Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 4 september 2021
Vaststelling verkiezingsprogramma op 28 september a.s.

Vaststelling verkiezingsprogramma op 28 september a.s.

Het conceptverkiezingsprogramma van D66 Bloemendaal is gereed. Het is een uitgebreid programma geworden, dat een heldere leidraad biedt voor de toekomstige D66-fractie, en de basis zal vormen voor eventuele coalitie-onderhandelingen. Op basis van het vastgestelde programma wordt een verkorte publieksversie opgesteld, die we gebruiken in de verkiezingscampagne. Alle leden hebben het conceptprogramma…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 23 juli 2021 zondag 11 juli 2021 vrijdag 9 juli 2021

Afscheid Eva Voorham en benoeming Erik Alexander Kempenaar

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces namen we afscheid van Eva Voorham, die ruim drie jaar in de raad gezeten heeft. Tijdens haar afscheidsspeech vergeleek Eva de raad met een hart, het hart van de gemeente, maar dat soms ook last heeft van verstopte aders en geopereerd moet worden. Eva stond stil bij…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 24 juni 2021 zondag 6 juni 2021 vrijdag 4 juni 2021 zaterdag 29 mei 2021
Niet alleen de lasten maar ook de lusten bij duurzame energie-opwekking Windturbine

Niet alleen de lasten maar ook de lusten bij duurzame energie-opwekking

Het opstellen van een regionale energiestrategie komt voort uit het Klimaatakkoord. Op 3 juni beslist de gemeenteraad van Bloemendaal over de eerste versie van deze strategie, de RES 1.0. In 2030 moet een bepaalde hoeveelheid wind- en zonne-energie op land opgewekt worden en daarvoor zijn zoekgebieden aangewezen. Elke twee jaar wordt de RES vernieuwd en…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 april 2021 zaterdag 17 april 2021 woensdag 31 maart 2021

Thema-bijeenkomsten verkiezingsprogramma GR2022

Nog nagenietend van de zetelwinst van D66 bij de landelijke verkiezingen, gaan wij verder. Immers, ook lokaal willen wij een eerlijke, groene en progressieve maatschappij. We nodigen je daarom van harte uit om mee te denken over ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. De agenda staat hieronder. De bijeenkomsten (via Zoom) vinden altijd van 20…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 18 maart 2021
SUPERTROTS!

SUPERTROTS!

Supertrots zijn we! Op Sigrid, op de partij, en vooral op onze lokale vrijwilligers die hebben geholpen de partij naar recordhoogten te stuwen. Door te flyeren, mee te doen aan ‘Schoon Bloemendaal-acties’ of door goede gesprekken te voeren met buren, vrienden en familie over de toekomst van onze samenleving. In Bloemendaal hebben…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 oktober 2021
In Memoriam: Krien van Trigt Krien van Trigt

In Memoriam: Krien van Trigt

Afgelopen weekend heeft ons het droevige nieuws bereikt dat Krien van Trigt op 88-jarige leeftijd is overleden. Krien was lid van D66 vanaf het prille begin van de partij. Krien was een bekende verschijning in Bennebroek, mede door zijn jarenlange vrijwilligerswerk voor BSM en zijn politieke carrière. Hij heeft diverse rollen vervuld…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 17 maart 2021 maandag 29 maart 2021
Robert van Bussel heeft afscheid genomen als bestuurssecretaris

Robert van Bussel heeft afscheid genomen als bestuurssecretaris

Onlangs heeft Robert van Bussel, secretaris van D66 Bloemendaal, digitaal afscheid genomen van het bestuur, omdat hij aan het einde van zijn bestuurstermijn is gekomen. Robert, gepensioneerd huisarts en musicoloog, was jarenlang de bescheiden, gewetensvolle kracht van het bestuur. Robert treedt niet gauw op de voorgrond, maar was altijd aanwezig. Nooit haantje-de-voorste,…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 14 maart 2021 dinsdag 2 maart 2021
In Memoriam Arie Goote Vlaggen half stok

In Memoriam Arie Goote

Dinsdag 2 maart was de uitvaart van Arie Goote. Gemeenteraads- en commissieleden, het college van B&W en de ambtelijke organisatie brachten hem bij het gemeentehuis een laatste groet. Arie was een bevlogen politicus. Maar niet alleen politicus; daarbuiten was hij ook actief. Arie heeft de Bloemendaalse samenleving veel gegeven. Hij nam geen blad voor…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 februari 2021
Meer `ransuilmomenten` nodig Ransuil

Meer `ransuilmomenten` nodig

In de commissievergadering Grondgebied van 16 februari vertelde ik over een `ransuilmoment`. Ik fietste een paar weken geleden door Bennebroek, waar ik woon, en zag een aantal mensen rond een boom staan. Eén persoon had een grote camera bij zich en een auto stopte. Nieuwsgierig geworden stapte ik van mijn fiets en vroeg een omstander…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 13 februari 2021
Taart voor vrijwilligers van Informatief Huisbezoek Valentijnstaart 2021

Taart voor vrijwilligers van Informatief Huisbezoek

Zeker in deze coronatijd wil D66 op Valentijnsdag vrijwilligers bedanken met een taart. D66 Bloemendaal gaf daarom taarten aan vrijwilligers die namens Welzijn Bloemendaal 80-jarigen bezoeken. Welzijn Bloemendaal ontvangt jaarlijks van de gemeente Bloemendaal de adresgegevens van de inwoners die de 80-jarige leeftijd in dat jaar bereiken. De 80-jarigen die zelfstandig wonen ontvangen van Welzijn Bloemendaal vervolgens een…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 31 januari 2021
Ruim 80 woningen op Dennenheuvel Dennenheuvel

Ruim 80 woningen op Dennenheuvel

Nadat een vorig bestemmingsplan voor Dennenheuvel door de stikstofproblematiek het niet haalde bij de Raad van State, heeft de raad op 28 januari weer een bestemmingsplan voor Dennenheuvel vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt 83 woningen mogelijk. Eventueel is het ook nog toegestaan om de maatschappelijke bestemming om te zetten naar maximaal tien woningen. Dat betekent in…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 16 januari 2021 vrijdag 15 januari 2021 maandag 21 december 2020 zaterdag 19 december 2020 donderdag 17 december 2020 vrijdag 4 december 2020
Nieuw privacybeleid valt in goede aarde Mensen

Nieuw privacybeleid valt in goede aarde

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Het doel daarvan is vooral om een nog betere bescherming van persoonsgegevens te verzekeren. Met het raadsvoorstel Privacybeleid geeft het College invulling aan de AVG-verplichting dat elke verwerkingsverantwoordelijke, dus ook de gemeente Bloemendaal, een privacybeleid moet vaststellen. In de commissie Bestuur en…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 27 november 2020
D66 wil doorpakken met jongerenhuisvesting op Westelijke Randweg 1 Vierduizend vlaggetjes voor gemeentehuis

D66 wil doorpakken met jongerenhuisvesting op Westelijke Randweg 1

Jongeren luiden de noodklok met ludieke actie.  De voorgestelde woningbouwlocatie Westelijke Randweg 1 – bedoeld voor het huisvesten van jongeren – houdt de gemoederen flink bezig. Een aantal partijen in de Bloemendaalse gemeenteraad moet voor dit plan nog over de streep worden getrokken. D66 ziet echter nu geen belemmeringen meer om het…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 18 november 2020
Raad stemt in met Integriteitsprotocol Mensen

Raad stemt in met Integriteitsprotocol

Na een voorbereiding van bijna twee jaar heeft op 12 november de gemeenteraad zijn goedkeuring gegeven aan een protocol voor het behandelen van integriteitsmeldingen jegens politieke ambtsdragers. Ook stelde de raad een verordening vast waarin de samenstelling en werkwijze van een Commissie Integriteit wordt geregeld. Aan dit protocol was in toenemende mate behoefte vanwege…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 5 november 2020