Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 oktober 2021

Onderzoek Randweg-Zeeweg

Een onderzoek naar een eventuele verbinding Randweg-Zeeweg zal hoogstwaarschijnlijk de onmogelijkheid aantonen.

Doordat de gemeenteraden van Zandvoort en Heemstede een aantal wijzigingen in de regionale Bereikbaarheidsvisie voorstellen, is de discussie rondom een eventuele verbinding tussen de Randweg en de Zeeweg weer opgelaaid. De nieuwe Bereikbaarheidsvisie was al door de raden van Bloemendaal en Haarlem vastgesteld, maar nog niet door die van Zandvoort en Heemstede. D66 vindt een regionaal gedragen bereikbaarheidsvisie van groot belang, want daardoor is het voor gesprekspartners zoals het Rijk duidelijk wat de regio gezamenlijk wil. Alleen door oog te hebben voor de belangen van de andere gemeenten binnen de regio kan er een gezamenlijke visie komen. En mobiliteit is bij uitstek een onderwerp dat over gemeentegrenzen heen reikt.

Waarom is D66 niet tegen een onderzoek? We zijn immers tegen meer autoverkeer richting Zandvoort. We sluiten echter niet uit dat een nieuwe verbinding voor sommige inwoners van de gemeente Bloemendaal minder verkeer langs hun huis kan betekenen. Het is het waard om dat te onderzoeken. Aan de andere kant is er eigenlijk geen goed tracé denkbaar. Dus wij denken dat een onderzoek vooral de onmogelijkheden van een nieuwe verbinding zal aantonen. Maar dat is dan nuttig om te weten. Daarnaast, een nieuwe verbinding betekent wat ons betreft zeker niet per se een autoverbinding. We willen juist meer duurzaam openbaar vervoer in onze regio en meer ruimte voor fietspaden. Die mogelijkheden zouden ook in een onderzoek bekeken moeten worden.

Door het vaststellen van de 2021-begroting voor de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland heeft de Bloemendaalse raad overigens in feite al ingestemd met een onderzoek  naar een eventuele verbinding tussen de Randweg en de Zeeweg. Zie https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/01-Raadsvoorstel-jaarstukken-GR-bereikbaarheid-2020001597.pdf .