Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 april 2019 dinsdag 9 april 2019 vrijdag 22 maart 2019 maandag 28 januari 2019 vrijdag 18 januari 2019 zondag 16 december 2018
Verhoging OZB is onvermijdelijk

Verhoging OZB is onvermijdelijk

Investeren in de toekomst blijft noodzakelijk De Onroerend Zaak Belasting (OZB) stijgt in 2019 met iets meer dan 12%. Waarom? Omdat Bloemendaal een dure huishouding heeft. Diverse maatregelen zijn nodig om de voorzieningen op peil te houden of te verbeteren, en dat kost geld. Deze zijn in het nieuwe collegeprogramma opgenomen.…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 14 december 2018 vrijdag 9 november 2018
Begrotingsraad

Begrotingsraad

Tijdens de Begrotingsraad op 8 november heeft fractievoorzitter Lex Oude Weernink de volgende algemene beschouwingen voorgedragen: Inleiding Wij leven in een omgeving die volop in beweging is. Een samenleving op zoek naar oplossingen voor de vraagstukken van morgen. De gevolgen van de opwarming van de aarde worden merkbaar. Dat vraagt om…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 7 november 2018 maandag 5 november 2018 zondag 21 oktober 2018 zaterdag 27 oktober 2018 zondag 28 oktober 2018 zaterdag 27 oktober 2018
Raadslid in de klas

Raadslid in de klas

Binnen een democratische rechtstaat zijn er weinig zaken zo belangrijk als burgerschapsvorming. Dit brengt kinderen immers de kennis en vaardigheden bij die ze nodig hebben om de democratie actief te kunnen vormgeven. Door de jaren heen is er in Bloemendaal een programma ontwikkeld dat zowel bij docenten als bij leerlingen in de smaak valt. Het…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 30 september 2018
Vitaal Vogelenzang – een mooi voorbeeld van participatie

Vitaal Vogelenzang – een mooi voorbeeld van participatie

Ruim twee jaar geleden is het project `Vitaal Vogelenzang` van start gegaan. Het doel van dit project is om de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Vogelenzang te verbeteren. Hiervoor is een Denktank opgericht, bestaande uit afgevaardigden van een aantal organisaties in Vogelenzang. Een belangrijk onderdeel van het project is nieuwbouw. De…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 29 augustus 2018 woensdag 11 juli 2018 zaterdag 7 juli 2018
Coalitieakkoord biedt goede mogelijkheid voor brede inbreng inwoners

Coalitieakkoord biedt goede mogelijkheid voor brede inbreng inwoners

Het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022 tussen D66, CDA en VVD heeft veel reacties opgeleverd. Deze waren uiteenlopend van aard: “De een vond dit akkoord te algemeen geformuleerd, de ander daarentegen was er juist positief over omdat hiermee niet alles was dichtgetimmerd, ” aldus fractievoorzitter Lex Oude Weernink. Positief is in ieder geval dat  diverse onderdelen van…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 4 juli 2018 vrijdag 8 juni 2018 vrijdag 1 juni 2018 woensdag 9 mei 2018
D66 voor evaluatie inspraak

D66 voor evaluatie inspraak

Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad van Bloemendaal ervoor gekozen alle inwoners van de gemeente de mogelijkheid te geven in te spreken op nieuw geïntroduceerde inspreekavonden, de zogenaamde Beeldvormende Avonden. Graag wil D66 deze verandering evalueren om vast te stellen of we hiermee met de inwoners in gesprek komen over onze besluitvorming, zoals beoogd. …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 13 april 2018
D66 steunt onderzoek Elswoutshoek

D66 steunt onderzoek Elswoutshoek

In de gemeenteraadsvergadering van 12 april is de motie “Onderzoek Elswoutshoek” aangenomen. Daarin wordt de burgemeester gevraagd een extern, onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de gebeurtenissen in 2014 rond het dossier Elswoutshoek. D66 was – naast VVD, CDA en GroenLinks – mede-indiener van deze motie. De burgemeester had eerder aangegeven dat…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 29 maart 2018
Nieuwe fractie geinstalleerd

Nieuwe fractie geinstalleerd

Op 29 maart 2018 zijn Lex Oude Weernink, Sacha Kuijs en Eva Voorham geinstalleerd als raadslid in de gemeente Bloemendaal. Lex  zal als fractievoorzitter optreden van de nieuwe fractie. Sacha gaat plaatsnemen in de commissie grondgebied en Eva in de commissie samenleving. Daarnaast is Philip Groen geinstalleerd als commissielid voor de commissie bestuur en middelen en…

Bekijk nieuwsbericht
Afscheid van de oude fractie

Afscheid van de oude fractie

Het afdelingsbestuur en de leden hebben op maandag 27 maart al afscheid kunnen nemen van de oude fractie, maar op 28 maart was het dan toch echt de laatste raadsvergadering voor Conny van Stralen, Jerker Westphal, Maurits van Tol en Hein Struben. Voor Hein en Maurits was het een relatief korte periode, maar Jerker en…

Bekijk nieuwsbericht