Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 maart 2010
Bouwplannen in Bloemendaal

Bouwplannen in Bloemendaal

Raadsverslag 25 maart 2010  –  De burgemeester opende de raad met enkele woorden ter nagedachtenis aan Yvonne Moes, de oprichtster van Progressief Bloemendaal, die onlangs overleed. De raad uitte haar respect met een korte stilte. Deze raadsvergadering besprak drie punten: het stedenbouwkundig Programma van Eisen voor het Haringbuysterrein in Aerdenhout…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 maart 2010

Oprichtster Progressief Bloemendaal Yvonne Moes overleden

D66 Bloemendaal bereikte het droevig bericht van het overlijden van Yvonne Moes-Plemp van Duiveland. Zij overleed afgelopen maandag, thuis in haar geliefde Bloemendaal, de Villa v/h Wildhoef.Yvonne kwam als nummer 6 van de D66 lijst in de zomer van 1973 plotseling als enig raadslid voor die partij in de …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 11 maart 2010

De Bloemendaalse raad ziet het licht op 18 februari 2010

Terwijl in de omliggende gemeenten iedereen een tandje bij zet met het oog op de komende verkiezingen, heeft Bloemendaal voorafgaand aan de raadsvergadering in de kelder van het stadhuis een bezoek aan kunstgalerie Achter de Zuilen, alwaar een pleidooi wordt gehouden voor het behoud van deze bij kenners hoog aangeschreven tentoonstellingslocatie waar…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 maart 2010

Kom naar de ALV op 26 april 2010

Op maandag 26 april wordt de tweede algemene ledenvergadering van D66 Bloemendaal in dit jaar gehouden. Lokatie: het gemeentehuis te Overveen in de grote commissiekamer (achteringang, trap naar beneden), aanvang 20.15 u.  Iedereen welkom, ook niet-leden! (voor de goede orde: de laatsten hebben op de vergadering geen stemrecht) AGENDA 1. Opening 2.…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 18 februari 2010
Geen verkiezingsinformatie hier?

Geen verkiezingsinformatie hier?

Inderdaad. In de gemeente Bloemendaal zijn er op 3 maart geen gemeenteraadsverkiezingen. Vanwege de fusie van Bennebroek en Bloemendaal zijn er in november 2008 verkiezingen gehouden en blijft de toen gekozen gemeenteraad nu zitten. De periode zal in totaal vijf jaar zijn. Bij de volgende reguliere gemeenteraadsverkiezingen in 2014 doet Bloemendaal weer mee – mits…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 februari 2010 dinsdag 19 januari 2010

Goed bezochte ALV op 18 januari 2010

De Algemene Leden vergadering van de afdeling Bloemendaal op 18 januari 2010 was met 22 aanwezige leden weer goed bezocht. Er was een terugblik op een goed jaar 2009 waarin o.a. de afdeling D66 Zandvoort van de grond is gekomen en de wethouder tevreden was over de interactie met de inwoners en over meer samenwerking in de…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 20 december 2009 woensdag 16 december 2009

Kom naar de ALV op 18 januari 2010

De eerste algemene ledenvergadering van D66 Bloemendaal in het nieuwe jaar wordt gehouden op maandag 18 januari 2010 om 20.15 uur, gemeentehuis te Overveen in de grote commissiekamer (achteringang, trap naar beneden) Agenda 1. Opening 2. Verslag Algemene Leden…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 13 november 2009 dinsdag 10 november 2009

Haringbuys plannen komen straks terug bij de raad

In de raad van 17 september bracht D66 met succes een motie in over de planvorming van het Haringbuys-terrein in Aerdenhout. Bouwplannen voor Haringbuysterrein Met het Haringbuysterrein bedoelen we een stukje onbebouwd gebied op het grensgebied van Heemstede en Aerdenhout. Het heeft de naam gekregen van een oude voormalige herberg die nog in het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 oktober 2009 maandag 12 oktober 2009

Zomers stranddebat in Zandvoort

Op 26 juni is door de afdelingen Bloemendaal en Amsterdam en Regio Noord-Holland in het Wapen van Zandvoort te Zandvoort een debat georganiseerd met als onderwerp: Wat zijn voor D66 de kenmerken van Metropool regio Amsterdam. De opening en verwelkoming werden verricht door onze voorzitter Hein Struben. De…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 oktober 2009

Tribune zitten

Bij de laatste raadsvergadering had ik vanaf de publieke tribune een speciale kijk op de gemeentepolitiek. Allereerst zijn daar deze avond de grote dikke witte enveloppen die voor ieder raadslid klaar liggen. Even lijkt het of iedereen deze vergadering onvoorbereid ingaat maar gelukkig is de inhoud hiervan alleen maar leeswerk voor een volgende ronde. Het…

Bekijk nieuwsbericht

Een onafhankelijke rekenkamer voor Bloemendaal

De raadsvergadering van 26 maart had slechts twee bespreekpunten. In de eerste plaats de rekenkamer. D66 is voor een rekenkamer zonder raadsleden om de onafhankelijkheid te waarborgen. De afgelopen jaren heeft de Bloemendaalse rekenkamer weliswaar prima gefunctioneerd met twee raadsleden en drie externe leden. Maar een rekenkamer, die mede het functioneren van de raad controleert,…

Bekijk nieuwsbericht

Geothermie toegevoegd aan Europees Verkiezingsprogramma

Op het D66 congres van 7 maart in de Doelen in Rotterdam (waar meer dan 1100 leden waren) heeft D66 Bloemendaal twee amendementen op het Europese verkiezingensprogramma ingediend. De amendementen gingen beide over het toevoegen van geothermie aan de mogelijke alternatieve energiebronnen. Het 1e amendement (korte toevoeging van geothermie) werd…

Bekijk nieuwsbericht

D66 talent gevonden in Bloemendaal

Trouw berichtte op 5 maart dat D66 in het hele land actief bezig is om talent voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Hoe dat gebeurt in de praktijk werd bekeken in Bloemendaal. En het resultaat is een leuk artikel met foto's van de fractie- en raadsvergadering. Hier te downloaden als

Bekijk nieuwsbericht
De nieuwe fractie werkt zich in

De nieuwe fractie werkt zich in

De nieuwe fractie van D66 Bloemendaal bestaat uit Alice Jeltes (raadslid, fractievoorzitter), Jerker Westphal (raadslid, Commissie Grondgebied), Elly Poncin (duocommissielid, Commissie Samenleving) en Conny van Stralen (raadslid, Commissie Bestuur en Middelen).Alice heeft jarenlange ervaring in de raad en de anderen draaiden ook al even mee met de fractie, maar de…

Bekijk nieuwsbericht

Uit de raad: milieuzaken en nokhoogte

De raadsvergadering van 26 februari was de allereerste raadsvergadering waarin onderwerpen van “mijn” Commissie Grondgebied aan bod kwamen. Binnen de D66 fractie is afspraak dat wij zelf onze onderwerpen behandelen in de raad. Het praten in de een raadsvergadering is echt anders dan in een commissie, met gezonde spanning ging ik…

Bekijk nieuwsbericht

Geen multifunctionele accomodatie voor Bennebroek

Na uitgebreid onderzoek en veel overleg is de fractie van D66 tot de conclusie gekomen dat we, op basis van de beschikbare gegevens, op dit moment helaas geen positief besluit over de MFA kunnen nemen. De geraamde kosten overschrijden het beschikbaar gestelde budget in hoge mate en er zijn nog te veel onzekerheden. …

Bekijk nieuwsbericht

Geef uw mening over de structuurvisie

De gemeente Bloemendaal gaat een structuurvisie maken voor de hele gemeente. Op http://www.bloemendaal.nl/wonen/structuurvisie/ kunnen bewoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Bloemendaal meedenken over de nieuwe structuurvisie, het ruimtelijk plan dat in grote lijnen het ruimtelijk beleid beschrijft. Op 1 juli is er een discussie avond hierover gehouden. Maar u heeft…

Bekijk nieuwsbericht

Kom naar de ALV op 26 oktober

Op 26 oktober zal de Algemene Ledenvergadering van D66 Bloemendaal en Zandvoort worden gehouden in het Gemeentehuis van Bloemendaal in Overveen om 20.15 uur.AGENDA1. Opening2. Verslag Algemene Leden Vergadering 12 januari 20093. Formele (tijdelijke) toevoeging D66 Zandvoort aan D66 Bloemendaal. Verloop en beleid m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen4. Benoeming van Clair Kerkman tot bestuurslid als vertegenwoordiger van D66…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 1 oktober 2009

Verhit het zomerreces in

Op donderdag 25 juni stond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces op de agenda. Tevens zou dit ook de laatste vergadering zijn onder leiding van D66 interim-burgemeester Mea van Ravesteyn-Kramer. Door de felle zon van overdag, zou het schouwspel plaatsvinden in een snikhete raadszaal. In de strijd tegen oververhitting werd…

Bekijk nieuwsbericht

Raad van State doet uitspraak over Marinehospitaal-project

De Raad van State is van mening, dat de wijze waarop de bouw- en kapvergunningen zijn verleend voldoen aan de eisen van rechtmatigheid, de beginselen van behoorlijk bestuur en dat alle argumenten evenwichtig zijn meegewogen.De reactie van het college (persbericht gemeente Bloemendaal 26-08-2009) op deze uitspraak verbaast ons. In…

Bekijk nieuwsbericht