Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 november 2021

D66 betreurt bezuiniging op bibliotheek

Door een voorgestelde bezuiniging van € 135.000 per jaar zou de bibliotheek niet meer goed kunnen functioneren. Voor de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van 4 november had D66 daarom samen met de fracties van GroenLinks, Partij van de Arbeid en Hart voor Bloemendaal een amendement ingediend om de voorgenomen bezuiniging van € 135.000 per jaar te verlagen naar € 80.000. De raad ging hiermee niet akkoord; de bezuiniging werd niet teruggedraaid.

Door dit besluit is het onzeker wat de gevolgen voor de bibliotheek zijn. Deze vervult voor veel inwoners een belangrijke functie. Daar hangt wel een prijskaartje aan, maar D66 heeft dat er graag voor over. Bloemendaal kan niet zonder een goed functionerende bibliotheek. Het is nu te hopen dat door de samenwerking met Welzijn Bloemendaal toch nog meer synergievoordelen te behalen zijn dan oorspronkelijk gedacht.