Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 november 2020 vrijdag 18 september 2020
Projectontwikkelaars gaan meebetalen aan bovenwijkse voorzieningen

Projectontwikkelaars gaan meebetalen aan bovenwijkse voorzieningen

De raad van Bloemendaal roept het college op om een Nota Kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen op te stellen, opdat projectontwikkelaars ook meebetalen aan dergelijke faciliteiten. D66 wil Bloemendaal zo mooi houden als het is. Dat kost geld. Zeker nu het slecht gaat met de gemeentefinanciën, moet gezocht worden naar nieuwe financieringsvormen. Een mogelijkheid…

Bekijk nieuwsbericht
D66 wil Caprera behouden met aandacht voor de omgeving

D66 wil Caprera behouden met aandacht voor de omgeving

D66 vindt het verstandig om de APV aan te passen vanwege Caprera. Daarmee komt een einde aan jarenlange onzekerheid over het feitelijk aantal toegestane `incidentele festiviteiten`, waarbij ruimere geluidnormen gelden dan gewoonlijk. De APV moet wel strikt gehandhaafd worden. D66 staat voor een cultuurbeleid, dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 5 juli 2020 zaterdag 4 juli 2020
Raad hakt knoop door over huisvesting statushouders en sociale woningbouw

Raad hakt knoop door over huisvesting statushouders en sociale woningbouw

In de gemeenteraad van 30 juni stond een raadsvoorstel op de agenda voor de huisvesting van statushouders. Daarin werd voorgesteld om de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties open te breken om zoveel mogelijk extra statushouders te huisvesten in bestaande sociale huurwoningen en ook weer op Dennenheuvel . Een aantal fracties waaronder die van D66…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 3 juli 2020 maandag 29 juni 2020
D66 wil projectontwikkelaars laten meebetalen aan bovenwijkse voorzieningen Witte Hond

D66 wil projectontwikkelaars laten meebetalen aan bovenwijkse voorzieningen

Een motie wordt ingediend om bovenwijkse voorzieningen gedeeltelijk door ontwikkelaars te laten financieren. D66 wil Bloemendaal zo mooi houden als het is. Dat kost geld. Zeker nu het slecht gaat met de gemeentefinanciën, moet gezocht worden naar nieuwe financieringsvormen om de lasten voor de inwoners waar mogelijk te beperken én het unieke…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 25 april 2020
Kerntakendiscussie uitgesteld Eerste digitale raadsvergadering

Kerntakendiscussie uitgesteld

“Onzekere tijden nopen tot extra zorgvuldigheid.”  In de (digitale) gemeenteraadsvergadering van 16 april is gesproken over het moment waarop de zogeheten Kerntakendiscussie zou moeten plaatsvinden. Vanuit het college werd aangedrongen op een spoedige behandeling van dit onderwerp vanwege een oplopend tekort op de gemeentelijke begroting. De meeste partijen, waaronder D66, waren echter…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 6 april 2020
Rust weergekeerd bij blauwe reigers Blauwe reigernesten Bennebroekervaart

Rust weergekeerd bij blauwe reigers

De schriftelijke vragen over de blauwe reigers zijn inmiddels beantwoord. Er heeft een breed overleg plaatsgevonden tussen de aannemer, de ingeschakelde ecoloog, het hoogheemraadschap van Rijnland en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. Er is daarbij overeenstemming bereikt over een uitvoeringswijze die minder lawaai en minder trillingen veroorzaakt. Bovendien wordt nu steeds verder van de…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 2 april 2020
Blauwe reigers en stikstof Beschoeiingswerkzaamheden Meerweg

Blauwe reigers en stikstof

Gealarmeerd door een krantenbericht over de verstoring van blauwe reigers en vanwege de komst van het nieuwe stikstofregistratiesysteeem heeft de D66-fractie diverse technische vragen gesteld aan het college. Allereerst was er op 24 maart de introductie van het stikstofregistratiesysteem. Het zal niemand ontgaan zijn dat door de overbelasting van onze natuurgebieden met…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 28 maart 2020 zondag 22 maart 2020 zaterdag 14 maart 2020
Oplossing voor opvang statushouders in nieuwe fase

Oplossing voor opvang statushouders in nieuwe fase

In de gemeenteraad van donderdag 12 maart is uitvoerig gedebatteerd over een oplossing voor de opvang van statushouders en andere woningzoekenden in de gemeente Bloemendaal. Een daartoe door D66, GroenLinks en Zelfstandig Bloemendaal ingediend amendement om een brede aanpak van deze spoedhuisvesting in de gemeente Bloemendaal mogelijk te maken, kon uiteindelijk ook rekenen op steun…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 17 februari 2020
Regionale samenwerking is essentieel Zuid-Kennemerland

Regionale samenwerking is essentieel

Een kleine gemeente als Bloemendaal kan alleen zelfstandig blijven door regionaal samen te werken. Het is dan ook goed dat de gemeenteraad de Zuid-Kennemer Agenda en de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland heeft vastgesteld. De Zuid-Kennemer Agenda bevat belangrijke opgaven voor de toekomst. Het gaat onder meer om woningbouw, mobiliteit en de energietransitie. Dergelijke opgaven…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 14 februari 2020
Taart voor Landje van De Boer Landje van de Boer

Taart voor Landje van De Boer

Op Valentijnsdag zet D66 gewoontegetrouw vrijwilligers in het zonnetje. Dit jaar is het thema kringlooplandbouw. D66 Bloemendaal gaf daarom een taart aan de vrijwilligers van Landje van De Boer. Het Landje van De Boer was ooit van de gebroeders De Boer. In twaalf jaar tijd hebben de vrijwilligers van de Stichting Landje…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 29 januari 2020 zaterdag 11 januari 2020
Nieuwjaarsbijeenkomst D66 Bloemendaal op dinsdag 21 januari om 20:00 uur in het Gemeentehuis te Overveen

Nieuwjaarsbijeenkomst D66 Bloemendaal op dinsdag 21 januari om 20:00 uur in het Gemeentehuis te Overveen

Uitnodiging D66 wil graag uw mening horen! De gemeente Bloemendaal staat aan het begin van het nieuwe jaar voor een grote uitdaging. Enerzijds zijn de voorzieningen in onze gemeente prima op orde. Anderzijds hangt daar een fors prijskaartje aan. De financiële positie van de gemeente Bloemendaal komt in toenemende…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 1 januari 2020 woensdag 18 december 2019 zaterdag 14 december 2019 maandag 11 november 2019 zondag 10 november 2019
Algemene Beschouwingen

Algemene Beschouwingen

Afgelopen donderdag waren de Algemene Beschouwingen in de raadszaal. D66 Bloemendaal bouwt naar een toekomst waar we geen problemen doorschuiven naar volgende generaties maar kiezen voor constructieve investeringen in duurzame energie, goede onderwijshuisvesting en schoon openbaar vervoer.

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 5 oktober 2019
Géén veto over opwaardering spoor Spoor Overveen

Géén veto over opwaardering spoor

Verbetering openbaar vervoer van vitaal belang voor bereikbaarheid en leefbaarheid Zuid-Kennemerland. In de vergadering van de Bloemendaalse gemeenteraad van 31 oktober moet een besluit worden genomen over het wel of niet uitspreken van een veto over een regionale bijdrage aan de capaciteitsvergroting van de spoorverbinding tussen Haarlem en Zandvoort. D66 Bloemendaal…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 27 september 2019
Regionale Energiestrategie Amer centrale

Regionale Energiestrategie

Deze week spraken wereldleiders op een VN-top in New York over klimaatverandering. Tijdens de raad van 26 september spraken raadsleden in Bloemendaal ook over de klimaatverandering. Misschien was deze raadsvergadering nog wel belangrijker dan de VN-gesprekken. Want op lokaal niveau moet het gebeuren! In Nederland is een grootschalig programma opgetuigd om de…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 8 september 2019
Eensgezindheid in Bloemendaal

Eensgezindheid in Bloemendaal

Een artikel met deze kop in het Haarlems Dagblad van afgelopen zaterdag gaf duidelijk de essentie weer van de extra raadsvergadering van donderdag 5 september. Deze bijeenkomst vond plaats naar aanleiding van de onrust die is ontstaan onder aanwonenden van de spoorlijn van Haarlem naar Zandvoort over de plannen om het treinverkeer naar de badplaats…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 5 juli 2019 dinsdag 18 juni 2019 zaterdag 1 juni 2019