Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 30 september 2018
Vitaal Vogelenzang – een mooi voorbeeld van participatie

Vitaal Vogelenzang – een mooi voorbeeld van participatie

Ruim twee jaar geleden is het project `Vitaal Vogelenzang` van start gegaan. Het doel van dit project is om de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Vogelenzang te verbeteren. Hiervoor is een Denktank opgericht, bestaande uit afgevaardigden van een aantal organisaties in Vogelenzang. Een belangrijk onderdeel van het project is nieuwbouw. De…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 29 augustus 2018 woensdag 11 juli 2018 zaterdag 7 juli 2018
Coalitieakkoord biedt goede mogelijkheid voor brede inbreng inwoners

Coalitieakkoord biedt goede mogelijkheid voor brede inbreng inwoners

Het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022 tussen D66, CDA en VVD heeft veel reacties opgeleverd. Deze waren uiteenlopend van aard: “De een vond dit akkoord te algemeen geformuleerd, de ander daarentegen was er juist positief over omdat hiermee niet alles was dichtgetimmerd, ” aldus fractievoorzitter Lex Oude Weernink. Positief is in ieder geval dat  diverse onderdelen van…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 4 juli 2018 vrijdag 8 juni 2018 vrijdag 1 juni 2018 woensdag 9 mei 2018
D66 voor evaluatie inspraak

D66 voor evaluatie inspraak

Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad van Bloemendaal ervoor gekozen alle inwoners van de gemeente de mogelijkheid te geven in te spreken op nieuw geïntroduceerde inspreekavonden, de zogenaamde Beeldvormende Avonden. Graag wil D66 deze verandering evalueren om vast te stellen of we hiermee met de inwoners in gesprek komen over onze besluitvorming, zoals beoogd. …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 13 april 2018
D66 steunt onderzoek Elswoutshoek

D66 steunt onderzoek Elswoutshoek

In de gemeenteraadsvergadering van 12 april is de motie “Onderzoek Elswoutshoek” aangenomen. Daarin wordt de burgemeester gevraagd een extern, onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de gebeurtenissen in 2014 rond het dossier Elswoutshoek. D66 was – naast VVD, CDA en GroenLinks – mede-indiener van deze motie. De burgemeester had eerder aangegeven dat…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 29 maart 2018
Nieuwe fractie geinstalleerd

Nieuwe fractie geinstalleerd

Op 29 maart 2018 zijn Lex Oude Weernink, Sacha Kuijs en Eva Voorham geinstalleerd als raadslid in de gemeente Bloemendaal. Lex  zal als fractievoorzitter optreden van de nieuwe fractie. Sacha gaat plaatsnemen in de commissie grondgebied en Eva in de commissie samenleving. Daarnaast is Philip Groen geinstalleerd als commissielid voor de commissie bestuur en middelen en…

Bekijk nieuwsbericht
Afscheid van de oude fractie

Afscheid van de oude fractie

Het afdelingsbestuur en de leden hebben op maandag 27 maart al afscheid kunnen nemen van de oude fractie, maar op 28 maart was het dan toch echt de laatste raadsvergadering voor Conny van Stralen, Jerker Westphal, Maurits van Tol en Hein Struben. Voor Hein en Maurits was het een relatief korte periode, maar Jerker en…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 22 maart 2018
Dank voor uw stem

Dank voor uw stem

Beste dorpsgenoten, Bij een opkomst percentage van 67% heeft D66 1679 stemmen gekregen, goed voor 3 van de 19 zetels. Wij bedanken iedereen, die op ons gestemd hebben en ons het vertrouwen hebben gegeven. We gaan weer constructief aan de gang met goed wonen, goed onderwijs, goed klimaat.

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 16 maart 2018 zaterdag 10 maart 2018 donderdag 8 maart 2018
Plannen Reinwaterpark stapje verder en grote stap groener

Plannen Reinwaterpark stapje verder en grote stap groener

Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal onder voorwaarden ingestemd met het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan dat is aangevraagd door een ontwikkelaar voor het gebied ten westen van de Watertoren in Overveen. Dit voormalige bedrijfsterrein is al jaren aangewezen als zoekgebied voor woningbouw in de gemeentelijke Structuurvisie en er staat een aantal prachtige…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 23 februari 2018 woensdag 14 februari 2018
Jaarlijkse D66 valentijnstaart voor Repaircafé Overveen

Jaarlijkse D66 valentijnstaart voor Repaircafé Overveen

Dit jaar heeft D66 Bloemendaal ervoor gekozen het Repaircafé Overveen in het zonnetje te zetten. Al drie jaar lang draagt het repaircafé bij aan een duurzaam Bloemendaal doordat vrijwilligers hier bijna alle huishoudelijke zaken repareren. Iedereen is welkom met kapotte apparaten, speelgoed, kleding, en diverse andere artikelen zodat deze niet weggegooid hoeven te worden. Het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 februari 2018 donderdag 1 februari 2018
Integrale afweging voor Bispinckpark en omgeving heeft tijd nodig

Integrale afweging voor Bispinckpark en omgeving heeft tijd nodig

Op 1 februari heeft de raad van Bloemendaal het definitief bestemmingsplan voor de voormalige Martin Schildergarage aan de Dr. Dirk Bakkerlaan in Bloemendaal vastgesteld. Daarnaast is een voorstel van de VVD behandeld. Dit voorstel slaat nu al piketpalen voor het stedenbouwkundige perspectief Bispinckpark naar aanleiding van een uitgebreide reactie van omwonenden en blokkeert daarmee eigenlijk…

Bekijk nieuwsbericht
Raad formuleert breed gedragen zienswijze over voorkeursvariant Duinpolderweg

Raad formuleert breed gedragen zienswijze over voorkeursvariant Duinpolderweg

De raad van Bloemendaal heeft op 1 februari een gezamenlijke zienswijze aangenomen over de door de Provincie gekozen voorkeursvariant voor het project Duinpolderweg. Het is gelukt om de grootste gemene deler van de raad in gezamenlijke zienswijze te formuleren: de zuidelijkste variant heeft onze voorkeur. Goed dat er gekozen voor lokale oplossingen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 januari 2018
D66 maakt programma gemeenteraadsverkiezingen Bloemendaal bekend Staatssecretaris Menno Snel en de Bloemendaalse GR-kandidaten

D66 maakt programma gemeenteraadsverkiezingen Bloemendaal bekend

“Nu kiezen voor morgen” Dat is de slogan waarmee D66 Bloemendaal de campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gaat voeren. Vrijdag 19 januari maakte D66 Bloemendaal haar verkiezingsprogramma bekend. Daarin ligt de nadruk op een grotere betrokkenheid van de inwoners bij het lokale bestuur, kwaliteit van de leefomgeving en duurzaamheid. Staatssecretaris…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 10 november 2017
Voorstellen om Bloemendaal duurzamer te maken deels aanvaard

Voorstellen om Bloemendaal duurzamer te maken deels aanvaard

D66 heeft tijdens de begrotingsbehandeling op 8 november samen met GroenLinks vier voorstellen gedaan om Bloemendaal nog duurzamer te maken. Bloemendaalse is in 2017 uitgeroepen tot duurzaamste gemeente van Noord-Holland. Op arbeid-, participatie, onderwijs, cultuur scoort Bloemendaal zeer hoog. Natuurlijk helpt het erg dat we veel natuur hebben in de gemeente. Echter,…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 8 november 2017 maandag 6 november 2017 donderdag 2 november 2017