Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 oktober 2021

Minder mitsen voor woning-splitsen

D66 Bloemendaal wil verruiming mogelijkheden voor het splitsen van woningen om meer woonruimte te creëren.

De fractie van D66 heeft samen met de fracties van GroenLinks, CDA, PvdA en HvB een initiatiefvoorstel ingediend om het splitsen van daartoe geschikte grote huizen mogelijk te maken.

De aanleiding hiervoor is duidelijk: in de gemeente Bloemendaal is de afgelopen jaren een groot woningtekort ontstaan. Daarentegen zijn er in Bloemendaal relatief veel grote villa´s en landhuizen, die soms leeg staan of slechts gedeeltelijk in gebruik zijn. Door het splitsen van deze woningen kan op een eenvoudige wijze de woningvoorraad worden vergroot.

Alles wat binnen de macht van de gemeente ligt moet ingezet worden om de woningvoorraad beter te benutten. Om eventueel nadelige effecten van splitsing te voorkomen, zoals de afname van ruimtelijke kwaliteit of een te hoge parkeerdruk, zijn duidelijke voorwaarden belangrijk. Deze zijn in het initiatiefvoorstel uitgewerkt.
De voordelen zijn overduidelijk: meer woonruimte, meer mogelijkheden om in de eigen buurt te blijven wonen, betere verkoopbaarheid van sommige woningen, rendabelere renovaties en verduurzaming en minder sloop of leegstand.

Met het verruimen van de mogelijkheden neemt D66 afscheid van divers beleid waarin is opgenomen dat villa´s of landhuizen niet gesplitst mogen worden.  Maar volgens fractievoorzitter Sacha Kuijs kan het niet anders: ‘De behoefte aan woningen in de gemeente Bloemendaal is de afgelopen jaren alsmaar toegenomen. Zonder aanvullende maatregelen zal de woningnood in onze gemeente de komende jaren alleen maar toenemen. Daarom zijn initiatieven als de verruiming van de mogelijkheden om woningen te splitsen bittere noodzaak.’