Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 september 2021

Opening kandidaatstelling voor de kieslijst

De kandidaatstelling voor de kieslijst van D66 in Bloemendaal is geopend. Leden die in 2022 op de kieslijst voor de gemeenteraad willen, kunnen zich tot en met 8 oktober aanmelden. Daarbij gaat het om de plekken 2 en verder: Sacha Kuijs is immers al tot lijsttrekker gekozen.

D66 Bloemendaal zoekt kandidaten in drie varianten:
1) met de ambitie om per maart 2022 direct in de raad stappen, als raadslid of duo-raadslid;
2) met de bereidheid om de raad in te gaan als er in de loop van de zittingsperiode raadsleden uitvallen, mede om te voorkomen dat een zetel voor D66 onvervuld blijft;
3) met de bereidheid om op de kieslijst te staan om te laten zien dat D66 een partij is met betrokken en verstandige mensen, bij wie het gemeentebestuur in goede handen is.

Voorwaarden
In beginsel kan elk D66-lid zich kandideren voor de gemeenteraad van de gemeente waarin hij of zij woont. Er zijn enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden. De belangrijkste zijn:
– je bent op 16 maart 2022 18 jaar of ouder;
– je bent op of vóór 8 april 2021 lid geworden;
– je hebt de contributie betaald;
– je past in het kandidatenprofiel. Dit kun je hier vinden.

De overige voorwaarden staan in het kandidaatstellingsformulier.

Procedure
Kandidaten kunnen zich aanmelden door het kandidaatstellingsformulier bij de verkiezingscommissie op te vragen en ingevuld en ondertekend te retourneren. De verkiezingscommissie controleert de aanmeldingen en geeft de namen van de goedgekeurde aanmeldingen door aan de lijstadviescommissie (LAC). De LAC zal de kandidaten die zich hebben gemeld met de ambitie de raad in te gaan, uitnodigen voor een gesprek in de periode van 16 tot en met 19 oktober. Op basis van die gesprekken brengt de LAC een advies uit voor de lijstvolgorde. Daarna stemmen de leden over dit advies.

De kandidaten die op een verkiesbare plek op de kieslijst komen, zullen worden uitgenodigd voor trainingen om zich op het raadslidmaatschap voor te bereiden.