Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 september 2021

D66 wil meer ruimte voor Rekenkamercommissie

In de gemeenteraadsvergadering van 16 september werd een initiatiefvoorstel van VVD en GroenLinks besproken om een nieuwe systematiek voor de vergoeding van de Rekenkamercommissie (RKC) vast te leggen. Dit voorstel dat een karige financiële tegemoetkoming inhield voor de door de commissie te maken onkosten, viel bij D66 en het CDA niet in goede aarde. Daarom dienden beide partijen een amendement in om een realistische onkostenvergoeding aan de RKC mogelijk te maken. Een vergoeding die recht doet aan de rol van deze commissie.

De Rekenkamer(commissie) is een instrument van de gemeenteraad om het door het college gevoerde beleid te controleren op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. D66 is er voorstander van dat ook in Bloemendaal de gemeenteraad dit onafhankelijke controleinstrument ten volle benut. Onderzoek van de Rekenkamercommissie is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de transparantie en de effectiviteit van het lokale overheidsbestuur.

Daar hangt wel een prijskaartje aan. De fractie van D66 bij monde van Sacha Kuijs was daarom kritisch over het initiatiefvoorstel van VVD en GroenLinks: “Het financiële aspect is daarin onderbelicht. De voorgestelde vergoeding is te mager.” Het amendement van D66 en CDA werd niet aangenomen. Sacha Kuijs daarover: “Het is zonder meer jammer dat een aantal partijen hiermee een barrière opwerpt voor de Rekenkamercommissie. Dat terwijl juist voor de gemeente Bloemendaal een onafhankelijk werkende Rekenkamercommissie zoveel toegevoegde waarde kan bieden. Deze commissie kan een belangrijke rol spelen in de verantwoording van burgemeester en wethouders aan de raad en in de verantwoording naar de burgers. Daar is aantoonbaar behoefte aan. Daar moet je dus niet op willen beknibbelen.