Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 oktober 2009 maandag 12 oktober 2009

Zomers stranddebat in Zandvoort

Op 26 juni is door de afdelingen Bloemendaal en Amsterdam en Regio Noord-Holland in het Wapen van Zandvoort te Zandvoort een debat georganiseerd met als onderwerp: Wat zijn voor D66 de kenmerken van Metropool regio Amsterdam. De opening en verwelkoming werden verricht door onze voorzitter Hein Struben. De…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 oktober 2009

Tribune zitten

Bij de laatste raadsvergadering had ik vanaf de publieke tribune een speciale kijk op de gemeentepolitiek. Allereerst zijn daar deze avond de grote dikke witte enveloppen die voor ieder raadslid klaar liggen. Even lijkt het of iedereen deze vergadering onvoorbereid ingaat maar gelukkig is de inhoud hiervan alleen maar leeswerk voor een volgende ronde. Het…

Bekijk nieuwsbericht

Een onafhankelijke rekenkamer voor Bloemendaal

De raadsvergadering van 26 maart had slechts twee bespreekpunten. In de eerste plaats de rekenkamer. D66 is voor een rekenkamer zonder raadsleden om de onafhankelijkheid te waarborgen. De afgelopen jaren heeft de Bloemendaalse rekenkamer weliswaar prima gefunctioneerd met twee raadsleden en drie externe leden. Maar een rekenkamer, die mede het functioneren van de raad controleert,…

Bekijk nieuwsbericht

Geothermie toegevoegd aan Europees Verkiezingsprogramma

Op het D66 congres van 7 maart in de Doelen in Rotterdam (waar meer dan 1100 leden waren) heeft D66 Bloemendaal twee amendementen op het Europese verkiezingensprogramma ingediend. De amendementen gingen beide over het toevoegen van geothermie aan de mogelijke alternatieve energiebronnen. Het 1e amendement (korte toevoeging van geothermie) werd…

Bekijk nieuwsbericht

D66 talent gevonden in Bloemendaal

Trouw berichtte op 5 maart dat D66 in het hele land actief bezig is om talent voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Hoe dat gebeurt in de praktijk werd bekeken in Bloemendaal. En het resultaat is een leuk artikel met foto's van de fractie- en raadsvergadering. Hier te downloaden als

Bekijk nieuwsbericht
De nieuwe fractie werkt zich in

De nieuwe fractie werkt zich in

De nieuwe fractie van D66 Bloemendaal bestaat uit Alice Jeltes (raadslid, fractievoorzitter), Jerker Westphal (raadslid, Commissie Grondgebied), Elly Poncin (duocommissielid, Commissie Samenleving) en Conny van Stralen (raadslid, Commissie Bestuur en Middelen).Alice heeft jarenlange ervaring in de raad en de anderen draaiden ook al even mee met de fractie, maar de…

Bekijk nieuwsbericht

Uit de raad: milieuzaken en nokhoogte

De raadsvergadering van 26 februari was de allereerste raadsvergadering waarin onderwerpen van “mijn” Commissie Grondgebied aan bod kwamen. Binnen de D66 fractie is afspraak dat wij zelf onze onderwerpen behandelen in de raad. Het praten in de een raadsvergadering is echt anders dan in een commissie, met gezonde spanning ging ik…

Bekijk nieuwsbericht

Geen multifunctionele accomodatie voor Bennebroek

Na uitgebreid onderzoek en veel overleg is de fractie van D66 tot de conclusie gekomen dat we, op basis van de beschikbare gegevens, op dit moment helaas geen positief besluit over de MFA kunnen nemen. De geraamde kosten overschrijden het beschikbaar gestelde budget in hoge mate en er zijn nog te veel onzekerheden. …

Bekijk nieuwsbericht

Geef uw mening over de structuurvisie

De gemeente Bloemendaal gaat een structuurvisie maken voor de hele gemeente. Op http://www.bloemendaal.nl/wonen/structuurvisie/ kunnen bewoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Bloemendaal meedenken over de nieuwe structuurvisie, het ruimtelijk plan dat in grote lijnen het ruimtelijk beleid beschrijft. Op 1 juli is er een discussie avond hierover gehouden. Maar u heeft…

Bekijk nieuwsbericht

Kom naar de ALV op 26 oktober

Op 26 oktober zal de Algemene Ledenvergadering van D66 Bloemendaal en Zandvoort worden gehouden in het Gemeentehuis van Bloemendaal in Overveen om 20.15 uur.AGENDA1. Opening2. Verslag Algemene Leden Vergadering 12 januari 20093. Formele (tijdelijke) toevoeging D66 Zandvoort aan D66 Bloemendaal. Verloop en beleid m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen4. Benoeming van Clair Kerkman tot bestuurslid als vertegenwoordiger van D66…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 1 oktober 2009

Verhit het zomerreces in

Op donderdag 25 juni stond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces op de agenda. Tevens zou dit ook de laatste vergadering zijn onder leiding van D66 interim-burgemeester Mea van Ravesteyn-Kramer. Door de felle zon van overdag, zou het schouwspel plaatsvinden in een snikhete raadszaal. In de strijd tegen oververhitting werd…

Bekijk nieuwsbericht

Raad van State doet uitspraak over Marinehospitaal-project

De Raad van State is van mening, dat de wijze waarop de bouw- en kapvergunningen zijn verleend voldoen aan de eisen van rechtmatigheid, de beginselen van behoorlijk bestuur en dat alle argumenten evenwichtig zijn meegewogen.De reactie van het college (persbericht gemeente Bloemendaal 26-08-2009) op deze uitspraak verbaast ons. In…

Bekijk nieuwsbericht
1 10 11 12