Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 februari 2017 vrijdag 6 januari 2017
Reactie op boek over de politiek

Reactie op boek over de politiek

Recent heeft een landgoedeigenaar van de gemeente Bloemendaal het boek ‘Niet ons soort mensen’ gepubliceerd met daarin verhalen over zijn ervaringen met de gemeente en de politiek van Bloemendaal. In de gemeenteraad is veelvuldig gedebatteerd over dit landgoed. De fractie van D66 Bloemendaal geeft er de voorkeur aan om het politieke debat in de gemeenteraad te blijven voeren…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 december 2016 dinsdag 29 november 2016 donderdag 3 november 2016 vrijdag 28 oktober 2016
Vogelenzang vitaler

Vogelenzang vitaler

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft een voorstel aangenomen om de vitaliteit van het dorp Vogelenzang te gaan versterken met gerichte projecten samen met de inwoners. De inwoners van Vogelenzang hebben bij de gemeenteraad aangekaart dat zij de veranderingen die het dorp ondergaat willen gaan sturen. Door vergrijzing loopt niet alles lekker en…

Bekijk nieuwsbericht
Maatwerk in een consequent kader voor de boegbeelden van de binnenduinrand

Maatwerk in een consequent kader voor de boegbeelden van de binnenduinrand

Gisteren is de landgoederennota door de gemeenteraad van Bloemendaal aangenomen. Kern van de nota is dat de eenheid van de cultuurhistorische landgoederen behouden moet blijven, inclusief de waardevolle natuur. In Bloemendaal zijn 20 landgoederen aangewezen die onder deze nota vallen. De eigenaren zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van de landgoederennota.

D66 is blij dat…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 29 september 2016
Wat doe je aan meeuwenoverlast?

Wat doe je aan meeuwenoverlast?

De fractie van D66 Bloemendaal heeft deze zomer een aantal klachten van bewoners uit Overveen gekregen over de overlast van de meeuwen. Die overlast komt jaarlijks terug en vindt plaats in het voorjaar en de zomer als meeuwen nesten maken op daken. De overlast bestaat uit geluidsoverlast van de nesten op platte daken en…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 28 april 2016

Burgerinitiatief rotonde Brederodelaan leidt tot aanpassing oorspronkelijk ontwerp

Twee inwoners van Bloemendaal hebben in september 2015 voor het eerst in onze gemeente een burgerinitiatief ingediend. Dit burgerinitiatief betrof een voorstel van een buurtcomité om de verkeersveiligheid voor de kruisingen Brederodelaan – Duinlustparkweg/Wietze Noormanlaan en Brederodelaan – Zocherlaan te vergroten door het aanleggen van een rotonde. Hierdoor zouden fietsers niet meer over hoeven te steken. Dit burgerinitiatief…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 12 april 2016 donderdag 7 april 2016
Extra raadsvergadering nodig? Conny van Stralen

Extra raadsvergadering nodig?

D66 ziet geen noodzaak tot een extra raadsvergadering op 7 april over de inspraakreactie bij de provinciale commissie door onze wethouder over de tussenstap Duinpolderweg. HvB, LB, PvdA en CDA hebben deze extra raadsvergadering aangevraagd. Na inzage in de inspraaktekst en een oproep van de burgemeester om nogmaals te bezien of extra…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 10 maart 2016
Vragen over nieuwbouw op landgoed Boekenroode in Aerdenhout (Update)

Vragen over nieuwbouw op landgoed Boekenroode in Aerdenhout (Update)

Binnenkort start op landgoed Boekenroode/Alverna de bouw van een appartementen-complex. De ontwikkeling bij klooster Alverna heeft een lange tijd stil gelegen, maar wordt nu weer opgepakt. Jerker Westphal, woordvoerder grondgebied van D66 Bloemendaal, heeft eind november een aantal vragen gesteld aan het college om meer informatie te krijgen welke afspraken er zijn gemaakt en…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 23 januari 2016 vrijdag 22 januari 2016
Gemeente Bloemendaal vernieuwt participatiebeleid

Gemeente Bloemendaal vernieuwt participatiebeleid

De afgelopen jaren heeft Bloemendaal al de nodige positieve ervaringen opgedaan met burgerparticipatie. Zo zijn bijvoorbeeld Bennebroekse inwoners betrokken bij het inrichten van de Schoollaan en hebben bewoners van Bloemendaal een initiatiefvoorstel ingediend voor een rotonde. De gemeente gaat nu een stap verder met een Handreiking voor burgerparticipatie, waardoor de gemeente meer…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 16 december 2015 dinsdag 1 december 2015 woensdag 18 november 2015 donderdag 5 november 2015
Algemene Beschouwingen

Algemene Beschouwingen

In de begrotingsraad op 5 november heeft Jerker Westphal, fractievoorzitter van D66 Bloemendaal, de volgende algemene beschouwing gehouden: Voorzitter, We wonen in een opmerkelijke gemeente. Enerzijds gaat het best goed in Bloemendaal. Er is veel om trots op te zijn. De decentralisatie van de zorg ligt op schema, de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 31 oktober 2015
Nieuwe start coalitie Bloemendaal

Nieuwe start coalitie Bloemendaal

Persbericht van VVD, D66 en GroenLinks Bloemendaal “VVD en GroenLinks hebben in Bloemendaal D66 uitgenodigd terug te keren in de coalitie, waar zij drie weken geleden uitstapte. Onze drie partijen zijn overeengekomen dat het vorig jaar gesloten coalitieakkoord, dat wij nog steeds onderschrijven, hiervoor als basis zal dienen. Wij willen dit coalitieakkoord echter uitbreiden…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 27 september 2015
Een nieuwe start voor Bloemendaal

Een nieuwe start voor Bloemendaal

D66 Bloemendaal is zeer teleurgesteld over het verloop van de laatste raadsvergadering op 24 september en het vertrek van interim burgemeester Emmens. D66 is bij zichzelf te rade gegaan wat er nu moet gebeuren om de bestuurscultuur in Bloemendaal te veranderen. Dat gaat niet langer zonder drastische besluiten. D66 kan niet verder met de coalitie…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 25 september 2015 woensdag 23 september 2015 zondag 20 september 2015
Een nieuw Oldenhove? Ja graag!

Een nieuw Oldenhove? Ja graag!

Op 24 september a.s. vraagt het college van Bloemendaal aan de raad om een principebesluit te nemen over de herontwikkeling van het verzorgingshuis Oldenhove in Overveen: de raad wordt gevraagd zich over de uitgangspunten uit te spreken, nog niet over een definitief bouwplan. Belangrijke vragen daarbij zijn of een nieuw verzorgingshuis noodzakelijk is, wat de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 19 september 2015
Hoe doe je democratie?

Hoe doe je democratie?

Dat er aan de bestuurscultuur in Bloemendaal wat moet veranderen is inmiddels bij alle raadsleden evident. Hoe we daar komen, blijft een worsteling. D66 heeft na de rapportage van de burgemeester aan de Commissaris van de Koning eerst naar zichzelf gekeken. Hoe gedragen wij ons? Hoe kan dat beter? Verschillende betrokkenen hebben verschillende meningen over…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 11 september 2015
Vluchtelingenhulp in Bloemendaal

Vluchtelingenhulp in Bloemendaal

Het zal niemand ontgaan zijn dat de stroom vluchtelingen uit oorlogsgebieden enorm toeneemt, zowel binnen Europa als aan de grenzen van Europa. De beelden in de media zijn schokkend. Naar aanleiding daarvan hebben veel inwoners de raadsleden benaderd, onder meer op de Bloemendaalse Jaarmarkt, met de vraag: wat gaat de gemeente doen? Wat gaan jullie…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 10 juli 2015
Kaders Elswoutshoek

Kaders Elswoutshoek

Het college heeft onlangs een besluit genomen over een concept-aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonhuis op landgoed Elswoutshoek en maakt daarbij gebruik van de door de raad afgegeven verklaring van geen bedenkingen (VVGB). De raad kwam daarvoor in de zomervakantie weer bij elkaar. De VVGB is door de raad in 2013…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 mei 2015