Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 maart 2018
Dank voor uw stem

Dank voor uw stem

Beste dorpsgenoten, Bij een opkomst percentage van 67% heeft D66 1679 stemmen gekregen, goed voor 3 van de 19 zetels. Wij bedanken iedereen, die op ons gestemd hebben en ons het vertrouwen hebben gegeven. We gaan weer constructief aan de gang met goed wonen, goed onderwijs, goed klimaat.

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 16 maart 2018 zaterdag 10 maart 2018 donderdag 8 maart 2018
Plannen Reinwaterpark stapje verder en grote stap groener

Plannen Reinwaterpark stapje verder en grote stap groener

Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Bloemendaal onder voorwaarden ingestemd met het voorlopig ontwerp stedenbouwkundig plan dat is aangevraagd door een ontwikkelaar voor het gebied ten westen van de Watertoren in Overveen. Dit voormalige bedrijfsterrein is al jaren aangewezen als zoekgebied voor woningbouw in de gemeentelijke Structuurvisie en er staat een aantal prachtige…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 23 februari 2018 woensdag 14 februari 2018
Jaarlijkse D66 valentijnstaart voor Repaircafé Overveen

Jaarlijkse D66 valentijnstaart voor Repaircafé Overveen

Dit jaar heeft D66 Bloemendaal ervoor gekozen het Repaircafé Overveen in het zonnetje te zetten. Al drie jaar lang draagt het repaircafé bij aan een duurzaam Bloemendaal doordat vrijwilligers hier bijna alle huishoudelijke zaken repareren. Iedereen is welkom met kapotte apparaten, speelgoed, kleding, en diverse andere artikelen zodat deze niet weggegooid hoeven te worden. Het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 5 februari 2018 donderdag 1 februari 2018
Integrale afweging voor Bispinckpark en omgeving heeft tijd nodig

Integrale afweging voor Bispinckpark en omgeving heeft tijd nodig

Op 1 februari heeft de raad van Bloemendaal het definitief bestemmingsplan voor de voormalige Martin Schildergarage aan de Dr. Dirk Bakkerlaan in Bloemendaal vastgesteld. Daarnaast is een voorstel van de VVD behandeld. Dit voorstel slaat nu al piketpalen voor het stedenbouwkundige perspectief Bispinckpark naar aanleiding van een uitgebreide reactie van omwonenden en blokkeert daarmee eigenlijk…

Bekijk nieuwsbericht
Raad formuleert breed gedragen zienswijze over voorkeursvariant Duinpolderweg

Raad formuleert breed gedragen zienswijze over voorkeursvariant Duinpolderweg

De raad van Bloemendaal heeft op 1 februari een gezamenlijke zienswijze aangenomen over de door de Provincie gekozen voorkeursvariant voor het project Duinpolderweg. Het is gelukt om de grootste gemene deler van de raad in gezamenlijke zienswijze te formuleren: de zuidelijkste variant heeft onze voorkeur. Goed dat er gekozen voor lokale oplossingen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 januari 2018
D66 maakt programma gemeenteraadsverkiezingen Bloemendaal bekend Staatssecretaris Menno Snel en de Bloemendaalse GR-kandidaten

D66 maakt programma gemeenteraadsverkiezingen Bloemendaal bekend

“Nu kiezen voor morgen” Dat is de slogan waarmee D66 Bloemendaal de campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gaat voeren. Vrijdag 19 januari maakte D66 Bloemendaal haar verkiezingsprogramma bekend. Daarin ligt de nadruk op een grotere betrokkenheid van de inwoners bij het lokale bestuur, kwaliteit van de leefomgeving en duurzaamheid. Staatssecretaris…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 10 november 2017
Voorstellen om Bloemendaal duurzamer te maken deels aanvaard

Voorstellen om Bloemendaal duurzamer te maken deels aanvaard

D66 heeft tijdens de begrotingsbehandeling op 8 november samen met GroenLinks vier voorstellen gedaan om Bloemendaal nog duurzamer te maken. Bloemendaalse is in 2017 uitgeroepen tot duurzaamste gemeente van Noord-Holland. Op arbeid-, participatie, onderwijs, cultuur scoort Bloemendaal zeer hoog. Natuurlijk helpt het erg dat we veel natuur hebben in de gemeente. Echter,…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 8 november 2017 maandag 6 november 2017 donderdag 2 november 2017
Iedereen is welkom hier: voorwaarde is dat gebied mooi blijft en beschermd wordt

Iedereen is welkom hier: voorwaarde is dat gebied mooi blijft en beschermd wordt

Op 2 november 2017 heeft het ontwikkelperspectief Binnenduinrand een zienswijze meegekregen van de raad van de gemeente Bloemendaal door een voorstel van GroenLinks, D66, VVD, PvdA en CDA. Het is bijzonder dat de gemeenten in de regio onder regie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) dit ontwikkelperspectief op de binnenduinrand hebben opgesteld en…

Bekijk nieuwsbericht
Mededeling in de raad over citaten

Mededeling in de raad over citaten

Op 2 november heeft fractievoorzitter Conny van Stralen een mededeling gedaan in de raadsvergadering: De eigenaren van het landgoed Elswoutshoek in Overveen citeren momenteel op social media regelmatig uit interne D66 e-mails afkomstig uit de computer van een voormalig D66-raadslid. In de afgelopen commissie bestuur & middelen herhaalden ze dat ook hier…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 oktober 2017 donderdag 28 september 2017
Licht voor hockeyspelers?

Licht voor hockeyspelers?

D66 staat voor verantwoord bestuur. De Raad van State heeft de raad van Bloemendaal opgedragen het bestemmingsplan te repareren. Gezien de uitkomst van de onderzoeken naar vleermuizen ziet D66 geen reden om de “reparatie” van het bestemmingsplan tegen te houden nadat de raad eerder unaniem het bestemmingsplan 2012 inclusief de mogelijkheid van veldverlichting had aangenomen.…

Bekijk nieuwsbericht
Ruimtelijke regels vernieuwd

Ruimtelijke regels vernieuwd

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft de ruimtelijke regels om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te beoordelen aangescherpt. De nota ruimtelijke beoordeling en de nota bijgebouwen worden vernieuwd. Ruimtelijke beoordeling Het doel van de nota ruimtelijke beoordeling is om de verzoeken om afwijking van het bestemmingsplan goed en efficiënt te kunnen geleiden en biedt hiervoor een…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 21 juli 2017 donderdag 18 mei 2017
Bakkerlaan, Landje en Bispinckpark gezamenlijk ontwikkelen

Bakkerlaan, Landje en Bispinckpark gezamenlijk ontwikkelen

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft op 18 mei het Stedenbouwkundig Plan voor nieuwbouwplannen aan de Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 vastgesteld. Er is een voorwaarde toegevoegd dat er met medeneming van dit gebied een stedenbouwkundig perspectief wordt opgesteld voor het bredere gebied (inclusief Landje van Van Riessen en Bispinckpark). Dit stedenbouwkundig perspectief wordt dan straks gebruikt als…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 20 april 2017
Mobiliteitsfonds krijgt vaart

Mobiliteitsfonds krijgt vaart

In 2013 zijn de colleges van de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort de ‘Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland’ aangegaan. Deze regeling bestaat uit een beleidsvisie met een projectenlijst en een mobiliteitsfonds. Hierin storten alle deelnemende gemeenten geld en dit jaar wordt er voor het eerst meer geld besteed aan projecten dan dat er gespaard wordt.…

Bekijk nieuwsbericht
Landgoederenbeleid wordt nog niet concreet in Bloemendaal Conny van Stralen

Landgoederenbeleid wordt nog niet concreet in Bloemendaal

Eind vorig jaar stelde de raad het nieuwe landgoederenbeleid vast. Hierin zijn de toetsingsregels voor de bescherming maar ook voor het eigentijds gebruik van de cultuurhistorische landgoederen vastgelegd. In deze nota is ook bepaald dat het beleid niet direct in bestemmingsplannen vertaald gaat worden maar het toetsingsinstrument is bij nieuwe plannen. Daarna…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 30 maart 2017
Vragen over Bijduinhof

Vragen over Bijduinhof

Het is niet de eerste keer dat de bouwwerkzaamheden aan de Bijduinhof protesten opleveren en vragen in de raad. Maar nu de “ondergrondse” parkeergarage zichtbaar wordt, is de gemeenteraad onthutst. Hoe heeft dit zo ver kunnen komen? In de raadsvergadering heeft D66 samen met PvdA en CDA over dit bouwproject weer vragen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 24 maart 2017
De deur nog op een kier…

De deur nog op een kier…

In de commissievergadering van 24 maart is nog geen overeenstemming bereikt over het collegevoorstel voor het landgoed Elswoutshoek.  Maar de deur staat nog op een kier. Het gaat om het wijzigen van de bestemming van het woonhuis naar materiaalberging, het bouwen van een vervangend huis van dezelfde afmetingen, en het slopen en herbouwen van een…

Bekijk nieuwsbericht