Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 juli 2022

We zijn weer thuis

Sinds 12 juli heeft de gemeente Bloemendaal weer een volwaardig college van Burgemeester en Wethouders. In de raadsvergadering van 7 juli waren Attiya Gamri (PvdA) en Nico Heijink (VVD) al als wethouder benoemd.
De raad kon toen helaas niet akkoord gaan met de benoeming van onze Henk Wijkhuisen, vanwege een nevenfunctie die Henk tussen 2018 en 2022 bekleedde in het Overlegorgaan Noord-Hollands Duinreservaat. Deze functie was weliswaar gemeld in het college van B&W en stond ook op de website van de gemeente, maar was niet gemeld bij de gemeenteraad. Dat laatste had wel moeten gebeuren. Onze man heeft inmiddels de raad zijn excuses aangeboden voor deze omissie, en de nevenfunctie beëindigd. Voor de meerderheid van de raad was dat voldoende om hem alsnog tot wethouder te benoemen.

D66 is tevreden over deze gang van zaken. Omissies als de onderhavige dienen eigenlijk niet voor te komen, maar zelfreflectie, de bereidheid om fouten te erkennen en daar excuses voor aan te bieden, en de aantoonbare wil om te leren zijn goede eigenschappen voor politieke ambtsdragers. We feliciteren de drie wethouders met hun benoeming en wensen het college veel succes de komende vier jaar.