Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 juni 2022

Coalitievorming stopgezet

Helaas hebben we moeten besluiten om de beoogde coalitie met GroenLinks, PvdA, CDA en Zelfstandig Bloemendaal stop te zetten. De integriteitskwestie rond de wethouderskandidaat van Zelfstandig Bloemendaal bleek onoplosbaar. Onderstaand het persbericht dat op 12 juni 2022 wereldkundig is gemaakt.

Stekker uit ‘brede coalitie’ Bloemendaal

D66 heeft kennis genomen van de conclusies van de rapporten van de Commissie Integriteit van de gemeente Bloemendaal die op 2 juni j.l. openbaar zijn gemaakt. De commissie heeft geconstateerd dat een aantal (oud) raadsleden –waaronder een kandidaat wethouder– niet integer hebben gehandeld, en dat ze daarmee het vertrouwen in het openbaar bestuur in Bloemendaal hebben geschaad. De raadsfractie van D66 heeft zich bij de deze conclusies aangesloten. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 2 juni j.l. de rapporten van de commissie vastgesteld.

Onze fractie heeft eerder aangegeven te willen samenwerken in een nieuwe coalitie, met GroenLinks, PvdA, CDA en Zelfstandig Bloemendaal. Samen met de beoogde coalitiepartijen hebben we vanaf de start van de onderhandelingen veel tijd en energie geïnvesteerd om tot goede afspraken te komen. We hebben samen een zeer goed coalitieakkoord bereikt, waarin het belang van de inwoners van Bloemendaal en een open bestuurscultuur voorop staan.

D66 staat voor een open en solide bestuurscultuur. Voor ons staat buiten kijf dat bestuurders en volksvertegenwoordigers ten alle tijde integer moeten handelen. De conclusies van de Commissie Integriteit, in combinatie met de negatieve wijze waarop de fractie van Zelfstandig Bloemendaal op deze conclusies reageert, leiden ertoe dat de raadsfractie van D66 de kandidatuur van de door Zelfstandig Bloemendaal voorgestelde wethouder niet kan ondersteunen. Een wethouder die zich schuldig heeft gemaakt aan schending van de bestuurlijke integriteit én daar niet op reflecteert past niet bij de bestuurscultuur en de bestuurlijke vernieuwing die wij voorstaan. Zelfstandig Bloemendaal heeft inmiddels ondubbelzinnig aangegeven vast te houden aan de betrokken kandidaat. Voor D66 rest daarom geen andere conclusie dan dat we ons losmaken van de vorming van de beoogde coalitie.

D66 Bloemendaal streeft nog steeds naar een stabiele coalitie en een open bestuurscultuur voor de gemeente en haar inwoners.

Namens D66 Bloemendaal,

Vincent Verheij, fractievoorzitter
Maaike Kamps, afdelingsvoorzitter