Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 april 2022

Peter Rehwinkel aangezocht als formateur

Er is weer een stap gezet in het formatieproces van D66, GroenLinks, PvdA, Liberaal Bloemendaal, CDA en Zelfstandig Bloemendaal.

Tekst gezamenlijk persbericht donderdag 28 april:.

Peter Rehwinkel is aangezocht als formateur voor een te vormen coalitie in de gemeente Bloemendaal.
De partijen D66 GroenLinks, PvdA, CDA, Liberaal Bloemendaal en Zelfstandig Bloemendaal hebben Peter Rehwinkel gevraagd om de gesprekken gericht op vorming van een coalitie te gaan leiden. Partijen hebben elkaar aangegeven een coalitie te willen die uitgaat van onderlinge en gelijkwaardige samenwerking met als belangrijkste uitgangspunt opkomen voor het belang van alle huidige en toekomstige inwoners. Openheid en betrokkenheid zijn voor alle partijen daarbij de belangrijkste dragers.

Zij vragen Peter Rehwinkel die benadering te helpen concretiseren in afspraken over de wijze van samenwerken. De partijen willen een nieuwe bestuurscultuur waarbij ze met oog voor verschillen gezamenlijk op willen trekken. Partijen hebben ook aangegeven welke hoofdpunten zij, vanuit hun gezichtshoek, belangrijke doelen vinden voor Bloemendaal. Ook daarover willen zij concrete afspraken maken.

Peter Rehwinkel heeft ruime bestuurlijke ervaring als Tweede en Eerste Kamerlid en burgemeester in verschillende gemeenten. Sinds 1 januari 2022 is hij waarnemend burgemeester van de Noord-Hollandse Gemeente Dijk en Waard.

Tekst gezamenlijk persbericht maandag 25 april:.

De raadsfracties van D66, GroenLinks, PvdA, Liberaal Bloemendaal, CDA en Zelfstandig Bloemendaal willen een nieuw start maken met de verhoudingen in de raad van Bloemendaal en de verhouding richting de inwoners.
In goed overleg is besloten een coalitie te gaan onderzoeken die zal uitgaan van onderlinge en gelijkwaardige samenwerking met als belangrijkste uitgangspunt om op te komen voor het belang van alle huidige en toekomstige inwoners. Openheid en betrokkenheid zijn daarbij de belangrijkste dragers.
De partijen willen een nieuwe bestuurscultuur waarbij ze met oog voor verschillen gezamenlijk op willen trekken.
De complexe opgaven van deze tijd vragen om een bestuur dat zich naar nuance en redelijkheid in alle openheid beter organiseert en flexibel inspeelt op de behoefte aan betrokkenheid van de inwoners.
Tenslotte heeft het lokale bestuur een sleutelrol in de aanpak van de belangrijkste maatschappelijke opgaven gericht op een duurzame en sociale samenleving.
Afgelopen raadsvergadering zorgde bij veel partijen in de raad voor een omwenteling in het denken. Was dit nu het nieuwe begin van samenwerken in de raad?
De urgentie om tot een oplossing te komen in het belang van met name statushouders en woningzoekenden en zeker nu met de noodsituatie voor Oekraïners is groot. Dat betekent vertrouwen geven aan een nieuw College en goede participatie met de inwoners om voor zoveel mogelijk mensen tot een gedragen oplossing te komen.
D66, GroenLinks, PvdA, Liberaal Bloemendaal, CDA en Zelfstandig Bloemendaal hebben aangegeven dat zij de wil hebben om tot betere verhoudingen met de inwoners en binnen de raad te komen.
Een coalitie die begint en uitgaat vanuit onderling samenwerken en opkomen voor het belang van alle huidige en nieuwe inwoners. De komende tijd gaan genoemde partijen dit onderzoeken. Partijen gaan een formateur benaderen om het formatie proces te leiden. Wie dat zal zijn wordt op korte termijn bekend gemaakt.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de fractievoorzitters van de genoemde partijen.