Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 mei 2017
Bakkerlaan, Landje en Bispinckpark gezamenlijk ontwikkelen

Bakkerlaan, Landje en Bispinckpark gezamenlijk ontwikkelen

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft op 18 mei het Stedenbouwkundig Plan voor nieuwbouwplannen aan de Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 vastgesteld. Er is een voorwaarde toegevoegd dat er met medeneming van dit gebied een stedenbouwkundig perspectief wordt opgesteld voor het bredere gebied (inclusief Landje van Van Riessen en Bispinckpark). Dit stedenbouwkundig perspectief wordt dan straks gebruikt als…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 20 april 2017
Mobiliteitsfonds krijgt vaart

Mobiliteitsfonds krijgt vaart

In 2013 zijn de colleges van de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort de ‘Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland’ aangegaan. Deze regeling bestaat uit een beleidsvisie met een projectenlijst en een mobiliteitsfonds. Hierin storten alle deelnemende gemeenten geld en dit jaar wordt er voor het eerst meer geld besteed aan projecten dan dat er gespaard wordt.…

Bekijk nieuwsbericht
Landgoederenbeleid wordt nog niet concreet in Bloemendaal Conny van Stralen

Landgoederenbeleid wordt nog niet concreet in Bloemendaal

Eind vorig jaar stelde de raad het nieuwe landgoederenbeleid vast. Hierin zijn de toetsingsregels voor de bescherming maar ook voor het eigentijds gebruik van de cultuurhistorische landgoederen vastgelegd. In deze nota is ook bepaald dat het beleid niet direct in bestemmingsplannen vertaald gaat worden maar het toetsingsinstrument is bij nieuwe plannen. Daarna…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 30 maart 2017
Vragen over Bijduinhof

Vragen over Bijduinhof

Het is niet de eerste keer dat de bouwwerkzaamheden aan de Bijduinhof protesten opleveren en vragen in de raad. Maar nu de “ondergrondse” parkeergarage zichtbaar wordt, is de gemeenteraad onthutst. Hoe heeft dit zo ver kunnen komen? In de raadsvergadering heeft D66 samen met PvdA en CDA over dit bouwproject weer vragen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 24 maart 2017
De deur nog op een kier…

De deur nog op een kier…

In de commissievergadering van 24 maart is nog geen overeenstemming bereikt over het collegevoorstel voor het landgoed Elswoutshoek.  Maar de deur staat nog op een kier. Het gaat om het wijzigen van de bestemming van het woonhuis naar materiaalberging, het bouwen van een vervangend huis van dezelfde afmetingen, en het slopen en herbouwen van een…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 19 februari 2017 vrijdag 6 januari 2017
Reactie op boek over de politiek

Reactie op boek over de politiek

Recent heeft een landgoedeigenaar van de gemeente Bloemendaal het boek ‘Niet ons soort mensen’ gepubliceerd met daarin verhalen over zijn ervaringen met de gemeente en de politiek van Bloemendaal. In de gemeenteraad is veelvuldig gedebatteerd over dit landgoed. De fractie van D66 Bloemendaal geeft er de voorkeur aan om het politieke debat in de gemeenteraad te blijven voeren…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 december 2016 dinsdag 29 november 2016 donderdag 3 november 2016 vrijdag 28 oktober 2016
Vogelenzang vitaler

Vogelenzang vitaler

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft een voorstel aangenomen om de vitaliteit van het dorp Vogelenzang te gaan versterken met gerichte projecten samen met de inwoners. De inwoners van Vogelenzang hebben bij de gemeenteraad aangekaart dat zij de veranderingen die het dorp ondergaat willen gaan sturen. Door vergrijzing loopt niet alles lekker en…

Bekijk nieuwsbericht
Maatwerk in een consequent kader voor de boegbeelden van de binnenduinrand

Maatwerk in een consequent kader voor de boegbeelden van de binnenduinrand

Gisteren is de landgoederennota door de gemeenteraad van Bloemendaal aangenomen. Kern van de nota is dat de eenheid van de cultuurhistorische landgoederen behouden moet blijven, inclusief de waardevolle natuur. In Bloemendaal zijn 20 landgoederen aangewezen die onder deze nota vallen. De eigenaren zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van de landgoederennota.

D66 is blij dat…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 29 september 2016
Wat doe je aan meeuwenoverlast?

Wat doe je aan meeuwenoverlast?

De fractie van D66 Bloemendaal heeft deze zomer een aantal klachten van bewoners uit Overveen gekregen over de overlast van de meeuwen. Die overlast komt jaarlijks terug en vindt plaats in het voorjaar en de zomer als meeuwen nesten maken op daken. De overlast bestaat uit geluidsoverlast van de nesten op platte daken en…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 28 april 2016

Burgerinitiatief rotonde Brederodelaan leidt tot aanpassing oorspronkelijk ontwerp

Twee inwoners van Bloemendaal hebben in september 2015 voor het eerst in onze gemeente een burgerinitiatief ingediend. Dit burgerinitiatief betrof een voorstel van een buurtcomité om de verkeersveiligheid voor de kruisingen Brederodelaan – Duinlustparkweg/Wietze Noormanlaan en Brederodelaan – Zocherlaan te vergroten door het aanleggen van een rotonde. Hierdoor zouden fietsers niet meer over hoeven te steken. Dit burgerinitiatief…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 12 april 2016 donderdag 7 april 2016
Extra raadsvergadering nodig? Conny van Stralen

Extra raadsvergadering nodig?

D66 ziet geen noodzaak tot een extra raadsvergadering op 7 april over de inspraakreactie bij de provinciale commissie door onze wethouder over de tussenstap Duinpolderweg. HvB, LB, PvdA en CDA hebben deze extra raadsvergadering aangevraagd. Na inzage in de inspraaktekst en een oproep van de burgemeester om nogmaals te bezien of extra…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 10 maart 2016
Vragen over nieuwbouw op landgoed Boekenroode in Aerdenhout (Update)

Vragen over nieuwbouw op landgoed Boekenroode in Aerdenhout (Update)

Binnenkort start op landgoed Boekenroode/Alverna de bouw van een appartementen-complex. De ontwikkeling bij klooster Alverna heeft een lange tijd stil gelegen, maar wordt nu weer opgepakt. Jerker Westphal, woordvoerder grondgebied van D66 Bloemendaal, heeft eind november een aantal vragen gesteld aan het college om meer informatie te krijgen welke afspraken er zijn gemaakt en…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 23 januari 2016 vrijdag 22 januari 2016
Gemeente Bloemendaal vernieuwt participatiebeleid

Gemeente Bloemendaal vernieuwt participatiebeleid

De afgelopen jaren heeft Bloemendaal al de nodige positieve ervaringen opgedaan met burgerparticipatie. Zo zijn bijvoorbeeld Bennebroekse inwoners betrokken bij het inrichten van de Schoollaan en hebben bewoners van Bloemendaal een initiatiefvoorstel ingediend voor een rotonde. De gemeente gaat nu een stap verder met een Handreiking voor burgerparticipatie, waardoor de gemeente meer…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 16 december 2015 dinsdag 1 december 2015 woensdag 18 november 2015 donderdag 5 november 2015
Algemene Beschouwingen

Algemene Beschouwingen

In de begrotingsraad op 5 november heeft Jerker Westphal, fractievoorzitter van D66 Bloemendaal, de volgende algemene beschouwing gehouden: Voorzitter, We wonen in een opmerkelijke gemeente. Enerzijds gaat het best goed in Bloemendaal. Er is veel om trots op te zijn. De decentralisatie van de zorg ligt op schema, de…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 31 oktober 2015
Nieuwe start coalitie Bloemendaal

Nieuwe start coalitie Bloemendaal

Persbericht van VVD, D66 en GroenLinks Bloemendaal “VVD en GroenLinks hebben in Bloemendaal D66 uitgenodigd terug te keren in de coalitie, waar zij drie weken geleden uitstapte. Onze drie partijen zijn overeengekomen dat het vorig jaar gesloten coalitieakkoord, dat wij nog steeds onderschrijven, hiervoor als basis zal dienen. Wij willen dit coalitieakkoord echter uitbreiden…

Bekijk nieuwsbericht