Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 november 2021
We hebben een kieslijst!

We hebben een kieslijst!

D66 Bloemendaal presenteert met trots de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Een lijst van bevlogen en betrokken mensen die van Bloemendaal een nog betere en mooiere gemeente willen maken. De lijst wordt aangevoerd door Vincent Verheij, adviseur leefbaarheid en veiligheid bij de gemeente Amsterdam. Joost Kramer, ondernemer met een adviesbureau op…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 15 november 2021 dinsdag 9 november 2021 vrijdag 5 november 2021
Algemene Beschouwingen 2021 Begrotingsraad 2021

Algemene Beschouwingen 2021

Samenwerken aan Wonen, Onderwijs en Klimaat Het vaststellen van de begroting: het belangrijkste besluit dat we jaarlijks nemen. Complimenten voor de opstellers van de begroting voor 2022. Een positief begrotingssaldo, dat is goed nieuws. De OZB hoefde hiervoor niet verhoogd te worden, maar is alleen aangepast vanwege inflatie. Wonen,…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 29 oktober 2021 woensdag 27 oktober 2021
Onderzoek Randweg-Zeeweg

Onderzoek Randweg-Zeeweg

Een onderzoek naar een eventuele verbinding Randweg-Zeeweg zal hoogstwaarschijnlijk de onmogelijkheid aantonen. Doordat de gemeenteraden van Zandvoort en Heemstede een aantal wijzigingen in de regionale Bereikbaarheidsvisie voorstellen, is de discussie rondom een eventuele verbinding tussen de Randweg en de Zeeweg weer opgelaaid. De nieuwe Bereikbaarheidsvisie was al door de raden van Bloemendaal…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 oktober 2021 donderdag 14 oktober 2021
Geen onzekerheid over logopedie

Geen onzekerheid over logopedie

In de afgelopen gemeenteraad is het voortzetten van logopedie onderwerp van discussie geweest. Dit omdat het College van mening is dat preventieve schoollogopedie niet hoort tot de kerntaken van de gemeente. Daarom had het College voorgesteld om deze inzet van logopedie met ingang van 1 april 2025 te beëindigen. Het merendeel van de raad ging…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 29 september 2021
Sfeer in gemeenteraad

Sfeer in gemeenteraad

De fractie van D66 heeft kennis genomen van het artikel in het Haarlems Dagblad van 27-28 september, waarin de heer Burger als nestor zijn zorgen uit over de huidige sfeer in de gemeenteraad. De fractie van D66 deelt deze zorgen en doet daarom een beroep op alle betrokkenen hierin verbetering te brengen.

Bekijk nieuwsbericht
zondag 19 september 2021 vrijdag 17 september 2021 maandag 6 september 2021 zaterdag 4 september 2021
Vaststelling verkiezingsprogramma op 28 september a.s.

Vaststelling verkiezingsprogramma op 28 september a.s.

Het conceptverkiezingsprogramma van D66 Bloemendaal is gereed. Het is een uitgebreid programma geworden, dat een heldere leidraad biedt voor de toekomstige D66-fractie, en de basis zal vormen voor eventuele coalitie-onderhandelingen. Op basis van het vastgestelde programma wordt een verkorte publieksversie opgesteld, die we gebruiken in de verkiezingscampagne. Alle leden hebben het conceptprogramma…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 23 juli 2021 zondag 11 juli 2021 vrijdag 9 juli 2021

Afscheid Eva Voorham en benoeming Erik Alexander Kempenaar

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces namen we afscheid van Eva Voorham, die ruim drie jaar in de raad gezeten heeft. Tijdens haar afscheidsspeech vergeleek Eva de raad met een hart, het hart van de gemeente, maar dat soms ook last heeft van verstopte aders en geopereerd moet worden. Eva stond stil bij…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 24 juni 2021 zondag 6 juni 2021 vrijdag 4 juni 2021 zaterdag 29 mei 2021
Niet alleen de lasten maar ook de lusten bij duurzame energie-opwekking Windturbine

Niet alleen de lasten maar ook de lusten bij duurzame energie-opwekking

Het opstellen van een regionale energiestrategie komt voort uit het Klimaatakkoord. Op 3 juni beslist de gemeenteraad van Bloemendaal over de eerste versie van deze strategie, de RES 1.0. In 2030 moet een bepaalde hoeveelheid wind- en zonne-energie op land opgewekt worden en daarvoor zijn zoekgebieden aangewezen. Elke twee jaar wordt de RES vernieuwd en…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 april 2021 zaterdag 17 april 2021 woensdag 31 maart 2021

Thema-bijeenkomsten verkiezingsprogramma GR2022

Nog nagenietend van de zetelwinst van D66 bij de landelijke verkiezingen, gaan wij verder. Immers, ook lokaal willen wij een eerlijke, groene en progressieve maatschappij. We nodigen je daarom van harte uit om mee te denken over ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. De agenda staat hieronder. De bijeenkomsten (via Zoom) vinden altijd van 20…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 18 maart 2021
SUPERTROTS!

SUPERTROTS!

Supertrots zijn we! Op Sigrid, op de partij, en vooral op onze lokale vrijwilligers die hebben geholpen de partij naar recordhoogten te stuwen. Door te flyeren, mee te doen aan ‘Schoon Bloemendaal-acties’ of door goede gesprekken te voeren met buren, vrienden en familie over de toekomst van onze samenleving. In Bloemendaal hebben…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 oktober 2021
In Memoriam: Krien van Trigt Krien van Trigt

In Memoriam: Krien van Trigt

Afgelopen weekend heeft ons het droevige nieuws bereikt dat Krien van Trigt op 88-jarige leeftijd is overleden. Krien was lid van D66 vanaf het prille begin van de partij. Krien was een bekende verschijning in Bennebroek, mede door zijn jarenlange vrijwilligerswerk voor BSM en zijn politieke carrière. Hij heeft diverse rollen vervuld…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 17 maart 2021 maandag 29 maart 2021
Robert van Bussel heeft afscheid genomen als bestuurssecretaris

Robert van Bussel heeft afscheid genomen als bestuurssecretaris

Onlangs heeft Robert van Bussel, secretaris van D66 Bloemendaal, digitaal afscheid genomen van het bestuur, omdat hij aan het einde van zijn bestuurstermijn is gekomen. Robert, gepensioneerd huisarts en musicoloog, was jarenlang de bescheiden, gewetensvolle kracht van het bestuur. Robert treedt niet gauw op de voorgrond, maar was altijd aanwezig. Nooit haantje-de-voorste,…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 14 maart 2021 dinsdag 2 maart 2021
In Memoriam Arie Goote Vlaggen half stok

In Memoriam Arie Goote

Dinsdag 2 maart was de uitvaart van Arie Goote. Gemeenteraads- en commissieleden, het college van B&W en de ambtelijke organisatie brachten hem bij het gemeentehuis een laatste groet. Arie was een bevlogen politicus. Maar niet alleen politicus; daarbuiten was hij ook actief. Arie heeft de Bloemendaalse samenleving veel gegeven. Hij nam geen blad voor…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 februari 2021
Meer `ransuilmomenten` nodig Ransuil

Meer `ransuilmomenten` nodig

In de commissievergadering Grondgebied van 16 februari vertelde ik over een `ransuilmoment`. Ik fietste een paar weken geleden door Bennebroek, waar ik woon, en zag een aantal mensen rond een boom staan. Eén persoon had een grote camera bij zich en een auto stopte. Nieuwsgierig geworden stapte ik van mijn fiets en vroeg een omstander…

Bekijk nieuwsbericht