Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 oktober 2021

In Memoriam: Krien van Trigt

Afgelopen weekend heeft ons het droevige nieuws bereikt dat Krien van Trigt op 88-jarige leeftijd is overleden. Krien was lid van D66 vanaf het prille begin van de partij.

Krien was een bekende verschijning in Bennebroek, mede door zijn jarenlange vrijwilligerswerk voor BSM en zijn politieke carrière. Hij heeft diverse rollen vervuld bij het toenmalige D66 Bennebroek, als politicus én als bestuurder. Hij was onder andere wethouder en locoburgemeester in de periode 1990-1994. Vervolgens heeft hij tot 2008 de rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester vervuld. Anderen leerden hem daarbij kennen als scherpzinnig, vasthoudend en welbespraakt. Tot lang na zijn bestuurlijke carrière bleef Krien andere D66-bestuurders en fractieleden gevraagd en ongevraagd adviseren. Dit deed hij op prettige en geheel eigen wijze, waarbij hij zijn gesprekspartner altijd in zijn of haar waarde liet.

Als Krien zich ergens aan committeerde, deed hij dat voor de volle 100%. De laatste jaren was hij actief als vrijwilliger voor D66 Bloemendaal. Iedere campagne hielp hij nog mee met flyeren. En hoewel met het afnemen van zijn gezondheid zijn actieradius steeds kleiner werd, bleef hij enthousiast meedoen. We zijn Krien dankbaar voor alles wat hij voor D66 heeft betekend.

Wij wensen zijn echtgenote en zijn naasten veel sterkte toe in het verwerken van dit verlies.

Het bestuur van D66 Bloemendaal