Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 oktober 2021

Geen onzekerheid over logopedie

In de afgelopen gemeenteraad is het voortzetten van logopedie onderwerp van discussie geweest. Dit omdat het College van mening is dat preventieve schoollogopedie niet hoort tot de kerntaken van de gemeente. Daarom had het College voorgesteld om deze inzet van logopedie met ingang van 1 april 2025 te beëindigen. Het merendeel van de raad ging hiermee akkoord.

D66 kon dit voorstel niet steunen. Dat gold ook voor een amendement om de preventieve schoollogopedie in 2025 te stoppen “in de verwachting” dat deze ook na 2024 zou worden voortgezet. Deze formulering – het aangeven van een verwachting – vond de fractie van D66 te vaag. De onzekerheid die dat veroorzaakt, is niet in het belang van de kinderen die preventieve schoollogopedie nodig hebben. D66 vindt het van groot belang om de kwaliteit van onderwijsondersteuning op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren. Het wegbezuinigen van preventieve schoollogopedie past daar niet bij.