tweede Kamerlid en campagneleider Kees Verhoeven vatte…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 16 januari 2014
Communicatie met inwoners grote uitdaging voor lokale politiek

Communicatie met inwoners grote uitdaging voor lokale politiek

Twee lokale communicatie experts uit Bloemendaal hebben de lokale politiek eens goed onder de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in een vlot leesbaar en amusante verslaglegging van de commissie- en raadsvergaderingen: “De slag om het gemeentehuis”. Deze begint vanaf het moment dat de groep “bezorgde inwoners” met een referendumverzoek naar de raad kwam vanwege vernieuwing van huisvesting voor…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 27 oktober 2013

Algemene Ledenvergadering D66 Bloemendaal op 20 november

Met veel genoegen nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op 20 november 2013 in het Gemeentehuis te Bloemendaal. Aanvang om 20.00 uur.  Agenda: 1. Opening2. Verslag van de ALV van 16-9-133. Secretariaat4. Financiën. Begroting 20145. Afdelingsreglement D66 Bloemendaal. Voorstel voor enkele wijzigingen. (zie bijlage)6.  Verkiezingen 2014. Verkiezingsprogramma m.b.t. de gemeenteraadverkiezingen 2014. (zie bijlage)…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 17 oktober 2013
Wethouder Schep trots op duurzaam project Buurtboomgaard Overveen

Wethouder Schep trots op duurzaam project Buurtboomgaard Overveen

De Buurtboomgaard is een project waarin Bloemendalers vrijwillig zorg dragen voor appel- en perenbomen op het terrein van de Buurtvereniging Overveen. De bomen zijn middels een eenmalige subsidie van de gemeente Bloemendaal aangeschaft. Afgelopen zaterdag bleken de investeringen van portefeuillehouder Schep, tijdens het eerste Oogstfeest, ruimschoots te worden terugbetaald. In het duurzaamheidsprogramma 2013 is…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 6 oktober 2013

Lijst D66 Bloemendaal 2014-2018 bekend!

De leden van D66 Bloemendaal hebben gesproken. Nadat zij eerst lijsttrekker Jerker Westphal unanieme steun toezegden, konden ze de afgelopen twee weken stemmen op hun favoriete volgorde van de overige kandidaten. De kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is na het sluiten van de stemming als volgt: 1. Jerker Westphal …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 16 september 2013 vrijdag 13 september 2013 zaterdag 31 augustus 2013

Wethouder Schep betrekt woning in Bloemendaal

D66 Bloemendaal wil Annemieke Schep van harte feliciteren met haar woning in Bloemendaal. Ze heeft sinds 16 augustus jl. haar intrek in een pand aan de Kleverlaan in Bloemendaal gedaan. Een belangrijke ontwikkeling aangezien ingezetenschap voorwaardelijk is voor het wethouderschap.  Vanaf het begin van haar aanstelling heeft Annemieke aangegeven zich zo spoedig mogelijk in…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 augustus 2013

Agenda ALV 4 sept. '13

Beste Democraat,   Met veel genoegen nodigen wij u uit voor een Algemene Ledenvergadering op 4 september 2013 in het Gemeentehuis te Bloemendaal. Ingang aan de achterzijde. Aanvang om 20.00 uur.    AGENDA 1.      Opening 2.      Verslag Algemene Leden Vergadering 24-9-13 3.       Secretariaat. 4.      Financiën. Decharge penningmeester. Onze penningmeester Tim Gombault zal ons verlaten vanwege…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 18 juli 2013 donderdag 4 juli 2013
Moderne bestemmingsplannen in Bloemendaal met nokhoogte

Moderne bestemmingsplannen in Bloemendaal met nokhoogte

Een warme zomeravond is het gegarandeerd in het gemeentehuis van Bloemendaal op 27 juni, al is het buiten koel. D66 start met het agenderen van een aantal punten voor na het reces: brief met vraag over definitie van moderne gezinswoning op landgoed Elswouthoek, ideaalproces gezamenlijke besluitvorming gemeenteraden Zuid-Kennemerland, informatievoorziening aan omwonenden bij verlenen omgevingsvergunningen en…

Bekijk nieuwsbericht