Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 juni 2022

Persbericht: coalitie VVD-D66-PvdA is rond

Bloemendaal, 24 juni 2022

STERK SOCIAAL VOORUIT

De formatiegesprekken tussen VVD, D66 en PvdA van de gemeente Bloemendaal zijn in een ver gevorderd stadium. Naar verwachting tekenen de partijen op 29 juni het coalitieakkoord en wordt 7 juli het nieuwe college benoemd.

De raadsfracties van VVD, D66 en PvdA hebben in een coalitieakkoord afspraken gemaakt op hoofdlijnen. Wij willen samenwerken om een succesvolle bijdrage te leveren aan de samenleving, gericht op het behoud van de bijzondere, groene, aantrekkelijke en prettige woon- en leefomgeving van Bloemendaal.

De hoofdlijnen van het akkoord werken wij uit in een College Agenda. Zo bieden wij duidelijkheid aan inwoners over de prioriteiten en doelen die de nieuwe coalitie zich stelt.

Bloemendaal is van ons allemaal. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Communicatie en de manier waarop we met inwoners omgaan zijn belangrijke punten van de coalitie. Ze vormen de basis voor de realisatie van grote opgaven waar we voor staan, zoals de energietransitie, klimaatverandering en herstel van de biodiversiteit. Evenals aandacht voor en het behoud van leefbaarheid in de kernen, de veiligheid rond scholen, het verminderen van kansenongelijkheid onder inwoners, goede zorg en de noodzaak van betaalbare woningbouw passend bij de vraag.

De hoofdverdeling van de portefeuilles van de wethouders is zowel financiën als het omgevingsbeleid voor VVD, D66 gaat over klimaat en energie en mobiliteit. PvdA neemt wonen en het sociaal domein voor haar rekening.

De fractievoorzitters

Albertine Zoetmulder-Sanders (VVD)
Vincent Verheij (D66)
Harold Koster (PvdA)