Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 september 2021

Samenwerken binnen de Metropoolregio Amsterdam

De gemeente Bloemendaal is geen eiland. Zo bestaat er sinds jaar en dag een duidelijke verwevenheid met Amsterdam. Bloemendaal als ontspanningslocatie voor menig Amsterdammer. En omgekeerd is onze hoofdstad al heel lang een belangrijke bron van werkgelegenheid voor veel inwoners van de gemeente Bloemendaal. Dat neemt niet weg dat als je samenwerking zoekt, je gaat voor een volledige inzet om de belangen van de eigen gemeente te behartigen. En dat is wat D66 nu precies wil bereiken. D66 gelooft in de kracht van samenwerken, zonder verantwoordelijkheden te delegeren. Daarom is D66 voorstander van samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Die samenwerking is absoluut nodig, omdat wij bijvoorbeeld grote stappen moeten zetten op het gebied van de energietransitie en duurzame mobiliteit. En samenwerken in MRA-verband is zonder meer noodzakelijk wil Bloemendaal zijn positie als uniek onderdeel van de regio kunnen bestendigen.

Samenwerken binnen de MRA betekent niet een extra bestuurslaag. Samenwerken binnen de MRA betekent niet dat het gemeentebestuur buiten spel wordt gezet. Sterker nog, door mordicus tegen samenwerking te zijn, kun je jezelf juist wél buiten spel zetten. En dat wil niemand.

De fractie van D66 vindt deelname aan de MRA belangrijk en wil dat onze unieke gemeente binnen de regio de plaats en de erkenning krijgen die Bloemendaal verdient. De fractie van D66 heeft daarom  tijdens de raadsvergadering van 16 september het voorstel Samenwerkingsafspraken MRA gesteund. De fractie van D66 kiest voor samenwerken. NAAST elkaar, als wij het hebben over eigen verantwoordelijkheden en bijzondere kenmerken. MET elkaar, om gemeenschappelijk doelen te bereiken. Maar niet TEGEN elkaar, door tegen samenwerking te zijn. Dat lost niets op. Bloemendaal is geen eiland.