Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 4 september 2021

Vaststelling verkiezingsprogramma op 28 september a.s.

Het conceptverkiezingsprogramma van D66 Bloemendaal is gereed. Het is een uitgebreid programma geworden, dat een heldere leidraad biedt voor de toekomstige D66-fractie, en de basis zal vormen voor eventuele coalitie-onderhandelingen. Op basis van het vastgestelde programma wordt een verkorte publieksversie opgesteld, die we gebruiken in de verkiezingscampagne.

Alle leden hebben het conceptprogramma toegestuurd gekregen. Ieder stemgerechtigd D66-lid heeft de mogelijkheid om een amendement in te dienen op het programma, waar de AAV dan over zal stemmen. De Programmacommissie voorziet ieder voorstel van een advies aan de AAV, daarom ontvangt de programmacommissie de amendementen graag vóór 14 september a.s..

Tijdens de fysieke bijeenkomst van de AAV op dinsdag 28 september a.s. om 20 uur in het gemeentehuis in Overveen, zal de AAV het programma gezamenlijk bespreken en vaststellen. De agenda wordt nog nagestuurd door het bestuur. Mochten de coronamaatregelen roet in het eten gooien, dan wijken we alsnog uit naar een digitale bijeenkomst, maar daar gaan we voorlopig niet van uit.

Voor informatie over het conceptverkiezingsprogramma of het indienen van amendementen, neem contact op met: PC@d66bloemendaal.nl