Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 januari 2022

Ons verkiezingsprogramma: goed wonen, gezond leven, solide bestuur

Uit de vele gesprekken die D66 Bloemendaal de afgelopen tijd heeft gevoerd, blijkt dat onze inwoners heel tevreden zijn. Het is immers goed wonen in onze gemeente. Er is sprake van een gezonde leefomgeving met goede voorzieningen, fantastische natuur, en er zijn goede en fijne scholen voor de kinderen op loop- en fietsafstand.

Echter, inwoners maken zich ook zorgen: over het tekort aan betaalbare woningen voor jongeren, over de zorg, over toenemende verkeersdrukte, over de traagheid van verduurzaming en de teloorgang van natuur en milieu. D66 wil behouden wat goed is, en verbeteren wat beter kan in de gemeente Bloemendaal.

De speerpunten van D66 voor de komende raadsperiode zijn:
• Behoud en realisatie van meer passende en duurzame woningen.
• Behoud van onze hoogkwalitatieve, rustige en groene woonomgeving.
• Inspelen op en tegengaan van klimaatverandering.
• Creëren van een veilige leefomgeving
• Versterking van de verkeersveiligheid rondom scholen.
• Maximaal 30 km/u binnen de bebouwde kom.
• Ruim baan voor fietsers en voetgangers.
• Passende zorg voor ouderen en jongeren.
• Inzet op gezonde, robuuste, duurzame schoolgebouwen.
• Voldoende veilige speelgelegenheid voor kinderen.
• Stimuleren van levendige winkelstraten met een breed aanbod.
• Faciliteren van ieders inbreng bij maatschappelijke en overheidsinitiatieven.

Speerpunten Bennebroek / Vogelenzang
• Openstelling van het Centraal Servicepunt in Bennebroek voor ten minste twee dagdelen per week.
• Verbetering OV tusser Bennebroek/Vogelenzang en de stations Hillegom/Heemstede/Hoofddorp.
• Duurzame en groene inrichting van ‘Park Vogelenzang’ (= herontwikkeling GGZ in Geest-terrein in Bennebroek).
• Voortvarende aanpak van project Vitaal Vogelenzang (= woningbouw met groen en voorzieningen in Vogelenzang).

Speerpunten Bloemendaal / Overveen / Aerdenhout
• Terugdringen van het strandverkeer met de auto, door stimuleren van het OV en verbeteren van de fietspaden en/of (op spitsdagen) een shuttledienst vanaf parkeerplaatsen in de omgeving.
• Onderzoek naar de haalbaarheid van een voetgangers/fietserstunnel bij de spoorwegovergang in Overveen, in samenspraak met omwonenden.
• Inzet van het Mobiliteitsfonds om relevante, passende geluidsmaatregelen te treffen bij het spoor in Overveen.
• Verkeersveiligheid in de winkelstraten vergroten zodat het aantrekkelijker wordt om daar te winkelen.

Zie voor meer informatie de samenvatting van ons verkiezingsprogramma.
Kijk hier voor onze kandidatenlijst.
Wil je echt van de hoed en de rand weten, lees dan ons gehele Verkiezingsprogramma 2022-2026

Stem D66 op 14, 15, 16 maart a.s., voor een gemeente waarin we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.