Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 juli 2022

Sterk, sociaal, vooruit

Persbericht d.d. 1 juli 2022

Coalitieakkoord Bloemendaal
van VVD, D66, PvdA

VVD, D66 en PvdA zijn het eens geworden over een coalitieakkoord op hoofdlijnen, met als titel Sterk, Sociaal, Vooruit. Deze hoofdlijnen worden verder uitgewerkt in een collegeprogramma. Daarbij willen de partijen een agenda opstellen en zo de ambities concreet maken voor de inwoners en ondernemers van Bloemendaal. Nadat de vorige poging een coalitie te vormen mislukte vonden de VVD, D66 en PvdA elkaar snel. We hebben constructieve gesprekken gevoerd met als basis het akkoord dat er al lag. Het akkoord is verder gegroeid met hier en daar nieuwe accenten. We deelden allen de ambitie om snel een nieuw akkoord te sluiten. We zien ernaar uit om 7 juli a.s. een nieuw college van Bloemendaal te installeren.

Onze samenwerking gaat uit van onderling vertrouwen, respect en een open houding naar elkaar en naar inwoners. Goede participatie is essentieel. Ook wijzen we een wethouder toe aan elke dorpskern. Deze wethouder wordt verantwoordelijk voor de communicatie en fungeert als liaison tussen inwoners en de gemeente.

Wij hebben er vertrouwen in dat we samen de komende jaren de juiste toekomstbestendige keuzes maken. Deze zijn vastgelegd in dit coalitieakkoord. In het belang van Bloemendaal willen wij nu snel aan de slag.

Namens VVD, D66 en PvdA
Albertine Zoetmulder
Vincent Verheij
Harold Koster

Klik hier voor het coalitieakkoord

Toevoeging aan het bericht d.d. 6 juli.

Inmiddels zijn ook de namen van de wethouders bekend. We zijn blij dat onze eigen Henk Wijkhuisen voor vier jaar heeft bijgetekend. Namens de VVD zal de heer Nico Heijink zijn wethouderschap voortzetten, de wethouder voor de PvdA is mevrouw Attiya Gamri. We wensen het nieuwe college veel succes in de samenwerking.