Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 november 2017 maandag 6 november 2017 donderdag 2 november 2017
Iedereen is welkom hier: voorwaarde is dat gebied mooi blijft en beschermd wordt

Iedereen is welkom hier: voorwaarde is dat gebied mooi blijft en beschermd wordt

Op 2 november 2017 heeft het ontwikkelperspectief Binnenduinrand een zienswijze meegekregen van de raad van de gemeente Bloemendaal door een voorstel van GroenLinks, D66, VVD, PvdA en CDA. Het is bijzonder dat de gemeenten in de regio onder regie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) dit ontwikkelperspectief op de binnenduinrand hebben opgesteld en…

Bekijk nieuwsbericht
Mededeling in de raad over citaten

Mededeling in de raad over citaten

Op 2 november heeft fractievoorzitter Conny van Stralen een mededeling gedaan in de raadsvergadering: De eigenaren van het landgoed Elswoutshoek in Overveen citeren momenteel op social media regelmatig uit interne D66 e-mails afkomstig uit de computer van een voormalig D66-raadslid. In de afgelopen commissie bestuur & middelen herhaalden ze dat ook hier…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 oktober 2017 donderdag 28 september 2017
Licht voor hockeyspelers?

Licht voor hockeyspelers?

D66 staat voor verantwoord bestuur. De Raad van State heeft de raad van Bloemendaal opgedragen het bestemmingsplan te repareren. Gezien de uitkomst van de onderzoeken naar vleermuizen ziet D66 geen reden om de “reparatie” van het bestemmingsplan tegen te houden nadat de raad eerder unaniem het bestemmingsplan 2012 inclusief de mogelijkheid van veldverlichting had aangenomen.…

Bekijk nieuwsbericht
Ruimtelijke regels vernieuwd

Ruimtelijke regels vernieuwd

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft de ruimtelijke regels om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te beoordelen aangescherpt. De nota ruimtelijke beoordeling en de nota bijgebouwen worden vernieuwd. Ruimtelijke beoordeling Het doel van de nota ruimtelijke beoordeling is om de verzoeken om afwijking van het bestemmingsplan goed en efficiënt te kunnen geleiden en biedt hiervoor een…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 21 juli 2017 donderdag 18 mei 2017
Bakkerlaan, Landje en Bispinckpark gezamenlijk ontwikkelen

Bakkerlaan, Landje en Bispinckpark gezamenlijk ontwikkelen

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft op 18 mei het Stedenbouwkundig Plan voor nieuwbouwplannen aan de Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 vastgesteld. Er is een voorwaarde toegevoegd dat er met medeneming van dit gebied een stedenbouwkundig perspectief wordt opgesteld voor het bredere gebied (inclusief Landje van Van Riessen en Bispinckpark). Dit stedenbouwkundig perspectief wordt dan straks gebruikt als…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 20 april 2017
Mobiliteitsfonds krijgt vaart

Mobiliteitsfonds krijgt vaart

In 2013 zijn de colleges van de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort de ‘Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland’ aangegaan. Deze regeling bestaat uit een beleidsvisie met een projectenlijst en een mobiliteitsfonds. Hierin storten alle deelnemende gemeenten geld en dit jaar wordt er voor het eerst meer geld besteed aan projecten dan dat er gespaard wordt.…

Bekijk nieuwsbericht
Landgoederenbeleid wordt nog niet concreet in Bloemendaal Conny van Stralen

Landgoederenbeleid wordt nog niet concreet in Bloemendaal

Eind vorig jaar stelde de raad het nieuwe landgoederenbeleid vast. Hierin zijn de toetsingsregels voor de bescherming maar ook voor het eigentijds gebruik van de cultuurhistorische landgoederen vastgelegd. In deze nota is ook bepaald dat het beleid niet direct in bestemmingsplannen vertaald gaat worden maar het toetsingsinstrument is bij nieuwe plannen. Daarna…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 30 maart 2017
Vragen over Bijduinhof

Vragen over Bijduinhof

Het is niet de eerste keer dat de bouwwerkzaamheden aan de Bijduinhof protesten opleveren en vragen in de raad. Maar nu de “ondergrondse” parkeergarage zichtbaar wordt, is de gemeenteraad onthutst. Hoe heeft dit zo ver kunnen komen? In de raadsvergadering heeft D66 samen met PvdA en CDA over dit bouwproject weer vragen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 24 maart 2017
De deur nog op een kier…

De deur nog op een kier…

In de commissievergadering van 24 maart is nog geen overeenstemming bereikt over het collegevoorstel voor het landgoed Elswoutshoek.  Maar de deur staat nog op een kier. Het gaat om het wijzigen van de bestemming van het woonhuis naar materiaalberging, het bouwen van een vervangend huis van dezelfde afmetingen, en het slopen en herbouwen van een…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 19 februari 2017 vrijdag 6 januari 2017
Reactie op boek over de politiek

Reactie op boek over de politiek

Recent heeft een landgoedeigenaar van de gemeente Bloemendaal het boek ‘Niet ons soort mensen’ gepubliceerd met daarin verhalen over zijn ervaringen met de gemeente en de politiek van Bloemendaal. In de gemeenteraad is veelvuldig gedebatteerd over dit landgoed. De fractie van D66 Bloemendaal geeft er de voorkeur aan om het politieke debat in de gemeenteraad te blijven voeren…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 december 2016 dinsdag 29 november 2016 donderdag 3 november 2016 vrijdag 28 oktober 2016
Vogelenzang vitaler

Vogelenzang vitaler

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft een voorstel aangenomen om de vitaliteit van het dorp Vogelenzang te gaan versterken met gerichte projecten samen met de inwoners. De inwoners van Vogelenzang hebben bij de gemeenteraad aangekaart dat zij de veranderingen die het dorp ondergaat willen gaan sturen. Door vergrijzing loopt niet alles lekker en…

Bekijk nieuwsbericht
Maatwerk in een consequent kader voor de boegbeelden van de binnenduinrand

Maatwerk in een consequent kader voor de boegbeelden van de binnenduinrand

Gisteren is de landgoederennota door de gemeenteraad van Bloemendaal aangenomen. Kern van de nota is dat de eenheid van de cultuurhistorische landgoederen behouden moet blijven, inclusief de waardevolle natuur. In Bloemendaal zijn 20 landgoederen aangewezen die onder deze nota vallen. De eigenaren zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van de landgoederennota.

D66 is blij dat…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 29 september 2016
Wat doe je aan meeuwenoverlast?

Wat doe je aan meeuwenoverlast?

De fractie van D66 Bloemendaal heeft deze zomer een aantal klachten van bewoners uit Overveen gekregen over de overlast van de meeuwen. Die overlast komt jaarlijks terug en vindt plaats in het voorjaar en de zomer als meeuwen nesten maken op daken. De overlast bestaat uit geluidsoverlast van de nesten op platte daken en…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 28 april 2016

Burgerinitiatief rotonde Brederodelaan leidt tot aanpassing oorspronkelijk ontwerp

Twee inwoners van Bloemendaal hebben in september 2015 voor het eerst in onze gemeente een burgerinitiatief ingediend. Dit burgerinitiatief betrof een voorstel van een buurtcomité om de verkeersveiligheid voor de kruisingen Brederodelaan – Duinlustparkweg/Wietze Noormanlaan en Brederodelaan – Zocherlaan te vergroten door het aanleggen van een rotonde. Hierdoor zouden fietsers niet meer over hoeven te steken. Dit burgerinitiatief…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 12 april 2016