Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 december 2015 dinsdag 1 december 2015 woensdag 18 november 2015 donderdag 5 november 2015
Algemene Beschouwingen

Algemene Beschouwingen

In de begrotingsraad op 5 november heeft Jerker Westphal, fractievoorzitter van D66 Bloemendaal, de volgende algemene beschouwing gehouden: Voorzitter, We wonen in een opmerkelijke gemeente. Enerzijds gaat het best goed in Bloemendaal. Er is veel om trots op te zijn. De decentralisatie van de zorg ligt op schema, de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 31 oktober 2015
Nieuwe start coalitie Bloemendaal

Nieuwe start coalitie Bloemendaal

Persbericht van VVD, D66 en GroenLinks Bloemendaal “VVD en GroenLinks hebben in Bloemendaal D66 uitgenodigd terug te keren in de coalitie, waar zij drie weken geleden uitstapte. Onze drie partijen zijn overeengekomen dat het vorig jaar gesloten coalitieakkoord, dat wij nog steeds onderschrijven, hiervoor als basis zal dienen. Wij willen dit coalitieakkoord echter uitbreiden…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 27 september 2015
Een nieuwe start voor Bloemendaal

Een nieuwe start voor Bloemendaal

D66 Bloemendaal is zeer teleurgesteld over het verloop van de laatste raadsvergadering op 24 september en het vertrek van interim burgemeester Emmens. D66 is bij zichzelf te rade gegaan wat er nu moet gebeuren om de bestuurscultuur in Bloemendaal te veranderen. Dat gaat niet langer zonder drastische besluiten. D66 kan niet verder met de coalitie…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 25 september 2015 woensdag 23 september 2015 zondag 20 september 2015
Een nieuw Oldenhove? Ja graag!

Een nieuw Oldenhove? Ja graag!

Op 24 september a.s. vraagt het college van Bloemendaal aan de raad om een principebesluit te nemen over de herontwikkeling van het verzorgingshuis Oldenhove in Overveen: de raad wordt gevraagd zich over de uitgangspunten uit te spreken, nog niet over een definitief bouwplan. Belangrijke vragen daarbij zijn of een nieuw verzorgingshuis noodzakelijk is, wat de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 19 september 2015
Hoe doe je democratie?

Hoe doe je democratie?

Dat er aan de bestuurscultuur in Bloemendaal wat moet veranderen is inmiddels bij alle raadsleden evident. Hoe we daar komen, blijft een worsteling. D66 heeft na de rapportage van de burgemeester aan de Commissaris van de Koning eerst naar zichzelf gekeken. Hoe gedragen wij ons? Hoe kan dat beter? Verschillende betrokkenen hebben verschillende meningen over…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 11 september 2015
Vluchtelingenhulp in Bloemendaal

Vluchtelingenhulp in Bloemendaal

Het zal niemand ontgaan zijn dat de stroom vluchtelingen uit oorlogsgebieden enorm toeneemt, zowel binnen Europa als aan de grenzen van Europa. De beelden in de media zijn schokkend. Naar aanleiding daarvan hebben veel inwoners de raadsleden benaderd, onder meer op de Bloemendaalse Jaarmarkt, met de vraag: wat gaat de gemeente doen? Wat gaan jullie…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 10 juli 2015
Kaders Elswoutshoek

Kaders Elswoutshoek

Het college heeft onlangs een besluit genomen over een concept-aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonhuis op landgoed Elswoutshoek en maakt daarbij gebruik van de door de raad afgegeven verklaring van geen bedenkingen (VVGB). De raad kwam daarvoor in de zomervakantie weer bij elkaar. De VVGB is door de raad in 2013…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 8 mei 2015 woensdag 6 mei 2015 maandag 13 april 2015
Werkbezoek aan regionaal werkplein

Werkbezoek aan regionaal werkplein

Op woensdag 1 april bezochten raadsleden en bestuurders de vernieuwde locatie van het Werkplein aan de Zijlsingel in Haarlem. Het is in ieder geval een  mooie werklocatie gevonden. Voor inwoners en werkgevers is er nu 1 regionale plek waar gesprekken plaatsvinden over werken en scholing. Binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond werken negen…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 31 maart 2015 dinsdag 10 maart 2015 donderdag 19 februari 2015 vrijdag 23 januari 2015
D66-fractievoorzitter Westphal blikt terug op een roerige week

D66-fractievoorzitter Westphal blikt terug op een roerige week

De burgemeester weg, een wethouder weg. Een motie van wantrouwen tegen een derde bestuurder. Al met al was er sprake van een tumultueuze week in de Bloemendaalse politiek. Hoe heeft D66-fractievoorzitter Jerker Westphal de afgelopen dagen ervaren? “Ik kijk met gemengde gevoelens terug. Op dit soort commotie zit niemand te wachten. Het is jammer dat…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 januari 2015

D66 Bloemendaal overrompeld door vertrek wethouder De Rooij

D66 Bloemendaal voelt zich overrompeld door het plotselinge vertrek van Groen Links-wethouder Marjolein de Rooij. Zij heeft op 4 januari jl. aangekondigd dat ze een baan heeft geaccepteerd bij een Bloemendaalse ontwikkelingsorganisatie in Tanzania, een opmerkelijke keuze gezien het feit dat ze pas een half jaar geleden is geïnstalleerd als wethouder voor de gehele ambtsperiode…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 25 december 2014 maandag 22 december 2014
Ter herinnering aan Frits Roemers

Ter herinnering aan Frits Roemers

Iedereen zal bij het vernemen van het bericht van iemand’s  plotselinge overlijden automatisch terugdenken aan de laatste keer dat men de overledene heeft gesproken. Voor mij was dat eind mei jl. in de hal van het gebouw van Publieke Werken tijdens de fotopresentatie van de nieuwe wethouders. Frits spoedde zich vlug en lenig de trap…

Bekijk nieuwsbericht
D66 steunt aangifte van schending geheimhoudingsplicht

D66 steunt aangifte van schending geheimhoudingsplicht

Onlangs heeft raadslid mevrouw Roos geheime stukken gepubliceerd op de website van Hart voor Bloemendaal (HvB). De gemeente had geheimhouding opgelegd vanwege bepalingen in de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). De burgemeester heeft, als voorzitter van de gemeenteraad, op basis van het proces-verbaal van de notaris en de publicatie op de website van HvB geconstateerd…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 10 december 2014
D66 en GroenLinks stellen vragen over mogelijke verkoop Vafamil terrein

D66 en GroenLinks stellen vragen over mogelijke verkoop Vafamil terrein

Op 10 december hebben D66 en GroenLinks schriftelijke vragen (artikel 40 RvO) gesteld aan het college van Bloemendaal over de mogelijke verkoop van een natuurcamping-terrein aan de Zeeweg in Overveen. Er is grote zorg over een mogelijk natuur-verstorende bestemming als dit terrein, dat in het Nationaal Park ligt, wordt verkocht aan particulieren. Voorafgaand…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 3 december 2014
Gemeente zet nodige stappen voor lokaal goed geregelde zorg in 2015

Gemeente zet nodige stappen voor lokaal goed geregelde zorg in 2015

Terwijl de alarmbellen afgaan in de media als het gaat over de voortgang van de drie decentralisaties bij de meeste gemeenten, verloopt de transitie in de gemeente Bloemendaal voortvarend onder leiding van onze ervaren D66-wethouder Jur Botter. Tientallen contracten zijn afgesloten met aanbieders en in de gemeenteraad van 27 november zijn het beleidsplan en alle…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 27 november 2014 maandag 10 november 2014 zaterdag 1 november 2014 vrijdag 31 oktober 2014

Hogere kwaliteit raadsvoorstellen nodig

D66 heeft met een motie meer aandacht gevraagd voor het raadsperspectief bij het opstellen van raadsvoorstellen. Raadsvoorstellen moeten alle informatie bevatten die raadsleden nodig hebben om hun kaderstellende rol goed uit te kunnen voeren. De daaruit voortvloeiende raadsbesluiten eenduidig, compleet en helder geformuleerd moeten zijn, om duidelijk te zijn voor de inwoners. …

Bekijk nieuwsbericht